Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2012-2013
Any del pla d'estudis vigent 2015
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 40 27 24 21
- Dones 8 7 6 4
- Homes 32 20 18 17
Crèdits matriculats 1.805 1.320 1.240 960
Crèdits matriculats per estudiant 45,13 48,89 51,67 45,71
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 30,08 22,00 20,67 16,00
Ràtio EETC / Total matriculats 0,75 0,81 0,86 0,76
Estudiants matriculats a temps complet 28 23 19 14
Estudiants matriculats a temps parcial 12 4 5 7
Estudiants estrangers matriculats (%) 45,00 40,74 45,83 71,43
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 25
Demanda (D) 68 73 59 49
Ràtio D/O 2,72 2,92 2,36 1,96
Matrícula de nou ingrés 26 19 21 17
- Dones 5 4 5 2
- Homes 21 15 16 15

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 90,46 87,81 85,23 93,55
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 93,89 91,14 86,74 95,16
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 96,34 96,35 98,25 98,31
% Crèdits matriculats per primer cop 94,66 96,68 90,15 99,19

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 14 30 19 19
Graduats en t o t+1 14 28 18 18
Taxa d'eficiència (%) 97,47 96,09 93,72 97,48
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,36 1,50 1,32 1,21
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Graduats en t 9 18 14 16
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 40,91 69,23 73,68 76,19
Graduats en t o t+1 19 22 16 16
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 86,36 84,62 84,21 76,19

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 2 3 4 1
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 2 3 2 1
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 1 2 1
Taxa d'abandonament (%) 9,09 11,54 10,53 4,76