La comissió d’igualtat del centres desenvolupa les funcions següents:

  • Recollir i discutir les necessitats i demandes del centre en matèria d’igualtat de gènere i diversitat sexual.
  • Elaborar propostes d’activitats en l’àmbit de les polítiques d’igualtat de gènere perquè siguin desenvolupades per la Unitat d’Igualtat o per altres òrgans de la Universitat, incloent el propi centre.
  • Informar al seu centre de les activitats i les decisions institucionals relacionades amb les polítiques d’igualtat de gènere i diversitat sexual.
  • Instar el director o directora de la Unitat d’Igualtat a proposar als òrgans de govern de la Universitat noves mesures destinades a promoure la igualtat entre dones i homes i el respecte a la diversitat sexual.
  • Instar els òrgans de govern del centre, i si s’escau del departament al qual el centre està adscrit, a implementar les accions previstes en el Pla d’Igualtat vigent de la Universitat.
  • Informar la Junta de Centre de llurs acords, informes o propostes.

Membres:

Has patit una situació de violència masclista o LGTBIfòbica a la UPF? En coneixes algun cas? Contacta'ns!

 UPF Igualtat:Lluïsa Rojas

 93 542 29 41

[email protected]

Horari: dilluns a divendres de 10 a 14h

Més informació i recursos de la Unitat d'Igualtat