Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2012-2013
Any del pla d'estudis vigent 2015
Places ofertades al màster 25

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 24 21 23 28
- Dones 6 4 3 11
- Homes 18 17 20 17
Crèdits matriculats 1.240 960 965 1.230
Crèdits matriculats per estudiant 51,67 45,71 41,96 43,93
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 20,67 16,00 16,08 20,50
Ràtio EETC / Total matriculats 0,86 0,76 0,70 0,73
Estudiants matriculats a temps complet 19 14 11 14
Estudiants matriculats a temps parcial 5 7 12 14
Estudiants estrangers matriculats (%) 45,83 71,43 65,22 57,14
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 25
Demanda (D) 59 49 69 146
Ràtio D/O 2,36 1,96 2,76 5,84
Matrícula de nou ingrés 21 17 17 21
- Dones 5 2 2 10
- Homes 16 15 15 11

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 85,23 93,55 84,38 83,94
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 86,74 95,16 89,58 88,60
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,25 98,31 94,19 94,74
% Crèdits matriculats per primer cop 90,15 99,19 96,35 96,89

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 19 19 11 12
Graduats en t o t+1 18 18 11 12
Taxa d'eficiència (%) 93,72 97,48 99,30 97,69
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,32 1,21 1,18 1,25
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Graduats en t 14 16 9 9
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 73,68 76,19 52,94 52,94
Graduats en t o t+1 16 18 12 9
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 84,21 85,71 70,59 52,94

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 4 2 4 2
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 3 3 3 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 2 1 1 1
Taxa d'abandonament (%) 10,53 14,29 17,65 5,88