Aquest projecte treballa per ajudar el professorat a incorporar la perspectiva de gènere a la seva assignatura, de manera que els materials que generi també serveixin per altres assignatures del seu centre. 

Equip acadèmic:

  • Vanessa Soria Ortega, tècnica del CLIK
  • Projecte coordinat per:

Pilar Medina Bravo, del departament de Comunicació.

 

 

Data d'inici/fi:

El projecte ha passat per 3 etapes:

  • Etapa 1: Formació i predisseny (gener-febrer 2022)
  • Etapa 2: Implementació i recollida de dades (durant el 2n i 3r trimestre del curs 2021-2022 i 1r trimestre 2022-2023, segons assignatura)
  • Etapa 3: Avaluació i difusió (1r trimestre 2022-2023)

Materials

Experiències del professorat UPF

Marta Antón. Departament d'Humanitats

Jesús Bas. Departament de Medicina i Ciències de la Vida

Marina Carré. Departament de Ciències Polítiques

Rubén Carrillo. Departament d'Humanitats

Albert Elduque. Departament de Comunicació

Bernat Lladó. Departament d'Humanitats

Mariona Llobet. Departament de Dret

Luz Parrondo. Departament d'Economia i Empresa

Hélène Rufat. Departament d'Humanitats

Patricia Santos. DEpartament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Laura Pérez. Departament de Comunicació

Eva Valls. Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Blanca Arias. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge