Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2012-2013
Any del pla d'estudis vigent 2015
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 31 23 29 32
Dones 5 2 6 5
Homes 26 21 23 27
Crèdits matriculats 1.414 1.085 1.230 1.480
Crèdits matriculats per estudiant 45,61 47,17 42,41 46,25
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 23,57 18,08 20,5 24,67
Ràtio EETC / Total matriculats 0,76 0,79 0,71 0,77
Estudiants matriculats a temps complet 24 15 17 20
Estudiants matriculats a temps parcial 7 8 12 12
Estudiants estrangers matriculats (%) 54,84 82,61 55,17 68,75
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 20 20 20 25
Demanda (D) 77 84 82 77
Ràtio D/O 3,85 4,2 4,1 3,08
Matrícula de nou ingrés 21 18 23 20
Dones 4 2 4 3
Homes 17 16 19 17

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 86,89 87,69 88,02 86,59
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 87,19 90,17 89,86 87,4
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,65 97,25 97,95 99,07
% Crèdits matriculats per primer cop 90,03 92,57 92,17 97,15

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 16 23 13 14
Graduats en t o t+1 15 23 12 14
Taxa d'eficiència (%) 90,01 91,98 94,23 97,66
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,5 1,39 1,31 1,36
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 9 14 10 9
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 45 66,67 55,56 39,13
Graduats en t o t+1 18 16 15 9
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 90 76,19 83,33 39,13

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 1 4 4 2
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 1 5 3 1
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 2 1 1
Taxa d'abandonament (%) 5 23,81 16,67 4,35