Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008-2009
Places ofertades al màster 20

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 28 31 23 27
Dones 2 5 2 6
Homes 26 26 21 21
Crèdits matriculats 1.304 1.414 1.085 1.215
Crèdits matriculats per estudiant 46,57 45,61 47,17 45
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 21,73 23,57 18,08 20,25
Ràtio EETC / Total matriculats 0,78 0,76 0,79 0,75
Estudiants matriculats a temps complet 22 24 15 17
Estudiants matriculats a temps parcial 6 7 8 10
Estudiants estrangers matriculats (%) 42,86 54,84 82,61 51,85
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 20 20 20 20
Demanda (D) 58 77 84 82
Ràtio D/O 2,9 3,85 4,2 4,1
Matrícula de nou ingrés 20 21 18 23
Dones 1 4 2 4
Homes 19 17 16 19

 Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 86,89 87,69 88,02 0
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 87,19 90,17 89,86 0
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,65 97,25 97,95  
% Crèdits matriculats per primer cop 90,03 92,57 92,17 99,59

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 13 16 22 13
Graduats en t o t+1 12 15 22 12
Taxa d'eficiència (%) 93,09 90,01 91,61 94,23
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,31 1,5 1,41 1,31
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 10 9 13 10
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 58,82 45 61,9 55,56
Graduats en t o t+1 16 18 15 10
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 94,12 90 71,43 55,56

 Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 0 1 5 1
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 1 1 4 1
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 0 2 1
Taxa d'abandonament (%) 5,88 5 19,05 5,56