Durant el curs 2022-2023, la Càtedra Pompeu Fabra ha renovat els membres del Consell Assessor, que, sota la direcció de la Dra. Rosa Estopà, es va reunir a l’octubre del 2022 per establir els nous projectes de futur.

Enguany, les activitats que s’han dut a terme han estat les següents:

JORNADA DE LA CÀTEDRA POMPEU FABRA

  • Els dies 3 i 4 de novembre del 2022 va tenir lloc la Vuitena Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, titulada “Compromís de la universitat amb la llengua catalana: reptes i oportunitats”. El contingut de la Jornada es va emmarcar en el procés d’internacionalització de la universitat catalana, que reobre constantment el debat de quin és i quin hauria de ser l’ús real del català a les universitats, tant en la docència com en la recerca i en la gestió.

En aquesta edició –presencial i en línia–, hi van participar David Lasagabaster, professor de la Universitat del País Basc (UPV/EHU); M. Teresa Cabré, catedràtica emèrita de la Universitat Pompeu Fabra i presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans; Michele Gazzola, professor i investigador a la Facultat de Ciències Socials i Polítiques Aplicades de la Universitat de l’Ulster; Vicent Climent-Ferrando, professor de la Universitat Pompeu Fabra, i de Lídia Torrecillas, Virgínia Anguera i Núria Giraldós, estudiants del grau en Llengües Aplicades de la UPF; Ona Domènech, professora de la Universitat Oberta de Catalunya; Imma Ribas, vicerectora de Qualitat i Política Lingüística de la Universitat Politècnica de Catalunya; Màrius Martínez, vicerector de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona; José Antonio Moreno, comissionat de Política Lingüística i Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, i Mireia Trenchs, comissionada de Política Lingüística de la Universitat Pompeu Fabra.

  • S’hi van difondre les actes de la Setena Jornada, tant en suport paper com en format digital: “Model de llengua, variació, ensenyament i realitat”, que va tenir lloc els dies 4 i 5 de novembre del 2021.

  • S’han dissenyat les actes de la Vuitena Jornada: “Compromís de la universitat amb la llengua catalana: reptes i oportunitats”, que es presentaran en l’acte d’inauguració de la Novena Jornada.
     
  • S’ha planificat la Novena Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, que es dedicarà al tema "Afavorim la comprensió de la llengua catalana entre els estudiants internacionals: estratègies i recursos" i que tindrà lloc els dies 9 i 10 de novembre del 2023.

DIA POMPEU FABRA

Aquest curs ha estat el primer en què s’ha organitzat el Dia Pompeu Fabra, una jornada que, anualment, tindrà com a objectiu commemorar el naixement del Mestre, el 20 de febrer de 1868, tot reivindicant-ne la figura i l'obra. 

El 16 de febrer del 2023 es va fer una lectura de poemes i la presentació del llibre A Pompeu Fabra, d'August Bover i Jordi Mir (editors), per homenatjar la figura del seny ordenador de la llengua catalana. Al llarg del dia, als tres campus de la UPF, hi van poder participar els membres de la comunitat universitària, que van llegir diferents poemes dedicats a Fabra. També es va fer una lectura signada d’alguns poemes, gràcies als estudiants i als professors del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

L’acte de cloenda es va fer a l’auditori de Mercè Rodoreda, al campus de la Ciutadella, i va anar a càrrec dels mateixos autors i del rapsode Josep Pedrals.  

PREMI A LA MILLOR TESI DOCTORAL ESCRITA EN CATALÀ A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF)

Per acord del Consell de Govern de 15 de juny del 2022, la UPF ha instituït el premi a la millor tesi doctoral escrita en català a la Universitat Pompeu Fabra, que té com a objectiu valorar l’ús del català com a llengua acadèmica i de recerca. La Càtedra Pompeu Fabra ha col·laborat en la primera edició d’aquest premi formant part de la Comissió Avaluadora, amb la participació tant de la directora de la Càtedra com de tres membres del seu Consell Assessor.


SEMINARI: MULTILINGÜISME I MITJANS DE COMUNICACIÓ

  • El 25 d’abril del 2023 es va presentar el treball de recerca “Els discursos mediàtics sobre multilingüisme a Catalunya. Proposta d’anàlisi”, en el qual han participat Vicent Climent-Ferrando, membre de la càtedra UNESCO de Polítiques Lingüístiques per al Multilingüisme i professor de la UPF, i que n’ha estat l’investigador principal; Albert Morales Moreno, professor de la Universitat de Ginebra, i Maria Sabaté-Dalmau, professora de la Universitat de Lleida.