Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2012-2013
Any del pla d'estudis vigent 2015
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 29 40 27 24
Dones 7 8 7 6
Homes 22 32 20 18
Crèdits matriculats 1.310 1.805 1.320 1.240
Crèdits matriculats per estudiant 45,17 45,13 48,89 51,67
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 21,83 30,08 22 20,67
Ràtio EETC / Total matriculats 0,75 0,75 0,81 0,86
Estudiants matriculats a temps complet 17 28 23 19
Estudiants matriculats a temps parcial 12 12 4 5
Estudiants estrangers matriculats (%) 37,93 45 40,74 45,83
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 25
Demanda (D) 53 68 73 59
Ràtio D/O 2,12 2,72 2,92 2,36
Matrícula de nou ingrés 22 26 19 21
Dones 5 5 4 5
Homes 17 21 15 16

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 90,15 90,46 87,81 85,23
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 91,97 93,89 91,14 86,74
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,02 96,34 96,35 98,25
% Crèdits matriculats per primer cop 98,18 94,66 96,68 90,15

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 18 14 30 19
Graduats en t o t+1 18 14 28 18
Taxa d'eficiència (%) 98,1 97,47 96,09 93,72
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,17 1,36 1,5 1,32
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 15 9 18 14
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 62,5 40,91 69,23 73,68
Graduats en t o t+1 20 19 22 14
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 83,33 86,36 84,62 73,68

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 3 2 3 4
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 3 2 3 2
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 0 1 2
Taxa d'abandonament (%) 12,5 9,09 11,54 10,53