Visualització del contingut web

"Projecció de Fabra en l'àmbit catalanoparlant i a l'exterior"

 

La Quarta Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, que es duu a terme en el marc de les activitats de l’any Pompeu Fabra, versa sobre la projecció de Fabra i de la seva obra tant en l’àmbit catalanoparlant com a l’exterior. Pompeu Fabra va treballar per redreçar la llengua catalana, per normativitzar-la i normalitzar-la; en definitiva, per construir una llengua nacional, apta per a tots els usos i per a tots els parlants, de tots els territoris on es parla. I ho va fer partint de la idea que calia recuperar el català que hauria sorgit espontàniament de la llengua medieval si no s’hagués produït el procés de subordinació a una altra llengua. 

La seva obra ens va deixar una llengua normativa moderna i depurada de castellanismes, en la qual va saber trobar l’equilibri tant entre la llengua parlada i la llengua de segles anteriors com entre les diverses varietats de la llengua. 
La seva proposta d’ortografia i de gramàtica va ser acceptada i adoptada unànimement en tot el domini lingüístic i com a referent arreu —gràcies, també, a la tasca divulgadora i a les aportacions complementàries de Francesc de Borja Moll per al baleàric i de Manuel Sanchis Guarner per al valencià—, i continua tenint avui tota la seva vigència i tot el seu sentit.

Visualització del contingut web