En el programa electoral del Rector Jaume Casals s'anunciava la creació d'una càtedra Pompeu Fabra que fes explícit el compromís de la Universitat amb la catalanitat entesa com a projecte modern de reconeixement del que és natural i propi en un món cada cop més divers i global i que donés visibilitat a les activitats que sobre la promoció de la llengua i la cultura catalanes es duen a terme la Universitat Pompeu Fabra, tant en docència com en recerca.

La càtedra Pompeu Fabra, creada amb el suport del Consell Social de la UPF, permetrà donar més difusió als recursos emprats i els resultats obtinguts en relació al català des d'un punt de vista docent a la UPF, i en aquest sentit, promoure accions en favor de l'ús i la qualitat de la llengua catalana a la Universitat, i també participar en empreses col·lectives que es materialitzen a través dels departaments universitaris de català d'altres universitats i altres institucions que tenen la llengua i la cultura catalanes com objectiu, tot això en el context d'una societat alhora local i global, i doncs, catalana i multilingüe.

Així mateix, podrà preveure i impulsar activitats relacionades amb la figura científica de Pompeu Fabra i els temes que va conrear així com amb el seu compromís cultural i cívic.

Organigrama Organigrama

Direcció

Teresa Cabré Castellví

Són funcions de la directora de la Càtedra:

  • Elaborar el Pla anual d'activitats i elevar-lo als òrgans competents de la UPF per a la seva aprovació acompanyades d'un projecte de pressupost i els mitjans implicats
  • Elaborar la memòria anual
  • Coordinar les activitats que es porten a terme
  • Gestionar els fons de la Càtedra

 

Organització i suport

Laia Vidal Sabanés

Albert Servitje

 

Consell Assessor

Oriol Amat

Núria Bou

Tomàs de Montagut

Enric Gallén

Narcís Garolera

Josep Gifreu

Roderic Guigó

Jordi Guiu

Dolors Sala

Teresa Vinardell

 

Patronatge

Institut d'Estudis Catalans

Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya

Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra