Recerca

L'excel·lència en la investigació del Departament de Medicina i Ciències de la Vida va valer l'acreditació com a Unitat d'Excel·lència María de Maeztu l'any 2015, i novament al 2018. Les ciències experimentals i de la salut guien aquesta recerca, que integra 35 grups dividits en vuit programes diferents:

  • Biologia Cel·lular i Molecular
  • Medicina Molecular
  • Biologia Evolutiva i Sistemes Complexos
  • Genètica i Neurociències
  • Informàtica Biomèdica
  • Bioenginyeria de Sistemes
  • Salut Pública i Educació en les Ciències de la Vida

El nombre d'articles científics ha superat el miler en els últims cinc anys, la majoria dels quals s’han publicat en revistes pertanyents al primer quartil (Q1). Gràcies a un comitè assessor extern, la producció científica segueix un procés d'avaluació contínua. El finançament extern suma més de 10 milions d'euros l’any i prové de fonts competitives i d'acords amb la indústria, tant nacional com internacional.

Aliances

S'ha fet un gran esforç per establir aliances estratègiques importants amb els instituts d'investigació circumdants afiliats a la UPF, com ara:

Aquestes aliances han permès augmentar la massa crítica de científics en diverses àrees d’investigació amb alguns dels membres de la Facultat que fan la seva recerca en aquests instituts.