"Projecció de Fabra en l'àmbit catalanoparlant i a l'exterior"

 

La Quarta Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, que s'organitza en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans i es duu a terme en el marc de les activitats de l’any Pompeu Fabra, versa sobre la projecció de Fabra i de la seva obra tant en l’àmbit catalanoparlant com a l’exterior.

Pompeu Fabra va treballar per redreçar la llengua catalana, per normativitzar-la i normalitzar-la; en definitiva, per construir una llengua nacional, apta per a tots els usos i per a tots els parlants, de tots els territoris on es parla. I ho va fer partint de la idea que calia recuperar el català que hauria sorgit espontàniament de la llengua medieval si no s’hagués produït el procés de subordinació a una altra llengua.

La seva obra ens va deixar una llengua normativa moderna i depurada de castellanismes, en la qual va saber trobar l’equilibri tant entre la llengua parlada i la llengua de segles anteriors com entre les diverses varietats de la llengua.
La seva proposta d’ortografia i de gramàtica va ser acceptada i adoptada unànimement en tot el domini lingüístic i com a referent arreu —gràcies, també, a la tasca divulgadora i a les aportacions complementàries de Francesc de Borja Moll per al baleàric i de Manuel Sanchis Guarner per al valencià—, i continua tenint avui tota la seva vigència i tot el seu sentit.

 

PROGRAMA

Dia: 18 d’octubre
Lloc: sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47. Barcelona)


 18.00 h Inauguració de la Jornada, a càrrec de Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu Fabra; Joandomènec Ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans, i Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
18.20 h Obertura de la Jornada, a càrrec de Teresa Cabré, directora de la càtedra Pompeu Fabra i presidenta de la Secció Filològica de l’IEC
18.30 h Conferència inaugural “Pompeu Fabra, periodista educador en la llengua i la civilitat”, a càrrec de Josep M. Casasús, periodista, catedràtic emèrit de la UPF i membre numerari de l’IEC
20.00 h Còctel de benvinguda al pati de l’IEC

 

Dia: 19 d’octubre
Lloc: auditori del campus de la Ciutadella, Universitat Pompeu Fabra
(Ramon Trias Fargas, 25-27. Barcelona)

 9.00-10.15 h Conferència “Projecció de Pompeu Fabra al País Valencià”, a càrrec de Vicent Pitarch, filòleg i sociolingüista, membre de la Secció Filològica de l’IEC

10.15-10.45 h Pausa
 10.45-12.00 h Conferència “Projecció de Pompeu Fabra a les Illes Balears”, a càrrec de Josefina Salord, filòloga, membre fundadora i actual coordinadora científica del Consell Científic de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME)
12.00-13.15 h Conferència “Projecció de Pompeu Fabra a l’exterior” , a càrrec de Joan Julià-Muné, lingüista, catedràtic de Fonètica Aplicada de la UdL
13.15-14.00 h Debat i conclusions

 

L’assistència a la Jornada és gratuïta però cal inscriure-s'hi prèviament a través d'aquest formulari d'inscripció.
 

DÍPTIC DE LA JORNADA