Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2015
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 32 24 28 38
- Dones 5 5 5 9
- Homes 27 19 23 29
Crèdits matriculats 1.480 1.195 1.235 1.664
Crèdits matriculats per estudiant 46,25 49,79 44,11 43,79
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 24,67 19,92 20,58 27,73
Ràtio EETC / Total matriculats 0,77 0,83 0,74 0,73
Estudiants matriculats a temps complet 20 17 15 23
Estudiants matriculats a temps parcial 12 7 13 15
Estudiants estrangers matriculats (%) 68,75 66,67 71,43 63,16
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 25
Demanda (D) 77 75 81 73
Ràtio D/O 3,08 3,00 3,24 2,92
Matrícula de nou ingrés 20 22 22 23
- Dones 3 5 4 7
- Homes 17 17 18 16

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 86,59 96,62 93,72 88,66
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 87,40 96,96 94,14 89,07
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,07 99,65 99,56 99,55
% Crèdits matriculats per primer cop 97,15 93,24 99,58 94,74

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 14 28 17 13
Graduats en t o t+1 14 28 17 11
Taxa d'eficiència (%) 97,66 95,88 98,82 95,56
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,36 1,36 1,06 1,69
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 9 18 16 8
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 39,13 90,00 72,73 36,36
Graduats en t o t+1 19 19 19 8
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 82,61 95,00 86,36 36,36

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 3 2 1 0
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 4 0 1 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 0 0 0
Taxa d'abandonament (%) 17,39 0,00 4,55 0,00