Durant el curs 2020-2021 la Càtedra Pompeu Fabra ha dut a terme, en el marc dels seus objectius generals, les activitats que s’exposen a continuació:

Promoció del coneixement i de l’ús de la llengua catalana en la docència i per part dels estudiants

 • S’han ofert tres cursos de llengua i cultura catalanes destinats als estudiants internacionals de la UPF, a través d’Idiomes UPF: dos mòduls sobre els elements bàsics relatius a la llengua, la cultura i la nació catalanes i un taller més breu sobre la situació de la llengua i la cultura catalanes en el seu context. Aquests cursos formen part de l’anomenat “Landing programme” de la UPF. En l’edició del curs 2020-2021, a causa de la situació de pandèmia, s’ha passat de tenir més de cent estudiants a tenir-ne només 34. Tot i així, la valoració dels cursos per parts dels estudiants inscrits supera els 9 punts sobre 10 i, per tant, és molt satisfactòria.
 • S’ha garantit la continuïtat d’aquests mòduls de formació per al curs 2021-2022.

Dinamització i promoció de l’ús del català i extensió cultural

 • Els dies 19 i 20 de novembre del 2020 es va dur a terme la Sisena Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, al voltant del tema “Accions polítiques sobre la llengua: adequació i eficàcia”. En la Jornada, organitzada per la Càtedra Pompeu Fabra amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans, hi van participar com a ponents Avel·lí Flors, Maria Sabaté-Dalmau, Marina Massaguer i Vicent Climent-Ferrando. En aquesta edició, atenent a les mesures de seguretat per la pandèmia de covid-19 en les dates en les quals va tenir lloc la jornada, es va decidir realitzar totes les sessions exclusivament en format digital, via Zoom.
 • S’han publicat, tant en versió en paper com digital, les actes de la Cinquena Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra: “Impacte de la mundialització sobre les llengües: el cas del català”, en la qual van participar Guillem López Casasnovas, Vicent Partal, Margarida Aritzeta i Josep Gifreu. 
 • S’ha actualitzat i traduït a l’anglès el contingut de la pàgina web de la Càtedra Pompeu Fabra.
 • S’ha elaborat, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans i del professor Lluís de Yzaguirre, el cercador digital avançat de les Obres completes de Pompeu Fabra. Aquesta segona generació del cercador disposa de més modalitats de cerca que la versió anterior, de manera que l’usuari pot personalitzar les seves consultes. A més, entre altres novetats, incorpora una guia de l’usuari. El Portal Pompeu Fabra es va realitzar el curs acadèmic 2018-2019 en col·laboració amb l’IEC, i s’allotja a la xarxa de la UPF.
 • S’ha traduït a l’anglès el cercador digital avançat de les Obres completes de Pompeu Fabra i de la guia de l’usuari.
 • S’ha presentat el cercador avançat de les Obres Completes de Pompeu Fabra aprofitant la presentació del volum dels índexs. La presentació va tenir lloc el dia 15 d’abril del 2021 a l’Institut d'Estudis Catalans, i també es va fer en format virtual.
 • S’ha dissenyat i editat la publicació de les Actes de la Sisena Jornada: “Accions polítiques sobre la llengua: adequació i eficàcia”, que va tenir lloc els dies 19 i 20 de novembre del 2020, tant en suport paper i com en format digital. Les actes es presentaran en l’acte d’inauguració de la Setena Jornada de la CPF.
 • S’ha concebut i preparat de la Setena Jornada, que se centrarà en el tema “Model de llengua, variació, ensenyament i realitat” i tindrà lloc els dies 4 i 5 de novembre del 2021.
 • Es continuarà oferint, en la mesura que la pandèmia ho permeti, la “ruta Pompeu Fabra”, una visita guiada dissenyada per David Paloma i Mònica Montserrat, professors de la UAB, que connecta diversos llocs destacats en la vida i l’obra de Pompeu Fabra.