Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2015
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 29 32 24 27
- Dones 6 5 5 5
- Homes 23 27 19 22
Crèdits matriculats 1.230 1.480 1.195 1.220
Crèdits matriculats per estudiant 42,41 46,25 49,79 45,19
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 20,50 24,67 19,92 20,33
Ràtio EETC / Total matriculats 0,71 0,77 0,83 0,75
Estudiants matriculats a temps complet 17 20 17 15
Estudiants matriculats a temps parcial 12 12 7 12
Estudiants estrangers matriculats (%) 55,17 68,75 66,67 70,37
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 20 25 25 25
Demanda (D) 82 77 75 81
Ràtio D/O 4,10 3,08 3,00 3,24
Matrícula de nou ingrés 23 20 22 22
- Dones 4 3 5 4
- Homes 19 17 17 18

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 88,02 86,59 96,62 93,72
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 89,86 87,40 96,96 94,14
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,95 99,07 99,65 99,56
% Crèdits matriculats per primer cop 92,17 97,15 93,24 99,58

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 13 14 28 17
Graduats en t o t+1 12 14 28 17
Taxa d'eficiència (%) 94,23 97,66 95,88 98,82
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,31 1,36 1,36 1,06
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Graduats en t 10 9 18 16
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 55,56 39,13 90,00 72,73
Graduats en t o t+1 15 19 19 16
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 83,33 82,61 95,00 72,73

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 4 3 2 0
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 3 4 0 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 1 1 0 0
Taxa d'abandonament (%) 16,67 17,39 0,00 0,00