Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2015
Places ofertades al màster 25

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 24 28 38 35
- Dones 5 5 9 8
- Homes 19 23 29 27
Crèdits matriculats 1.195 1.235 1.665 1.348
Crèdits matriculats per estudiant 49,79 44,11 43,82 38,51
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 19,92 20,58 27,75 22,47
Ràtio EETC / Total matriculats 0,83 0,74 0,73 0,64
Estudiants matriculats a temps complet 17 15 23 16
Estudiants matriculats a temps parcial 7 13 15 19
Estudiants estrangers matriculats (%) 66,67 71,43 63,16 57,14
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 25
Demanda (D) 75 81 73 81
Ràtio D/O 3,00 3,24 2,92 3,24
Matrícula de nou ingrés 22 22 23 21
- Dones 5 4 7 3
- Homes 17 18 16 18

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 96,62 93,72 88,66 90,69
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,96 94,14 89,07 90,99
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,65 99,56 99,55 99,67
% Crèdits matriculats per primer cop 93,24 99,58 94,74 92,19

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 28 17 13 23
Graduats en t o t+1 28 17 11 23
Taxa d'eficiència (%) 95,88 98,82 95,56 96,40
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,36 1,06 1,69 1,39
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Graduats en t 18 16 8 14
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 90,00 72,73 36,36 60,87
Graduats en t o t+1 19 19 17 14
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 95,00 86,36 77,27 60,87

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 2 1 0 1
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 0 2 0 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 0 0 0
Taxa d'abandonament (%) 0,00 4,55 0,00 0,00