1. Informe de la rectora

La rectora exposa que és el primer Consell de Govern de l’any 2024 i que, per tant, informarà d’alguns dels esdeveniments i reflexions d’aquests dos últims mesos.

Pel que fa a l’actualitat interna a la UPF, la rectora explica que aquest inici d'any ha completat les reunions amb els col·lectius de PTGAS i PDI. S'ha reunit amb la JPTGAS, el Comitè d’Empresa PTGAS i la Comissió Mixta de PDI i exposa que, després d'escoltar les seves peticions, n'ha fet el retorn al gerent i al vicerector de Professorat, respectivament.

D’altra banda, informa que el comissionat de Política Científica, el professor Garcia Montalvo, que havia rebut diversos encàrrecs d’interès professional fora de la institució, va sol·licitar el canvi de dedicació a temps parcial. Aquest canvi li fou autoritzat per la Comissió de Professorat en la seva darrera sessió i, en conseqüència, va demanar de cessar com a Comissionat de Política Científica alhora que es va oferir a seguir a disposició de la rectora per a qualsevol encàrrec que fos compatible amb la seva nova situació. La rectora informa que ha signat la resolució del cessament; tanmateix, aclareix que, en el marc de la seva tasca, el professor Garcia Montalvo també desenvolupava la funció de representació de la UPF en diversos organismes externs, labor que li agradaria que continués exercint. És per això que avui també se sotmet a ratificació la designació prèvia per part del Consell de Govern del professor Garcia Montalvo com a representant de la UPF en diversos organismes externs.

Més enllà de la dimensió interna, la rectora fa dos comentaris polítics: un de normatiu i l’altre de pressupostari. En l’àmbit normatiu, informa que en les últimes setmanes hi ha hagut cert malestar i tensió en els diferents òrgans de la CRUE, ja que sembla que el govern de l’Estat no té previst dotar de pressupost els canvis derivats de la LOSU i en diversos moments ha passat la pilota als governs autonòmics. En aquest context, finalment s’ha arribat a un acord que hauria d’aprovar-se en breu per aprovar una transitorietat de 4 anys per flexibilitzar la implantació d’algunes mesures que afectarien el PDI.

Per altra banda, exposa que la Universitat està molt pendent de saber què passa amb la negociació de pressupostos tant a nivell de Catalunya com a nivell d’Espanya. En el cas català, informa que hi ha 150M€ per al sistema universitari que depenen de l’aprovació dels pressupostos i que, per tant, diversos projectes que lidera la Generalitat depenen d’això. La rectora informa que, malgrat trobar-nos ja al mes de febrer, espera tenir notícies properament per saber com acabar d’encarar l’any i amb què pot comptar la Universitat a nivell pressupostari.

En el marc institucional, comenta algunes visites que ha mantingut les darreres setmanes: amb els diputats del PSC al Parlament de Catalunya, el Salvador Illa i l’Alícia Romero, i amb Jordi Valls, tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona i responsable dels temes d’universitats. En ambdós casos, la rectora els ha traslladat temes que preocupen com a universitat. També informa que es va reunir amb el Director General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, en Joan Gómez Pallarès, amb qui va parlar de l’avaluació dels departaments, per la qual es farà una prova pilot el setembre del 2024, si hi ha nous pressupostos de la Generalitat per al 2024. Per últim, explica que el proper 12 de març farà la compareixença ordinària davant de la Comissió de Recerca i Universitats del Parlament, com és prescriptiu a cada mandat.

Quant a la participació de la UPF en associacions de col·laboració interuniversitària, la rectora informa de la celebració de l’assemblea general de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), on es va fer efectiu el traspàs de presidència, que enguany recau en la Universitat de Girona. Com que la UPF n'assumirà la presidència l'any vinent, enguany la rectora ostentarà el càrrec de vicepresidenta.

També informa de la seva assistència a l’Assemblea de l’Aliança 4 Universitats (A4U). Com ja havia explicat anteriorment, a partir del 26 de maig i per un període de dos anys, la UPF liderarà aquesta aliança; això comporta la implicació de la Gerència, la Secretaria General i els vicerectorats corresponents a les tres sectorials de l’A4U (Recerca, Docència i Relacions Internacionals). La rectora ha demanat als vicerectors d’aquests àmbits que elaborin un pla per aquests dos anys de presidència, amb l’objectiu d’ordenar les accions que es duguin a terme o iniciar alguna iniciativa nova. La rectora afegeix que, precisament en el marc de l’A4U, es va signar un acord amb l’Instituto Cervantes per fer activitats de manera conjunta. La informació sobre el contingut de l’acord es farà arribar als directors i degans dels diferents àmbits acadèmics per si interessa fer-hi alguna actuació. Finalment, i també vinculat a l’Aliança, explica que les vicerectores Cristina Pujades i Vanesa Daza van visitar l’oficina OPERA que l’A4U té a Brussel·les. Allà s’hi va parlar de recerca i transferència amb alumni i diversos actors europeus.

En l’àmbit de les Relacions Internacionals, la rectora destaca les reunions i la feina que s'està fent amb el Departament d'Acció Exterior i de la Unió Europea, per tal de col·laborar en els diferents projectes d’internacionalització de la UPF. Es tracta d’una conselleria molt oberta a la UPF perquè veu que la Universitat va un pas per davant pel que fa a la internacionalització. La rectora creu que si els demanem projectes concrets podem obtenir el seu suport econòmic. 

També destaca que a principis de febrer es van organitzar sessions informatives al campus de la Ciutadella per informar els estudiants de primer i segon sobre les diferents opcions d'internacionalització dels seus estudis (oferta docent, mobilitat, etc.). Al campus del Poblenou aquestes sessions es faran durant el tercer trimestre. 

Finalment, en el marc d’EUTOPIA i juntament amb d’altres universitats de l’aliança, informa que s'ha demanat un projecte europeu sobre multilingüisme i universitat, amb la corresponent dotació econòmica.

En l’àmbit de Compromís Social, la rectora destaca que aquesta setmana ha tingut lloc la trobada del grup de Sostenibilitat de The Guild a la UPF, un esdeveniment coordinat per la vicerectora Eva Pujadas.

Per altra banda, informa que l’11 de gener va començar l’elaboració del primer Pla d’Igualtat i Diversitat. S’estan acabant de preparar els grups de discussió amb membres de la comunitat universitària i al mes d’abril s’enviarà una enquesta perquè tothom hi pugui donar la seva visió.

Pel que fa a la recerca, la rectora destaca els excel·lents indicadors corresponents a l’any 2023 (35 milions d’euros en finançament competitiu). Són molt bones dades, una millora respecte l’any anterior, però remarca que la Universitat ha de ser més activa a l’hora d’augmentar el nombre d’ajuts liderats per dones (21% en projectes competitius). El detall de les dades, desagregades per gènere, s'ha fet arribar als directors de cada departament i permet veure on se situa cada àmbit científic en aquesta qüestió. 

Amb relació a la transferència del coneixement, informa que el passat 18 de gener va tenir lloc l’acte amb CYTEK, que serveix d’exemple de col·laboració amb institucions privades que poden cobrir la manca de finançament públic i que mostren l’excel·lent col·laboració que la UPF manté amb el CRG. També informa de dues bones notícies en aquest camp: la concessió de 5 nous projectes d’indústria del coneixement (2 llavor i 3 producte) i els bons resultats en obtinguts en la convocatòria de Proves de Concepte del Consell Europeu de la Recerca.

En l’àmbit de la cultura, informa que aquest mes de gener i febrer hi ha hagut moltes activitats (els concerts de l’Orquestra de Cambra, les lligues de debat...) i que s’ha donat el tret de sortida al certamen de lectura en veu alta amb la Barcelona Knowledge Alliance i Enciclopèdia Catalana, entre d’altres. Pel què fa a les celebracions de l’Any Tàpies, destaca els concerts de la Maleta de Tàpies i anima els assistents a anar-hi.

En l'àmbit de la política lingüística, informa que la UPF s'ha adherit a totes les recomanacions que acompanyen la Carta Universitària de la Llengua, impulsada per la Xarxa Vives d’universitats. La carta fou aprovada pel Consell General de la Xarxa Vives el juliol passat i té com a objectiu donar un impuls a la llengua catalana en l’ús institucional, en la gestió, la docència, la divulgació de la recerca i la comunicació de les universitats de la Xarxa Vives. El document estableix un marc per al seguiment de la política lingüística, a través de principis, recomanacions i indicadors. Arran de l'aprovació de la carta, cada universitat havia de decidir a quines de les recomanacions que acompanyen aquesta Carta s'adherien. Després d'analitzar les 45 recomanacions, la UPF ha decidit adherir-se al conjunt de les recomanacions.

Quant a l’àmbit dels antics alumnes, la rectora informa de diversos esdeveniments vinculats amb aquest col·lectiu: l’acte LUMENS, un nou acte en el marc del Programa Alumni i emmarcat en el NODE UPF, on van participar antics alumnes i professors de la UPF; la primera trobada d'antics alumnes a Washington i la inauguració del Chapter de Nova York. Totes aquestes activitats van tenir un gran èxit d’assistència.

Abans de cloure el seu informe la rectora fa un parell de comentaris amb relació a un tema estratègic: la Ciutadella del Conxeiment. D’una banda, informa que va assistir a la inauguració de l’Hivernacle de la Ciutadella i a la inauguració del Centre d’Exposicions Martorell. També informa que s'ha aprovat la urbanització dels espais al voltant de l’Antic Mercat del Peix i el Campus de Ciutadella, i que el CSIC va concretant què portarà als solars del costat de la UPF. Amb aquests comentaris, la rectora vol palesar que el projecte de la Ciutadella del Coneixement cada dia és una realitat més palpable i que avança per esdevenir un veritable hub de ciència. Es felicita que totes les institucions estiguin molt alineat i informa que, pel que respecta a la UPF, s'està avançant en el contingut de l'edifici de la Universitat i que properament es començarà a definir com seran tant la governança de l’edifici com el seu finançament un cop es posi en marxa. 

La rectora clou el seu discurs esmentant tres esdeveniments importants per a la Universitat:

Els Diàlegs Humanístics, que van començar el 23 de gener. Aquesta és una activitat de gran interès per obrir la UPF a la societat. Encara queden tres sessions pendents de celebrar-se i anima tothom a participar-hi. 

La celebració del "Dia Pompeu Fabra" el 20 de febrer, amb un acte i una entrega de premis. Per segon any consecutiu la càtedra Pompeu Fabra ha dinamitzat l’efemèride amb èxit i rigor per homenatjar el Mestre.

Finalment, la inauguració de la cursa d’UniRun, que va tenir lloc la setmana passada. Enguany, la UPF coordina els Campionats de Catalunya Universitaris i, un moment clau en serà la cursa de les universitats, que tindrà lloc el proper diumenge 3 de març.

 

2. Principals acords

Aprovació de la Normativa dels delegats d’estudiants dels programes de doctorat de la UPF 

La normativa, que s’ha desenvolupat seguint com a model la normativa de delegats de grau, regula la creació d’una nova figura de delegat/ada d’estudiants de doctorat, que ha de contribuir de manera important en la participació dels doctorands en la bona marxa de l’activitat dels diferents programes de doctorat. L’elecció de delegats es farà únicament mitjançant el sistema de votació electrònica.

Aprovació del Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2024

El Pla de Mesures de Suport a la Recerca inclou el programa COFRE, l’objecte del qual  és cofinançar les activitats de recerca dels departaments, centres específics, unitats i grups de recerca. La dotació global d’enguany és de 2 milions d’euros (250.000 euros més que en les edicions anteriors). D’aquests, 1.460.000 € es destinen als COFRE departaments (en dues modalitats: finançament i indicadors) i la resta, 540.000 €, a CER, Unitats i Grups de Recerca.

També inclou el programa FOMENTA, dotat amb 450.000 euros, per al foment d’activitats i projectes estratègics promoguts pels vicerectorats de recerca i de transferència de coneixement. Aquestes activitats i projectes han d’ajustar-se als objectius dels plans de recerca de les administracions públiques competents en recerca (catalanes, espanyoles i europees), a la millora d’indicadors de recerca i transferència o a d’altres qüestions que tinguin un impacte en el finançament per conceptes de recerca i transferència a la UPF o la seva capacitat de presentar-se amb èxit a convocatòries públiques.

 

3. Altres acords

Aprovació de temes de l'àmbit acadèmic:

Modificació de la programació 2024-2025
Canvia el nom del Màster universitari en Gestió Esportiva/ Master in Sports Management (gestionat per la BSM), que passa a dir-se Màster Universitari en Gestió Esportiva sense el nom en anglès.

Modificació de les Bases del Programa d'Ajuts a l'Estudi de la Comunitat UPF
Es modifica la composició de la Comissió d'Adjudicació dels ajuts pel que fa al mecanisme de designació del vocal estudiant. S’acorda designar amb caràcter automàtic l'estudiant de grau o màster de major edat (vocal titular) i el més jove (vocal suplent) que hagin obtingut una beca de caràcter general el curs objecte de la convocatòria. En el cas que tots dos hagin sol·licitat un ajut a l'estudi de la Comunitat UPF, seran substituïts per l'estudiant que resultaria d’aplicar el mateix criteri. El mecanisme de designació que hi ha hagut fins ara no ha funcionat adequadament perquè requereix l’encaix de processos amb calendaris difícilment compatibles; en canvi, l’opció que s’aplicarà ara ja s’aplica en altres programes de manera satisfactòria.

Aprovació de temes de l'àmbit de la comunitat universitària:

Aprovació de les Bases del Premi UPF al millor Treball de Recerca en Enginyeries de Sistemes Audiovisuals, Informàtica, Matemàtica i Ciència de Dades, de Xarxes de Telecomunicació i Biomèdica

El premi s’adreça als alumnes de batxillerat de centres d’ensenyament secundari de l’Estat Espanyol. Els participants han de tenir l’autorització del seu centre que, com a màxim, podrà autoritzar la presentació de tres treballs. El jurat farà una primera tria dels treballs finalistes, que passaran a la segona fase. En aquesta segona fase, els finalistes hauran de presentar el seu projecte en quatre minuts en un acte públic. El jurat deliberarà a porta tancada i després es farà públic el premi al millor treball. Es preveu un segon premi, el qual sorgirà a proposta d'una votació del públic assistent a l’acte.

La dotació del Premi al millor treball consisteix,si l’estudiant es matricula a algun dels graus que ofereix l’Escola d’Enginyeria de la UPF, en l’equivalent a l’import de la suma dels preus públics dels crèdits mínims necessaris per superar un dels graus esmentats, en primera matrícula (taxes administratives no incloses) i 200 euros per al tutor. També inclou una visita a l’Escola d’Enginyeria de la UPF per al tutor i un grup-classe del seu centre durant el curs 2024-25. Pel que fa al segon premi, el guanyador/a rebrà, si es matricula a algun dels graus que ofereix l’Escola d’Enginyeria de la UPF, una dotació equivalent al 50% del Premi al millor treball.

Acord per a la Indemnització a estudiants de la Universitat Pompeu Fabra per la implicació en activitats esportives, culturals, de participació i de compromís social

L’acord dona continuïtat a l’article 42 de les Bases d’execució del pressupost 2024, aprovades pel Consell de Govern (12 de desembre del 2023) i que estipula que els estudiants que assisteixin a actes o realitzin activitats en nom de la Universitat tindran dret a percebre indemnitzacions per raó del servei amb la mateixa consideració que el personal de la Universitat a aquestes efectes. L’acord estableix quines són les activitats esportives, culturals, de participació i compromís social l’assistència a les quals genera el dret a favor dels estudiants a percebre indemnitzacions per raó del servei.

Aprovació del Manual d'avaluació docent del professorat de la UPF

El nou Manual inclou un seguit de modificacions respecte a la versió anterior. D’aquestes n’hi ha tres que corresponen a condicions requerides per  la Comissió específica per a l’Avaluació de l’Activitat Docent i de Gestió (CEAADG) d’AQU Catalunya en la seva darrera acreditació del Manual: 

 • Disposar d’un procediment específic i sistematitzat que concreti les actuacions institucionals en els casos de les avaluacions desfavorables. 
 • Implementació de mecanismes que permetin el reconeixement de l’excel·lència, establint uns criteris propis, públics i transparents, i també disposar dels mecanismes apropiats per fer-ne publicitat. 
 • Establir l’informe de retorn d’informació dels resultats per part dels responsables acadèmics, amb una via específica dedicada a la millora del manual i el procés d’avaluació docent.

La resta de modificacions representen millores i actualitzacions diverses: ampliació de l’abast d’aplicació del Manual més enllà de l’obtenció del complement addicional docent català, clarificació d’aspectes tècnics i jurídics, millores en el procediment i actualització de referències obsoletes a unitats de la UPF. 

Acord de regulació dels concursos de provisió de places de PDI 

L’acord regula dos aspectes relacionats amb els concursos de provisió de places de PDI derivats de l’entrada en vigor de la LOSU (LO 2/2023, de 22 de març). D’una banda, regula els sortejos per determinar els membres del PDI inclosos a les llistes qualificades que han d’integrar les comissions de selecció en els concursos de professorat lector, titular d’universitat, agregat/, catedràtic d’universitat i catedràtic contractat. De d’altra, regula els concursos de mèrits que han de regir les convocatòries de concursos de promoció interna a catedràtic/a d’universitat i a catedràtic/a contracta/da.

Proposta al Consell Social de l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca al PDI funcionari.

S’acorda l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca a un membre del PDI funcionari. 

Modificació del Reglament de concessió de distincions de la UPF

La modificació que s’introdueix al reglament exclou la possibilitat de proposar per a la Medalla i el Guardó d’Honor aquelles persones o institucions que, prèviament, ja han rebut la mateixa distinció o una distinció de rang superior. D’aquesta manera es reforça la concepció original de les distincions com un reconeixement a la persona (o institució) i no a una acció o activitat concreta de col·laboració i servei.

Aprovació de temes de l'àmbit de les estructures acadèmiques:

Ratificació de la modificació del Reglament del Departament de Comunicació, aprovat pel Consell del Departament de Comunicació el 14 de desembre del 2023

Amb aquest acord es facilita la presència d’estudiants de postgraual Consell del Departament; s’inclou el degà/ana de la Facultat de Comunicació en la composició de la Comissió de Professorat; i s’inclou el secretari/ària del departament tant a la Comissió Acadèmica dels màsters com a la Comissió de Docència.

Aprovació de temes de l’àmbit de recerca:

Modificació del reglament de l'Escola de Doctorat

La modificació especifica que el representant dels estudiants de doctorat dins del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat serà elegit per i entre els delegats de doctorat. Així mateix, s’elimina la figura del Consell Assessor de l’estructura de l’Escola. 

Aprovació de temes de l'àmbit  econòmic:

Autorització dels següents expedients de despesa de caràcter pluriennal:

 • Creació d’una interfície d’accés per als investigadors (Dashboard de l’investigador) que li faciliti l’accés a la gestió de la producció científica al sistema CRIS de la UPF per al període 2024-2025
 • Servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d’accessos per a la UPF pel període 2024-2026
 • Contracte marc per al subministrament de productes promocionals amb el logotip per a la UPF

Designació, de modificació i de ratificació de membres de comissions de la Universitat i de representants a altres organismes.

Designació de membres a comissions de la UPF:

 • Junta electoral: es designa el senyor Jordi Morell com a vocal de la Junta Electoral, en representació del PTGAS
 • Comissió de  Polítiques d’Igualtat de Gènere: es designa la professora Mercè Oliva, del Departament de Comunicació, com a vocal en substitució de la professora Pilar Medina; i es designa la professora Marició Janué, del Departament d’Humanitats, com a vocal en substitució de la professora Maria Antònia Oliver.

Ratificació de representants a d’altres organismes:

 • Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB): es ratifica la designació del professor José García Montalvo, professor del Departament d’Economia i Empresa, com a vocal del Consell rector del Consorci 
 • Fundació Barcelona Zoo: es ratifica la designació del professor José García Montalvo, professor del Departament d’Economia i Empresa, com a vocal del Patronat de la Fundació.
 • Fundació Barcelona BetaBrain Research Center (BBRC): es ratifica la designació del professor José García Montalvo, professor del Departament d’Economia i Empresa, com a vocal del Patronat de la Fundació 
 • Fundació Eurecat: es ratifica la designació del professor José García Montalvo, comissionat de Política Científica, professor del Departament d’Economia i Empresa, com a vocal de la Comissió Antiga Fundació Barcelona Media de la Fundació Eurecat.
 • Fundació Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM): es ratifica la designació del professor José García Montalvo, professor del Departament d’Economia i Empresa, com a vocal del Patronat de la Fundació IMIM.

Ratificació de convenis:

Ratifació de cinc convenis de colꞏlaboració institucional i de sis convenis o addendes de colꞏlaboració amb entitats estrangeres.