Visita de certificació del SGIQ de l'UCA de Medicina i Ciències de la Vida

Els propers 7, 14 i 18 de novembre tindrà lloc la visita externa de certificació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de l'UCA de Medicina i Ciències de la Vida.  Com a mecanisme alternatiu a l'audiència oberta, AQU Catalunya posa a disposició el correu electrònic corporatiu [email protected], per a què les persones interessades puguin compartir els seus comentaris.

Enllaç al programa de l'agenda de visita

La Unitat de Coordinació Acadèmica de Medicina i Ciències de la Vida disposa d'un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ). El seu disseny va ser certificat per l'AQU el 2011 i està basat en les directrius del programa AUDIT. 

Aquest sistema és l'instrument fonamental i la principal font d'informació per fer el seguiment, les acreditacions i la millora contínua de les titulacions. Des de la seva primera versió s'ha revisat i millorat i està concebut com un sistema viu en constant actualització.