La càtedra Pompeu Fabra (CPF), en el marc dels seus objectius generals, es proposa durant el curs 2014-2015 dur a terme les activitats que s'exposen a continuació, recollides en els seus quatre àmbits d'actuació:

 1. En la promoció del coneixement i ús de la llengua en la docència i per part dels estudiants:
 • La redacció d'un Pla de necessitats lingüístiques encaminat a la proposta de cursos orientats específicament, segons els col·lectius, a l'adquisició del discurs professional específic de l'àmbit i la terminologia adequada,  la comprensió oral, la comprensió escrita, la producció oral o escrita en situació acadèmica, la comunicació social bàsica.
 • L'anàlisi de la viabilitat d'aquest pla i la proposta de cursos pilot que, segons la seva recepció, es podrien oferir als inicis del curs 2015-2016.
 1. En la producció de recursos de suport a l'aprenentatge i la millora de la qualitat lingüística:
 • Un Portal de recursos, per tal d'assolir la millora del model expressiu en les comunicacions acadèmiques formals i en la interrelació entre els estudiants i entre aquests i els professors.
 1. En l'àmbit de la dinamització participativa en la promoció de l'ús del català:
 • La redacció d'una col·lecció de Vocabularis bàsics ("Els 100 termes més bàsics de ...") que s'incorporaran al Portal de recursos.
 1. En l'àmbit de l'extensió cultural, els dies 5 i 6 de novembre de 2015, la CPF realitzarà una jornada científica, en cooperació amb el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).
  Aquesta primera jornada es titularà "Una mentalitat d'enginyer al servei d'una llengua i d'un país" i versarà sobre tres aspectes cabdals de la figura de Pompeu Fabra:
 • Pompeu Fabra, enginyer
 • Pompeu Fabra, lingüista
 • Pompeu Fabra, ciutadà compromès