"El multilingüisme en blanc i negre"

La càtedra Pompeu Fabra de la UPF organitza, en col·laboració amb el Consell Europeu de les Llengües (CEL/ELC) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), la seva segona jornada científica, amb l’objectiu de difondre i promoure la llengua catalana i l’obra de Pompeu Fabra.

La Segona Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra està dedicada a l’anàlisi del multilingüisme: el multilingüisme com a concepte, com a fet real i com a opció política.

És un fet inqüestionable que les societats d’avui dia són totes multilingües, ja sigui perquè l’arribada de noves persones aporta una diversitat cultural i lingüística evident, ja sigui perquè les necessitats comunicatives en el context de la globalització requereix que els individus siguin multilingües.

Tot i que la presència simultània de diverses llengües i cultures en un mateix territori i l’impuls del coneixement de llengües per a la comunicació en contextos internacionals s’ha d’interpretar com un bé ecològic i una riquesa cultural, també pot ser el detonant de conflictes d’interessos i sobretot de jerarquitzacions lingüístiques al més sovint determinades per factors de poder econòmic o polític.

El cert és que el pas de societats monolingües a societats plurilingües requereix una gestió molt atenta per tal que no en surtin perjudicades unes llengües, especialment la llengua de vehiculació territorial, i beneficiades unes altres.  Una gestió adequada passa per donar a cada llengua l’espai comunicatiu que li correspon i fer que es respecti aquest espai.

En aquesta Segona Jornada es debatran els pros i els contres del multilingüisme, els seus beneficis i els seus efectes col·laterals, la coherència i les contradiccions de la seva gestió, les aportacions positives i les conseqüències socials i lingüístiques. I dins d’aquest panorama multilingüe s’analitzarà el paper que la llengua catalana, en tant que llengua pròpia, hauria d’ocupar en aquest marc, i es discutirà si efectivament l’ocupa; i s’analitzaran, també, les polítiques que es duen a terme en els àmbits acadèmics.

Visualització del contingut web