La Unitat de Coordinació Acadèmica de Medicina i Ciències de la Vida, que integra la Facultat i el Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra, combina la transferència i la generació de coneixement gràcies a una integració perfecta de la recerca i la docència. La innovació en l'educació i l'excel·lència en la investigació són la base dels nostres esforços.

Indicadors globals

Acreditada com Unitat d'Excel·lència María de Maeztu pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, pertany a la Universitat Pompeu Fabra, recentment reconeguda com:

 • Campus d'Excel·lència Internacional (CEI UPF-ICARIA, Ministeri d'Educació, 2010)
 • La 1a. universitat d'Espanya i la 186a. de tot el món en el rànquing internacional Times Higher Education (THE Rànquing, 2011)
 • Líder espanyola en qualitat de la seva producció científica (Informe CyD, 2011)
 • Una de les vint universitats europees amb més projectes concedits pel Consell Europeu de Recerca (ERC, 2016)
 • La universitat espanyola més productiva (U-Rànquing elaborat per la Fundació BBVA i Ivie, 2016)
 • Elevat grau de satisfacció (90%) i d'inserció laboral (83%) dels graduats (AQU Catalunya, 2014)

 

Universitat Pompeu FabraDocència

La Facultat ofereix formació de màxima qualitat i excel·lència en tots els nivells universitaris: grau, màster i doctorat. Actualment s'hi imparteixen quatre graus: Biologia Humana, Medicina, Enginyeria Biomèdica (juntament amb el Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la UPF) i Bioinformàtica, i cinc màsters: Recerca Biomèdica, Indústria Farmacèutica i Biotecnològica, Laboratori d'Anàlisis Clíniques, Salut Pública i Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut (aquests dos últims s’imparteixen íntegrament en anglès). La Facultat compta amb un programa de doctorat en Biomedicina també impartit en anglès i que, per tant, compta amb una internacionalització d'estudiants i de professorat molt significativa.

Projecte educatiu i d'innovació docent

Des dels seus inicis, la Facultat de Medicina i Ciències de la Vida ha implantat un projecte educatiu col·lectiu i innovador caracteritzat, entre altres factors, per la promoció de l'aprenentatge actiu, la importància de l'aprenentatge d'habilitats pràctiques, l'ús de les noves tecnologies i la implicació dels estudiants per millorar la qualitat de la docència. Tota l'activitat docent de la Facultat està dirigida i coordinada per la Unitat d'Educació en Ciències de la Salut (UECS).

Recerca

L'excel·lència en la investigació del Departament de Medicina i Ciències de la Vida va valer l'acreditació com a Unitat d'Excel·lència María de Maeztu l'any 2015, i novament al 2018. Les ciències experimentals i de la salut guien aquesta recerca, que integra 35 grups dividits en vuit programes diferents:

 • Biologia Cel·lular i Molecularlaboratori
 • Medicina Molecular
 • Biologia Evolutiva i Sistemes Complexos
 • Genètica i Neurociències
 • Informàtica Biomèdica
 • Bioenginyeria de Sistemes
 • Salut Pública i Educació en les Ciències de la Vida

El nombre d'articles científics ha superat el miler en els últims cinc anys, la majoria dels quals s’han publicat en revistes pertanyents al primer quartil (Q1). Gràcies a un comitè assessor extern, la producció científica segueix un procés d'avaluació contínua. El finançament extern suma més de 10 milions d'euros l’any i prové de fonts competitives i d'acords amb la indústria, tant nacional com internacional.

Aliances

S'ha fet un gran esforç per establir aliances estratègiques importants amb els instituts d'investigació circumdants afiliats a la UPF, com ara:

 • Centre de Regulació Genòmica (CRG)
 • Institut d'Investigació Mèdica Hospital del Mar (IMIM)
 • Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)
 • Fundació Pasqual Maragall (FPM)

Aquestes aliances han permès augmentar la massa crítica de científics en diverses àrees d’investigació amb alguns dels membres de la Facultat que fan la seva recerca en aquests instituts.

Localització

La nostra activitat es reparteix en dos espais vinculats físicament i funcional: el Campus Universitari Mar, en el qual s'imparteixen les classes universitàries, i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), ​​que allotja la tasca investigadora.

En el Campus Universitari Mar conviuen tres entitats docents vinculades a l'àmbit sanitari: la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Escola Superior d'Infermeria. Aquest edifici, situat al carrer Dr. Aiguader, forma part d'un projecte pioner de col·laboració interuniversitària en el qual s'imparteixen cinc graus -Biologia Humana (UPF), Medicina (UPF), Enginyeria Biomèdica (UPF), Bioinformàtica (UPF) i Infermeria (ESIM)- i diversos estudis de postgrau.

El PRBB està compost per vuit centres de recerca d'alt nivell científic, en els quals treballen més de 1.400 professionals, procedents de més de 50 països. El PRBB ofereix un ambient científic d'excel·lència, seminaris científics regulars i un programa de desenvolupament professional continu.

 

Materials de presentació

Descarrega el tríptic informatiu del Departament i la Facultat. 

UPF Fact Sheet - Medicine and Life Sciences. 

 Campus Universitari Mar