Resolució de la constitució de l'UCA del 9 de juny del 2016
Resolució per la qual es constitueix l'equip de l'UCA del 15 de juny del 2016
Resolució per la qual es modifica l'equip de l'UCA del 9 de febrer del 2017
Resolució per la qual es modifica l'equip de l'UCA del 19 de juny del 2018

Darrera actualització: 27-10-2021