Informe del rector

El rector presenta set punts en el seu informe:

 • En primer lloc, exposa que l’equip de govern està desenvolupant el programa electoral, a l’entorn de sis eixos i diverses actuacions, i que està receptiu a noves propostes.
 • En segon lloc, presenta dos impactes positius recents en premsa. D’una banda, l’exposició “Univers Jordi Cano” al campus del Poblenou. Professor associat a la UPF, Cano era una persona molt propera a la Universitat i una de les primeres víctimes de la Covid. De l’altra, la renovació de la Càtedra Barcelona – UPF de Política Econòmica Local, iniciativa feta amb l’Ajuntament de Barcelona, i un exemple de recerca i transferència de coneixement amb impacte a la societat.
 • En tercer lloc destaca l’excel·lent posició de la UPF en dos rànquings recents: la Fundació CyD, en què la UPF es manté entre les universitats amb un rendiment més elevat de l’Estat; i la darrera edició del rànquing internacional QS, on la Universitat se situa per primer cop en el lloc 233 del món.
 • Seguidament apunta que, arran dels canvis normatius que s’estan produint en l’àmbit estatal, les universitats han de dur a terme alguns canvis en la política redistributiva del seu PDI. La UPF està treballant en diversos esquemes i línies de d’actuació per donar-hi resposta.
 • En cinquè lloc, recorda els fets esdevinguts el dia de la vaga universitària del passat 31 de maig. Aquell dia es van ocasionar diversos desperfectes a les instal·lacions de la Universitat. El rector recorda que al gener del 2022, el Claustre universitari va aprovar una declaració sobre el respecte, defensa i promoció de la llibertat d’expressió a la UPF. La Universitat s’ha d’entendre com un espai de llibertat per a tothom. El dia de la vaga es van produir danys sobre béns públics, que costen diners, i insisteix en el fet que en les mobilitzacions no hi ha necessitat de causar desperfectes.
 • En sisè lloc, en relació amb el Claustre celebrat el passat maig del 2022, remarca que l’equip de govern està revisant i estudiant els acords aprovats per veure com es poden aplicar.
 • Finalment, recorda que s’estan duent a terme diversos canvis en la legislació universitària estatal i catalana, i que l’equip de govern treballa intensament per intentar influir en aquests canvis normatius perquè no perjudiquin el model de la UPF.

El rector clou el seu discurs donant la benvinguda a les noves incorporacions al Consell de Govern fruit dels diversos processos electorals: Albel Escrivà, com a degà  la Facultat de Ciències Polítiques i Socials; Albert Garcia, com a director del Departament d’Humanitats; Angel Jose Rodrigo, com a director del Departament de Dret i Jordi Garcia com a director del Departament de Medicina i Ciències de la Vida. També agraeix als anteriors degans i directors la seva dedicació: Magí Panyella, Josep M. Delgado, Joan Picó i David Comas, respectivament.

Principals acords

Aprovació de les bases del premi a la millor tesi doctoral escrita en català a la UPF

El premi, emmarcat en el Pla d’actuacions per al 2022 i el 2023 en relació amb l’ús del català així com en l’acord del Claustre de la UPF de l’1 de desembre de 2021 en què se’n volia fomentar activament l’ús, té com a objectiu prestigiar el català com a llengua científica i acadèmica i de normalitzar-ne plenament el seu ús en l’àmbit de la recerca d’alta qualitat al mateix nivell que d’altres llengües d’abast internacional. Les bases preveuen dues modalitats (a la millor tesi escrita íntegrament en català, amb una dotació de 3.000 euros, o parcialment, amb una dotació de 1.500 euros). Entre els requisits per participar-hi cal que la tesi hagi obtingut una qualificació d’excel·lent cum laude.

Creació del Fòrum Consultiu de la UPF

El fòrum vol ser un espai de trobada, participació i contribució en l’esdevenir de la universitat dels anteriors rectors i rectores i presidents i presidentes del Consell Social de la UPF. Aquest espai de caràcter no estatutari s’ubicarà en el sí del Consell Social i es preveu que, en un moment donat, els seus integrants puguin exercir tasques de representació i de relacions institucionals, sense percebre cap retribució addicional, i actuant a manera d’ambaixadors i promotors de la universitat en determinats fòrums, i a nivell tant local com internacional.

Aprovació de la normativa de transparència dels càrrecs i altre personal directiu de la UPF

La normativa concreta les obligacions i la conducta general prevista per als càrrecs i altre personal directiu de la UPF descrits i n’estableix els mecanismes de control i en determina les conseqüències de l’incompliment.

Altres acords

Aprovació de temes de l’àmbit acadèmic:

Modificació de la programació d’estudis oficials per als cursos 2022-2023 i 2023-2024

 • Pel que fa al curs 2022-2023, se sol·licita la desprogramació del Grau en Nutrició Humana i Dietètica (coordinat per la UOC) amb l’objectiu de programar-lo per al curs 2023-2024. També se sol·licita la desprogramació dels següents màsters universitaris: Erasmus Mundus Internacional en Intel·ligència Artificial (DTIC); Erasmus Mundus en Slave Trade, Forced Migrations and Reparative Justice (Universitat de Glasgow); Erasmus Mundus en Europa-Àsia. Institucions Regionals i Governança Global (KU Leuven) i MU en Polítiques Públiques (IBEI). També se sol·licita oferir les 30 places de l’especialitat d’anglès del MU en Formació de Professorat d’Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament, especialitat d’anglès, per al curs 2023-2024.
 • Pel que fa al curs 2023-2024, el Grau en Bioinformàtica, d’acord amb la nova normativa estatal, passa de ser de 3 a 4 anys (240 crèdits).

Modificació de l’oferta de places per al curs 2022-2023

 • Reduir de 60 a 40 les places del grau en Fisioteràpia (Tecnocampus); ampliar de 60 a 120 les places del places del màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’idiomes; i ampliar de 30 a 50 les places del màster universitari en Emprenedoria i Innovació (Tecnocampus).

Modificació de les bases el Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau de la UPF

 • Es tracta d’una modificació menor fruit d’un canvi normatiu (l’acreditació prèvia de caràcter econòmic que resolia AGAUR ha desaparegut i, per tant, ja no es pot sol·licitar) i, alhora, incorporar diversos instituts nous que han sol·licitat formar part del programa Prometeus.

Aprovació de les bases per a la concessió de beques per a estades de recerca al Centre d’Estudis Filosòfics Eugenio Trías (CEFET) de la UPF

 • El CEFET té com a objectiu fonamental afavorir i fomentar la investigació i difusió de la pensada d’Eugenio Trías, un dels filòsofs espanyols més rellevants del segle XX i principis del XXI. Els ajuts es convoquen per a estades curtes de recerca per a investigadors predoctorals o postdoctorals de l’àmbit de les Humanitats (especialment, de l’Àrea de Pensament) amb l’objectiu que els investigadors puguin dur a terme recerca relacionada amb l’obra i pensament d’Eugenio Trías i el seu context cultural i filosòfic. Per participar-hi cal estar cursant un màster (o disposar d’un títol de màster) o estar inscrit en un programa de doctorat (o disposar del títol de doctor/a).

Aprovació de temes de l’àmbit de PDI:

Modificació de la regulació del sistema tenure-track per a la captació i retenció de talent

 • Es tracta d’una petita modificació, forçada pel canvi normatiu dels darrers mesos. El programa tenure-track s’associava al contracte d’investigador distingit que recollia la Llei de la Ciència. Arran la darrera reforma normativa, aquest contracte d’investigador distingit ha perdut la seva forma i, encara que és possible que properament es pugui recuperar, la modificació proposa vincular la figura del tenure-track al contracte d’accés al sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació. La voluntat és recuperar la vinculació del sistema tenure-track al contracte d’investigador distingit tan bon punt la propera Llei de la ciència catalana o la normativa estatal ho permetin.

Aprovació de temes d’estructura acadèmica:

Aprovació dels convenis de col·laboració acadèmica

 • Aprovació dels convenis de col·laboració acadèmica entre la UPF i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona que regeix l’adscripció de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar, i entre la UPF i el Consorci ESCI per a l’adscripció de l’Escola Superior de Comerç Internacional.

Aprovació de temes d’integritat, transparència i bon govern:

Modificació de la normativa per la que es desenvolupa la legislació de la transparència i el dret d’accés a la informació pública a la UPF

 • La legislació sobre transparència fa necessari indicar els alts càrrecs de la UPF i amb aquesta modificació es preveu que sigui el rector o la rectora. Tanmateix, remarcar que això no implica que aquest sigui l’únic càrrec amb obligacions específiques en matèria de transparència. 

Altres temes:

Participació de la UPF en l’spin off Koa Biotech SL

 • S’aprova la participació de la UPF en la societat esmentada (que es dedica a la recerca i desenvolupament de dispositius, programari i serveis de bioenginyeria en l’àrea de la salut, la biotecnologia i la indústria) amb l’adquisició de 150.000 participacions a valor nominal (1.500€), que representen el 7,5% del seu capital social.

Designació de membres a comissions de la Universitat i a altres organismes:

 • Comissió de polítiques d’igualtat de gènere: es designa la professora Teresa Maria Monllau, del Departament d’Economia i Empresa, com a vocal.
 • Consell de Recerca en Economia Internacional (CREI): es designa el professor Jan Eeckhout, del Departament d’Economia i Empresa, com a vocal del Consell Rector del CREI

Ratificació de diversos convenis de colꞏlaboració institucional, colꞏlaboració en estudis de postgrau i colꞏlaboració amb entitats estrangeres

Afers de tràmit:

Tramitació de l’expedient de creació de la Facultat de Medicina

 • En relació amb la situació de tramitació de l’expedient de creació de la Facultat de Medicina aprovat al desembre del 2021, el secretari general informa que abans d’iniciar-lo calia esperar a la implementació en solitari dels estudis de Medecina, que es va demorar. Per aquest motiu, informa que la tramitació de l’expedient de creació de la Facultat s’iniciarà en breu.