1. Informe del rector en funcions

El rector en funcions, prof. Pelegrí Viader, excusa l’absència del rector per un imprevist familiar. Exposa dues qüestions en el seu informe.

En primer lloc, informa que el projecte EUTOPIA, un consorci de sis universitats europees (París Seine, Vrije de Brussel·les, Warwick, Ljubljana, Göteborg i la UPF) ha estat un dels 17 projectes pilot escollits a tota Europa en el marc de la nova convocatòria competitiva “Iniciativa Universitats Europees”. Llançada per la Comissió Europea, aquesta iniciativa vol contribuir a construir una Àrea d’Educació Europea, més enllà dels programes Erasmus, i incentiva a aquests consorcis a explorar noves opcions de col·laboració com ara titulacions conjuntes. Es tracta d’un projecte pilot a tres anys vista i que compta amb una subvenció en modalitat co-fund de 5 milions d’euros per a tot el consorci.

En segon lloc, informa que la Junta del CIC ha aprovat la possibilitat de portar a verificació un grau de Medicina, ofert únicament per la UPF,  i que tindria l’Hospital del Mar com a centre hospitalari de referència. Pel que fa als estudis de Medecina que actualment s’ofereixen conjuntament amb la UAB, prosseguiran amb normalitat mentre no es programin aquests nous estudis i s’està parlant amb la UAB sobre el seu futur.

 

2. Principals acords

Aprovació del programa de doble titulació en Economia UPF conjuntament amb la Higher School of Economics de Sant Petersburg

El programa permet obtenir un doble grau en Economia UPF- HSE St. Petersburg amb únicament quatre anys d’estudi. El programa no comporta cap cost extraordinari per a l’estudiant i s’iniciarà el curs 2019-2020 amb una oferta total de quatre places. Els estudiants que s’hi matriculin cursaran els tres primers anys a la universitat d’origen i el quart a la universitat d’acollida.

Creació de la spin-off Lucid Technologies SL. 

Promoguda per l’investigador Marcelo Bertalmío, del DTIC, amb aquesta spin off es vol vehicular l’explotació de dues tecnologies (Gamut Mapping i Tone Mapping) creades pel Grup de Recerca per al Processament d'imatges (Image Processing for Enhanced Cinematography) i que tenen un enfoc clar per a l’ús a les gravacions en directe tant de cinema com de televisió. La participació de la UPF es fixa en un 10%.

 

3. Altres acords

Modificació de les places del màster universitari en formació de professorat d'educació professional i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (UPF-UOC)

La Universitat ofereix una nova especialitat del màster (Llengua i Literatura catalana/castellana) i per mantenir el nombre total de places se’n redueix el nombre a l’especialitat Formació i Orientació Laboral.

Aprovació de la Normativa sobre les contrasenyes d'accés als serveis TIC

Emmarcada en la política de seguretat en la informació de la UPF, la nova normativa defineix els àmbits de responsabilitat, i els drets i deures dels usuaris i dels administradors dels sistemes TIC de la UPF.

Pel que fa als usuaris, la normativa regula el dret a disposar de credencials individualitzades (codi d’usuari i contrasenya) excepte en aquells casos en què no sigui tècnicament viable i estableix que la contrassenya haurà d’incloure lletres i números. La Universitat també garantirà que el canvi de contrassenya pugui fer-se sense que aquesta hagi de ser coneguda per terceres persones i habilitarà mecanismes per asegurar-ne el canvi quan faci més d'un any que no s'ha modificat.

Modificació del Reglament Electoral de la UPF

La modificació busca adaptar el reglament a les novetats tècniques que permet la nova plataforma d’administració electrònica, entre d’altres, la presentació de candidatures i la consulta del cens electoral.