Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 16 29 29 40
Dones 4 10 7 8
Homes 12 19 22 32
Crèdits matriculats 810 1.370 1.310 1.805
Crèdits matriculats per estudiant 50,63 47,24 45,17 45,13
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 13,5 22,83 21,83 30,08
Ràtio EETC / Total matriculats 0,84 0,79 0,75 0,75
Estudiants matriculats a temps complet 13 20 17 28
Estudiants matriculats a temps parcial 3 9 12 12
Estudiants estrangers matriculats (%) 62,5 41,38 37,93 45
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 25
Demanda (D) 29 56 53 68
Ràtio D/O 1,16 2,24 2,12 2,72
Matrícula de nou ingrés 16 24 22 26
Dones 4 8 5 5
Homes 12 16 17 21

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 85,29 85,19 90,15 90,46
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 89,22 88,27 91,97 93,89
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 95,6 96,5 98,02 96,34
% Crèdits matriculats per primer cop 100 100 98,18 94,66

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 6 8 18 14
Graduats en t o t+1 6 8 18 14
Taxa d'eficiència (%) 98,72 100 98,1 97,47
Durada mitjana dels estudis (anys) 1 1 1,17 1,36
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 6 8 15 9
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 66,67 50 62,5 40,91
Graduats en t o t+1 6 11 20 9
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 66,67 68,75 83,33 40,91

 Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 3 3 3 1
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 3 4 3 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 1 1 1 0
Taxa d'abandonament (%) 33,33 25 12,5 0