Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

Docència

Causes and consequences of delaying reproduction: a multidisciplinary symposium

Informació i Registre

Campus del Mar

Departament de Medicina i Ciències de la Vida

Edifici Dr. Aiguader (campus del Mar)
Doctor Aiguader, 80
08003 Barcelona

[email protected]

Informació pels estudiants:

Per a qualsevol consulta envieu

  

Informació àmbits de gestió econòmica, recerca, professorat i comunicació: [email protected]

Notícies