La càtedra Pompeu Fabra (CPF), en el marc dels seus objectius generals, es proposa durant el curs 2015-2016 dur a terme les activitats que s'exposen a continuació, recollides en els seus quatre àmbits d'actuació:

  1. En la promoció del coneixement i ús de la llengua en la docència i per part dels estudiants:
  • L'oferiment de tres cursos en l’àmbit de la llengua i la cultura catalanes destinats als estudiants internacionals de la UPF: dos mòduls sobre els elements bàsicsi relatius a la llengua, la cultura i la nació catalanes i un taller més breu sobre la situació de la llengua i la cultura catalanes en el seu context.
  • La continuïtat d’aquests mòduls de formació per al curs 2016-2017 tenint en compte els resultats satisfactoris de la primera edició.

  1. En la producció de recursos de suport a l'aprenentatge i la millora de la qualitat lingüística:
  • Disseny i l’elaboració d’un MOOC sobre llengua, cultura i societat catalanes adreçat als estudiants internacionals. Aquest curs en línia obert i massiu, que s’intentarà enllestir abans de l’acabament de l’any 2016, constarà de tres mòduls –Economia, societat i estat del benestar; Història, política i mitjans de comunicació, i Llengua, art i cultura–, cadascun dels qualses dividirà en dos subapartats.
  1. En l'àmbit de la dinamització participativa en la promoció de l'ús del català l'extensió cultural
  • Els dies 5 i 6 de novembre del 2015 es va dur a terme la Primera Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, que duia per títol “Una mentalitat d’enginyer al servei d’una llengua i d’un país”. La Jornada, organitzada per la Càtedra Pompeu Fabra amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans i del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, va girar a l’entorn de tres aspectes clau de la vida de Pompeu Fabra: la seva formació d’enginyer, la seva tasca de construcció d’una gramàtica i d’un diccionari, i el context històric en què li va tocar viure. Està previst que les actes d’aquesta Primera Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, que actualment estan en procés d’edició, es publiquin a començament del curs 2016-2017.

  • Organització de la Segona Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, que es titularà “El multilingüisme en blanc i negre” i tindrà lloc els dies 10 i 11 de novembre del 2016. Aquesta segona jornada, que comptarà amb la col·laboració l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i del Consell Europeu de les Llengües (CEL/ELC), estarà dedicada a analitzar el multilingüisme com a concepte, com a fet real i com a opció política.

  • S’ha treballat per poder oferir a partir del curs vinent la “ruta Pompeu Fabra”. Aquesta ruta guiada, que parteix del recorregut dissenyat per David Paloma i Mònica Montserrat, professors de la UAB, connectarà diversos llocs destacats en la vida i l’obra de Pompeu Fabra. Per tal que sigui més operativa, la ruta es dividirà en dues visites diferents i complementàries: una ruta de mig dia per la ciutat de Barcelona i una altra d’un dia sencer que relligarà Prada, Badalona i Sant Feliu de Codines. Complementàriament, es crearà un espai web amb els diferents itineraris, dates, etc., de la ruta, i també s’editaran uns díptics informatius.