Docència

La Facultat ofereix formació de màxima qualitat i excel·lència en tots els nivells universitaris: grau, màster i doctorat. Actualment s'hi imparteixen quatre graus: Biologia Humana, Medicina, Enginyeria Biomèdica (juntament amb el Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la UPF) i Bioinformàtica, i cinc màsters: Recerca Biomèdica, Indústria Farmacèutica i Biotecnològica, Laboratori d'Anàlisis Clíniques, Salut Pública i Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut (aquests dos últims s’imparteixen íntegrament en anglès). La Facultat compta amb un programa de doctorat en Biomedicina també impartit en anglès i que, per tant, compta amb una internacionalització d'estudiants i de professorat molt significativa.

Projecte educatiu i d'innovació docent

Des dels seus inicis, la Facultat de Medicina i Ciències de la Vida ha implantat un projecte educatiu col·lectiu i innovador caracteritzat, entre altres factors, per la promoció de l'aprenentatge actiu, la importància de l'aprenentatge d'habilitats pràctiques, l'ús de les noves tecnologies i la implicació dels estudiants per millorar la qualitat de la docència. Tota l'activitat docent de la Facultat està dirigida i coordinada per la Unitat d'Educació en Ciències de la Salut (UECS).