En el programa electoral del rector Jaume Casals s'anunciava la creació d'una Càtedra Pompeu Fabra que fes explícit el compromís de la Universitat amb la catalanitat entesa com a projecte modern de reconeixement del que és natural i propi en un món cada cop més divers i global i que donés visibilitat a les activitats que sobre la promoció de la llengua i la cultura catalanes es duen a terme la Universitat Pompeu Fabra, tant en docència com en recerca.

La Càtedra Pompeu Fabra, creada amb el suport del Consell Social de la UPF, permetrà donar més difusió als recursos emprats i els resultats obtinguts en relació al català des d'un punt de vista docent a la UPF, i en aquest sentit, promoure accions en favor de l'ús i la qualitat de la llengua catalana a la Universitat, i també participar en empreses col·lectives que es materialitzen a través dels departaments universitaris de català d'altres universitats i altres institucions que tenen la llengua i la cultura catalanes com objectiu, tot això en el context d'una societat alhora local i global, i doncs, catalana i multilingüe.

Així mateix, podrà preveure i impulsar activitats relacionades amb la figura científica de Pompeu Fabra i els temes que va conrear així com amb el seu compromís cultural i cívic.

Organigrama

Direcció

Rosa Estopà Bagot

Són funcions de la directora de la Càtedra:

  • Elaborar el pla anual d'activitats i elevar-lo als òrgans competents de la UPF perquè l'aprovin, acompanyats d'un projecte de pressupost i els mitjans implicats.
  • Elaborar la memòria anual.
  • Coordinar les activitats que es porten a terme.
  • Gestionar els fons de la Càtedra.

M. Teresa Cabré Castellví (del 2014 al 2022)


Equip de suport

  • Servei de Projecció Institucional

         Marta Herrero
         Albert Servitje
         Eva Parera
         Unitat de Disseny Gràfic i Imatge Corporativa
  

  • Gabinet del Rectorat

         Núria Palau
         Comunicació


Consell Assessor

Oriol Amat
Elisenda Bernal
Josep Capdeferro
Josep M. Castellà
Joaquim Gea
Roderic Guigó
Teresa Monllau
Enric Peig
Eva Pujadas
Teresa Vinardell


Hi participen

Institut d'Estudis Catalans
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya