Departament de Medicina i Ciències de la Vida

Edifici Dr. Aiguader (campus del Mar)
Doctor Aiguader, 80
08003 Barcelona

[email protected]

Informació per a estudiants:

Informació d'àmbits de gestió econòmica, recerca, professorat i comunicació: [email protected]

Dona el cos a la ciència