“Compromís de la universitat amb la llengua catalana: 

reptes i oportunitats”

 

La càtedra Pompeu Fabra de la UPF organitza, en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), la seva vuitena jornada científica, amb l’objectiu de difondre i de promoure la llengua catalana i l’obra de Pompeu Fabra.

El procés d’internacionalització de la universitat catalana reobre constantment el debat de quin és i quin hauria de ser l’ús real del català a les universitats, tant en la docència com en la recerca i en la gestió. La presència simultània de diverses llengües i cultures en un mateix territori i l’impuls del coneixement de llengües per a la comunicació en contextos internacionals s’han d’interpretar com un bé ecològic i una riquesa cultural. Però també pot ser el detonant de conflictes d’interessos i, sobretot, de jerarquitzacions lingüístiques –sovint determinades per factors econòmics i/o polítics– i, a la llarga, de pèrdues i d’abandonament de parcel·les estratègiques d’ús per part de les llengües més febles.

Certes polítiques lingüístiques impulsades per centres d’ensenyament superior afavoreixen la primacia de l’anglès com a llengua franca en totes les situacions. El cert és que el pas de societats monolingües a societats plurilingües requereix una gestió molt atenta per tal que no en surtin perjudicades algunes llengües –especialment les pròpies d’un territori– i beneficiades unes altres. La universitat és un ecosistema molt complex, que té una importància vital per al futur d’una llengua, atès que actua com a lupa i mirall dels usos lingüístics cientificotècnics i especialitzats. Per això és totalment pertinent que ens preguntem i revisem quines han de ser les llengües de les Universitats catalanes, i quin és i quin podria ser l’espai de la llengua catalana a les nostres universitats; i, en definitiva, que fem explícit el grau de compromís de la comunitat universitària –estudiants, professors i administració– amb la llengua catalana.

Ara fa un any que el Consell Interuniversitari de Catalunya recalcava que la llengua catalana té avui dia un ús majoritari en la docència universitària, tal com es desprèn de les estadístiques més recents, que mostren que en els darrers cinc anys hi ha hagut un increment del 18,6% en el nombre d’assignatures impartides en català a les set universitats públiques de Catalunya. No obstant això, cal analitzar les dades per nivells docents, perquè és obvi que no és el mateix la docència de grau que la de màster o la de doctorat; d’altra banda, també hi ha altres factors, com certes tradicions d’usos lingüístics en determinades àrees de coneixement, que fan més complexa la situació.

Recollint les preocupacions de diversos sectors, enguany el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb les dotze universitats de Catalunya, ha engegat el Pla d’Enfortiment de la Llengua Catalana, amb el qual es pretén fer efectiu l’ús del català com a llengua pròpia de les universitats, garantir els drets lingüístics dels estudiants i dels professors i incrementar la docència en català, per tal que el català sigui la llengua majoritària en els graus finançats amb fons públics. També es vol augmentar l’ús del català en l’àmbit de la recerca per tal d’impulsar la divulgació científica en llengua catalana. En aquest marc, sorgeixen qüestions fonamentals, com ara: quins són realment els reptes de futur de les universitats catalanes en matèria de llengua? Quines són les estratègies per posar en pràctica aquest pla? Quines són les principals dificultats a curt i a llarg termini? Quin rol hi juguen la conscienciació i la formació dels professors? I la tecnologia, i la traducció?

La Vuitena Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, que duu per títol “Compromís de la universitat amb la llengua catalana: reptes i oportunitats”, es proposa de continuar la reflexió iniciada en jornades anteriors de la càtedra, i contribuir a l’aportació d’idees que permetin aprofundir en un tema de tanta actualitat i que genera tanta preocupació com és el de l’ús natural de la nostra llengua en totes les situacions comunicatives, incloses les situacions especialitzades que neixen a la universitat i es projecten a tota la societat.