"El meu principal objecte ha sigut presentar el català tal com se parla"

Al pròleg de l'Ensayo (1891)

 

"Ni la pràctica de l'excursionisme ni l'estudi de la llengua no m'han donat mai cap disgust. [...] Tothom, i especialment els qui estem sotmesos a les disciplines intel·lectuals hauríem de practicar un esport o un altre."

En un dels actes del Centre Excursionista de Catalunya, a finals del segle XIX

 

"Sóc un home gris, sense relleus, sense biografia"

A Josep Miracle, durant la presentació de la Gramática de la lengua Catalana (1912)

 

"Renoi, hi ha tants castellanismes! Caldria que ho diguessin!"

Durant el discurs presidencial llegit a l'Ateneu Barcelonès (curs 1924-1925)

 

"Tant se val escriure un mot d'una manera com d'una altra. Allò que cal és que tothom l'escrigui de la mateixa manera. I ara que sembla que podem tenir escola pròpia no hem de pertorbar les criatures amb una diversitat."

L'any 1932, a Pau Font de Rubinat

 

"La nostra universitat encara s'ha de catalanitzar"

Durant l'homenatge rebut per la Universitat de Barcelona l'any 1932

 

"Treballeu, i treballeu cada dia, perquè el conreu d'una llengua no es pot abandonar mai"

A Josep Maria Corredor, durant l'exili (1939-1945)

 

"L'escriptor que menysprea o ignora la tasca del gramàtic és un mal escriptor i un mal patriota"

L'any 1907, durant els inicis del seu procés d'ordenació de la normativa

 

"Si a mi se'm considerava una mena de símbol de la llengua catalana em sembla molt clar que, si jo fallava, fallaria la llengua. I m'era evident que si la llengua fallava, fallava tot."

L'any 1926, quan va rebutjar entrar a la RAE

 

"Només tindrem el que nosaltres sapiguem guanyar. Cal reconèixer tots els nostres recursos i estudiar llurs possibilitats. No tenim un estret nacionalisme. Vivim de cara al món i si volem la plena sobirania per al nostre poble és per millorar la qualitat dels nostres conciutadans i per obtenir que Catalunya, immensament civilitzada, pugui oferir una efectiva col·laboració en l'obra de millorament i progrés de a humanitat."

Durant l'acte inaugural de Palestra al Palau de la Música Catalana (1930)

 

"Volem que la joventut sigui patriòtica, ben catalana, d'una manera reflexiva i conscient, humana i gens xovinista. La Pàtria és la Terra i el Poble, i tot allò que el poble pot fer damunt d'aquesta terra, tant la llengua, com l'economia, com la història, com totes les manifestacions de la terra i de l'esperit catalans són matèria de patriotisme."

Durant l'acte inaugural de Palestra al Palau de la Música Catalana (1930)

 

"La llengua és una cosa que va evolucionant, que experimenta certs canvis dels quals no ens adonem, però que a la llarga fan que una llengua al cap d'uns certs anys sigui diferent"

Dins dels apunts de les classes de Fabra dins del Curs Superior de Català (1934-1935)

 

"Cal no abandonar mai ni la tasca ni l'esperança"

Durant la Setmana d'Estudis Catalans a Perpinyà (1947)

 

"D'un mot esbrini'n ben bé el significat..., i ja pot emprar-lo. Els gramàtics ja l'estudiaran després"

Fabra a Joan Oller