Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2012-2013
Any del pla d'estudis vigent 2015
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 27 24 21 23
- Dones 7 6 4 3
- Homes 20 18 17 20
Crèdits matriculats 1.320 1.240 960 990
Crèdits matriculats per estudiant 48,89 51,67 45,71 43,04
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 22,00 20,67 16,00 16,50
Ràtio EETC / Total matriculats 0,81 0,86 0,76 0,72
Estudiants matriculats a temps complet 23 19 14 11
Estudiants matriculats a temps parcial 4 5 7 12
Estudiants estrangers matriculats (%) 40,74 45,83 71,43 65,22
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 25
Demanda (D) 73 59 49 69
Ràtio D/O 2,92 2,36 1,96 2,76
Matrícula de nou ingrés 19 21 17 17
- Dones 4 5 2 2
- Homes 15 16 15 15

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 87,81 85,23 93,55 84,38
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 91,14 86,74 95,16 89,58
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 96,35 98,25 98,31 94,19
% Crèdits matriculats per primer cop 96,68 90,15 99,19 96,35

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 30 19 19 11
Graduats en t o t+1 28 18 18 11
Taxa d'eficiència (%) 96,09 93,72 97,48 99,30
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,50 1,32 1,21 1,18
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 18 14 16 9
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 69,23 73,68 76,19 52,94
Graduats en t o t+1 22 16 18 9
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 84,62 84,21 85,71 52,94

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 3 4 2 3
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 3 3 3 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 2 1 1
Taxa d'abandonament (%) 11,54 10,53 14,29 5,88