La càtedra Pompeu Fabra (CPF), en el marc dels seus objectius generals, es proposa durant el trienni 2014-2017 d'actuar en quatre àmbits:

 1. En l'àmbit de la promoció del coneixement i ús de la llengua en la docència i per part dels estudiants, a fi d'aconseguir que hi hagi un pla de formació a curt i mitjà termini que faci possible:
 • Que els estudiants de la UPF escolaritzats en català millorin competències i habilitats en el terreny de la producció oral i escrita i fonamentalment a la producció del discurs específic de la professió o professions que presumiblement hauran d'exercir. Aquest objectiu s'associa a un dels objectius de la CPF: que els futurs professionals sortits de la UPF posseeixin una qualitat discursiva en català que els faci destacar, també en aquest terreny, com a professionals de primer nivell que exerciran tan en l'àmbit local com també en el global.
 • Que els estudiants forans siguin capaços en un termini molt breu de comprendre les classes impartides en català i en un termini mitjà d'expressar-se  amb una certa comoditat en situacions acadèmiques. Al mateix temps han de tenir prou informació per saber en quin context cultural i lingüístic es mouen a fi que puguin situar el coneixement i la pràctica de la llengua en el marc adequat.

 

 1. En l'àmbit de la producció de recursos de suport a l'aprenentatge i la millora de la qualitat lingüística, amb la finalitat de millorar si és possible el model expressiu en les comunicacions acadèmiques formals i en la interrelació entre els estudiants i entre estudiants i professorat. Amb aquest propòsit té la intenció de:
 • Desenvolupar, sobre la base del Web existent al Gabinet lingüístic, un Portal de recursos per a la llengua i cultura catalanes i donar-li visibilitat.
 • Recopilar informació sobre recursos desenvolupats en grups de recerca de la UPF i incorporar-los directament o remotament al Portal.
 • Redactar un llibre blanc de la recerca a la UPF relacionada amb la llengua i cultura catalanes o d'utilitat directa per al coneixement de la cultura catalana i  la promoció de l'ús de la llengua en els cercles acadèmics.

 

 1. En l'àmbit de la dinamització participativa en la promoció de l'ús del català, la CPF es proposa:
 • Dissenyar un Pla de dinamització en col·laboració amb estudiants i professors de diversos estudis que s'hi vulguin implicar
 • Crear una plataforma col·laborativa per dur a terme aquest pla de dinamització
 • Dissenyar un pla de col·laboració amb els estudiants de cara a estructurar una Proposta d'idees a dur a terme a la UPF per part dels estudiants per a la promoció del coneixement, la qualitat i l'ús del català a la Universitat.

 

 1. En l'àmbit de l'extensió cultural,  la CPF es proposa la realització d'una Jornada ("Jornades de la Càtedra Pompeu Fabra"), que serà de periodicitat anual, sobre la figura i l'obra  de Pompeu Fabra i de tot el que se n'ha derivat.

 

DÍPTIC DE LA CPF