Summer School - UPFLa Facultat de Medicina i Ciències de la Vida organitza nombroses activitats adreçades a estudiants de secundària. Premis, visites i estades amb els grups de recerca són només alguns exemples de l'ampli ventall d'esdeveniments que acosten la recerca i la vida universitària als instituts de secundària.