Punt únic. Ordenació de la sessió del Claustre

Es ratifiquen els acords adoptats en la reunió de 24 de maig i, de conformitat amb el que preveu l'article 6 del Reglament del Claustre, s’accepta la reconsideració de la moció núm. de registre 9368, la qual es converteix en declaració, i s'acorda admetre’n la incorporació a l'ordre del dia dins el punt 5è., la qual declaració serà posada a votació amb el text següent:

  • Declaració del Claustre de la Universitat Pompeu Fabra sobre la sentència del judici de la Manada i en solidaritat amb la víctima maltractada per aquesta sentència: el Claustre declara el seu suport total a la víctima i insta als òrgans competents que si aquesta persona vol cursar un grau a la nostra universitat se li ofereixi un ajut per cobrir el cost de la matrícula.
Punt únic. Ordenació de la sessió del Claustre.