L'ensenyament universitari ha de garantir la formació de professionals preparats per entrar al mercat laboral. Durant molt de temps, l'educació superior s'ha basat de manera gairebé exclusiva en les classes magistrals tipus conferència. Des de fa uns anys, però, la comunitat universitària coneix els beneficis de combinar les classes magistrals amb altres mètodes, com l'aprenentatge basat en problemes o les pràctiques interdisciplinàries.

La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida mostra el seu compromís amb l'ensenyament universitari de qualitat i per això ofereix als estudiants de doctorat i postdoctorat dos cursos de formació en docència: