Aquest espai té el propòsit de mostrar les accions de transferència del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF. La transferència de coneixement comporta establir ponts entre la Universitat i la indústria, les institucions i la societat. L’equip docent i investigador de Traducció i Ciències del Llenguatge confirma el seu desig d’impulsar nous elements de transferència per canviar la recerca, la docència i la mateixa idea d’innovació.