Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2015
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 23 29 32 24
Dones 2 6 5 5
Homes 21 23 27 19
Crèdits matriculats 1.085 1.230 1.480 1.225
Crèdits matriculats per estudiant 47,17 42,41 46,25 51,04
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 18,08 20,5 24,67 20,42
Ràtio EETC / Total matriculats 0,79 0,71 0,77 0,85
Estudiants matriculats a temps complet 15 17 20 17
Estudiants matriculats a temps parcial 8 12 12 7
Estudiants estrangers matriculats (%) 82,61 55,17 68,75 66,67
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 20 20 25 25
Demanda (D) 84 82 77 75
Ràtio D/O 4,2 4,1 3,08 3
Matrícula de nou ingrés 18 23 20 22
Dones 2 4 3 5
Homes 16 19 17 17

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 87,69 88,02 86,59 96,62
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 90,17 89,86 87,4 96,96
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,25 97,95 99,07 99,65
% Crèdits matriculats per primer cop 92,57 92,17 97,15 93,24

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 23 13 14 28
Graduats en t o t+1 23 12 14 28
Taxa d'eficiència (%) 91,98 94,23 97,66 95,88
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,39 1,31 1,36 1,36
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 14 10 9 18
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 66,67 55,56 39,13 90
Graduats en t o t+1 16 15 19 18
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 76,19 83,33 82,61 90

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 4 4 3 1
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 5 3 3 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 2 1 1 0
Taxa d'abandonament (%) 23,81 16,67 13,04 0