La Unitat d’Educació en Ciències de la Salut (UECS) és l’organisme responsable de la coordinació de tres programes educatius de la facultat: Organització i Coordinació Acadèmica (OCA), Innovació, Recerca i Serveis Educatius (IRSE) i Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ). Depèn orgànicament del degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida.

Destacats Destacats