Informe de la rectora

La rectora inicia el darrer Consell de Govern de l’any fent balanç d’alguns esdeveniments recents relacionats amb les polítiques universitàries que concerneixen diferents àmbits, com comunitat universitària i governança, el personal docent i investigador (PDI), la recerca, la internacionalització, la transferència o el compromís social. 

En primer lloc, fa referència al Claustre ordinari del 21 de novembre, en el qual es va presentar l’informe corresponent al curs 2022-2023 i es van exposar les prioritats d’aquest curs. La rectora destaca que s’hi va generar un espai de debat constructiu on els diferents col·lectius representats al Claustre van poder expressar els seus punts de vista sobre temes que preocupen a la comunitat universitària. 

En segon lloc, exposa que a començament de gener de 2024 s’incorporen dues figures noves a l’equip de govern per entomar dos temes d’especial rellevància: el nou delegat d’Innovació Docent, responsabilitat que assumirà el professor Humberto Llavador; i el delegat de Transferència de Coneixement en Ciències Socials i Humanitats, càrrec que exercirà Toni Rodon.

Pel que fa les polítiques de PDI, destaca que ja s’ha fet la convocatòria de les primeres 16 places de professorat lector en el marc del Pla de Xoc de la Generalitat i ha agraït la tasca dels departaments i facultats per fer-ho possible. També afegeix que ja s’ha tancat la previsió de les convocatòries de places tenure-track, agregats i catedràtics per a 2024 dels 8 departaments de la UPF.

En referència a la recerca, la rectora valora molt positivament que la UPF hagi obtingut recentment importants ajuts europeus de recerca. S’acaben de rebre 4 ajuts Consolidator Grant i 1 Synergy Grant del Consell Europeu de Recerca (ERC), que s’afegeixen als 4 Starting Grants (també de l’ERC) obtinguts recentment. Són notícies excel·lents, però alhora cal ser conscient que aquest increment d’activitat genera més necessitats de suport a la recerca i això requereix esforços del personal de suport i del pressupost dels projectes i de la UPF.

En l’apartat d’internacionalització, la rectora fa esment d’alguns dels viatges i actes institucionals més recents, com la recent missió a Kènia, on la UPF ha estat representada per la vicerectora d'Internacionalització, Helena Ramalhinho, l’EUTOPIA Week (Dresden, 4-6 de desembre), a la qual va assistir la pròpia rectora, acompanyada per d’altres representants de la Universitat, i que ha servit perquè les deu universitats que integren EUTOPIA acordin fer balanç i valorar propostes concretes de millora, i la visita d’una delegació xinesa liderada pel vice-ministre competent en matèria d’universitats d’aquest país (12 de desembre): la mateixa rectora, acompanyada per la vicerectora d’Internacionalització, el director de l’Escola de Doctorat de la UPF, David Comas, i la vicerectora de Recerca, Cristina Pujadas, han comentat amb la delegació les diferents col·laboracions que la Universitat manté amb la Xina. 

Quant a transferència del coneixement, la rectora destaca la celebració de l’esdeveniment Node UPF (7-9 novembre de 2023), programa iniciat en el mandat del rector Amat que es consolida com a projecte cabdal de les accions de transferència de la Universitat i fa de paraigua d’altres activitats com UPF Feina, la fira anual d’ocupació de la Universitat, i la presentació dels projectes En Residència (programa d’incubació de projectes d’estudiants i alumni de la UPF), la segona edició del Deep Tech Summit (28-29 de novembre de 2023), esdeveniment organitzat per les quatre universitats públiques de l’àrea de Barcelona, l’Ajuntament i la Direcció General de Transferència i Societat del Coneixement de la Generalitat de Catalunya i enguany amb una major afluència de públic, especialment de participants internacionals i de diferents inversors de l’ecosistema, i la trobada del Fòrum Social i Empresarial de la UPF (9 de novembre), el qual ha tornat a trobar-se amb èxit, desprès d’un temps de pausa, de la mà del Consell Social de la UPF, que ha ajudat a reforçar el vincle de la Universitat amb associacions i empreses de l’entorn i de primer nivell, en moltes de les quals hi estan involucrats alumni de la UPF.

Precisament, en l’àmbit dels alumni, la rectora fa esment dels Chapters Alumni UPF. És una iniciativa que té molt bona acollida, gràcies a la feina dels alumni de la Universitat. Fa poc es va inaugurar un nou chapter a París i aquest mes de desembre se’n posarà en marxa un altre a Londres. En aquests moments, la Universitat ja compta amb sis chapters en ciutats i regions d’Europa i els EUA.

En l’àmbit de Compromís Social, la rectora destaca la compareixença de la vicerectora Eva Pujadas al Parlament el passat 4 de desembre. Hi va explicar les polítiques d’Igualtat i de prevenció de l’assetjament que s’estan endegant a la UPF, així com el desplegament a la Universitat del protocol-guia recentment aprovat per la Generalitat en aquesta matèria, en una comissió parlamentària en què també hi va participar la UAB. Així mateix, la rectora recorda la recent celebració de la Lliga de Debat al centre penitenciari de Quatre Camins (20-22 de novembre), organitzada des de l’espai de voluntariat de la Universitat, que és una activitat molt ben valorada tant per les persones internes com pels estudiants que hi estan involucrats.

A continuació la rectora fa esment d’altres commemoracions i activitats en les quals està involucrada la UPF. D’una banda, destaca que la UPF té un paper rellevant en les activitats commemoratives de l’Any Tàpies, que s’inicien el 13 de desembre coincidint amb el centenari del naixement de l’artista.  Tot just s’ha signat (11 de desembre) un conveni amb la Fundació Tàpies per crear una nova càtedra dedicada a l’artista. La Càtedra Antoni Tàpies-UPF d’Art i Pensament Contemporanis vol donar a conèixer la figura de l’artista i ajudar a projectar-la cap al futur i organitzarà activitats especialment adreçades a persones joves. La rectora agraeix la feina de les vicerectores de Cultura i Comunicació i de Transferència del Coneixement i de la nova directora de la Càtedra, Eva March per portar el projecte a bon port. De l’altra banda, explica que la UPF és amfitriona dels Campionats d’Esport Universitari de Catalunya durant aquest curs 2023-2024, que tenen lloc al Tecnocampus de Mataró i es van inaugurar el passat 8 de novembre. Hi participen esportistes de tot el sistema universitari català i en aquesta edició s’ha aconseguit que la participació de nois i noies sigui paritària.

També en l’àmbit de les relacions amb altres universitats de l’entorn, la rectora destaca la signatura d’un conveni de col·laboració el passat 24 de novembre amb UB, UAB i UPC, les altres tres universitats públiques de Barcelona, per formar la Barcelona Knowledge Alliance (BKA). La rectora diu que aquesta aliança servirà perquè les quatre universitats uneixin esforços per fer que Barcelona es projecti com a ciutat universitària i per traslladar conjuntament les seves demandes a l’Ajuntament de Barcelona en aquesta matèria. La rectora recorda la necessitat de garantir habitatge assequible per als joves que volen venir a estudiar a Barcelona.

En un altre ordre de coses, la rectora destaca les accions que s’estan duent a terme a la UPF, sota la coordinació del seu comissionat de Política Lingüística, per fer avançar l’ús del català a la Universitat. En aquest sentit, ha explicat que s’està treballant en l’elaboració del Pla d’increment de docència en català (PIDOC) de la UPF, juntament amb els 8 departaments i facultats de la Universitat, per seguir les pautes establertes al Pla d’Enfortiment de la Llengua Catalana aprovat per Consell Interuniversitari de Catalunya. També informa que a finals de gener de 2024 finalitza el termini perquè el PDI pugui acreditar el coneixement suficient del català per la via excepcional de l’assimilació a suficiència; a partir de l’1 de febrer caldrà acreditar el coneixement suficient del català bé aportant un certificat oficial de nivell C1 o bé fent la corresponent formació i les proves amb reconeixement oficial, incloses les que ofereix la UPF. La rectora anima el PDI que encara no hagi acreditat el coneixement suficient del català que ho faci tan aviat com sigui possible, especialment si volen acreditar-se mitjançant la via excepcional, ja que el termini per fer-ho finalitza aviat.

La rectora destaca també el paper fonamental de la Càtedra Pompeu Fabra, que els passats 9 i 10 de novembre va celebrar la novena edició de la seva jornada científica, amb el suport de l’Institut d’Estudis Catalans. El focus del debat d’aquesta darrera edició va ser l’oportunitat que suposa la internacionalització de la Universitat a l’hora de defensar i divulgar la llengua i la cultura catalana.

Per acabar, la rectora avança alguns dels esdeveniments previstos a la Universitat per als propers dies, com l’acte de Nadal del 19 de desembre, al qual convida tothom, i l’acte de lliurament dels Premis Extraordinaris de Final d’Estudis el dia 21 de desembre al  campus del Poblenou. Així mateix, i com ja va avançar al darrer Claustre, esmenta que el 24 de gener hi haurà un Claustre extraordinari que servirà per encetar el procés d’adaptació dels Estatuts de la Universitat a la Llei Orgànica del Sistema Universitari, procés que s’allargarà durant força mesos dins de l’any 2024.

 

Principals acords 

Aprovació de l’avantprojecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per a l'exercici 2024 i les bases d'execució

El Consell de Govern aprova l’avantprojecte de pressupost de la UPF per a l’exercici 2024, així com les bases d’execució. El projecte de pressupost s'ha d’elevar al Consell Social per a la seva aprovació. Abans d’entrar en el detall del pressupost per al 2024, el gerent Oriol Escardíbul informa que la Universitat preveu tancar l’exercici del 2023 amb un resultat positiu no inferior a 158 mil euros, de manera que es reduirà el dèficit acumulat del romanent de tresoreria genèric.

El pressupost per al 2024 és de gairebé 174 M€, un 4,5% més que el 2023. Es consolida la tendència a l’alça dels pressupostos de la UPF, que coincideix amb l’augment del finançament de la Generalitat de Catalunya en les Universitats i les aportacions rebudes dels fons europeus Next Generation, una vegada superada la pandèmia de la covid. El gerent també posa en valor que l’augment del pressupost també és possible per la pròpia capacitat de la Universitat Pompeu Fabra per generar recursos propis, més enllà del finançament derivat de les subvencions de la Generalitat i els ingressos per matrícula.

Malgrat l’increment pressupostari, el gerent explica que cal seguir demanant a la Generalitat més comprensió en les necessitats de personal (capítol I), en especial PTGAS. Si bé aquesta necessitat és comuna pel conjunt d'universitats públiques, la singularitat de la UPF, com a universitat intensiva en recerca, demana poder tenir més marge per ampliar personal allà on sigui necessari.

 

Altres acords 

Temes de l'àmbit econòmic

Aprovació de la proposta d’autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal

S’aprova proposar al Consell Social de la UPF l’autorització de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació conjunta per part del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) de la subscripció a les revistes electròniques ACM Digital Library i Science i a la base de dades Statista per al període 2024-2026. L’import que destina la UPF a aquesta contractació que fa el CSUC és d’aproximadament 58.000 € en total.

Temes de l'àmbit acadèmic

Aprovació del Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2024

S’aprova el Pla de Foment per als Màsters Universitaris (PFM) de 2024, amb una dotació de 97.700 €. El PFM es va crear l’any 2011 per donar recursos addicionals als departaments per a la millora de la formació de postgrau i l’impuls a la seva excel·lència i internacionalització. El PFM 2024 té la mateixa estructura que el PFM 2023, amb una dotació basada en el nombre d’estudiants de nou accés (o de nou accés i 2n curs en els màsters de 2 anys) matriculats al curs vigent i una segona dotació basada en el grau d’internacionalització dels màsters del departament (segons el nombre d’estudiants de fora de la UE que no tinguin la consideració de residents espanyols de llarga durada).

Aprovació de l’oferta de places de les titulacions de la UPF per al curs 2024-2025

S’aprova l'oferta de places de grau, màster i doctorat que la UPF i els centres adscrits a la Universitat oferiran el curs 2024-2025. 

Aprovació del calendari acadèmic del curs 2024-2025

S’aprova el calendari acadèmic del curs 2024-2025 i la seva distribució per trimestres. Consta d’un total de 140 dies de classe (49 el primer trimestre, 44 el segon i 47 el tercer trimestre), seguint una estructura similar al calendari d’aquest curs 2023-2024.

Aprovació d’un nou programa d'estudis propis

El Consell de Govern aprova el títol propi, no oficial, de la Universitat Pompeu Fabra “UPF Diploma in Catalan Language and Cultural Studies (CATStudies)”. Aquest nou títol permetrà reconèixer l’esforç per aprendre la llengua catalana i conèixer la cultura catalana que fan els estudiants internacionals o no catalanoparlants que, o bé fan una estada, o bé fan un grau, màster o doctorat a la UPF. Per obtenir el títol els estudiants hauran d’aconseguir un mínim de 7 crèdits ECTS, a partir de la realització de diverses de les activitats recollides al catàleg formatiu corresponent.

Aprovació de la modificació de la Normativa dels estudis propis de la Universitat Pompeu Fabra

S’aprova una modificació de la Normativa dels estudis propis de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada el passat 19 de juliol de 2023. Segons aquesta normativa, els estudiants dels ensenyaments propis de la UPF poden sol·licitar el reconeixement de crèdits cursats en altres estudis propis o oficials, ja sia a la UPF o a altres universitats, fins a un límit de 30% del total dels crèdits necessaris per a l’obtenció del títol o la certificació. La modificació aprovada permet que, en el cas de títols que han estat autoritzats pel vicerector o vicerectora competent en matèria de docència com a programes formatius de continuïtat, es pugui reconèixer fins a un límit de 60% del total dels crèdits necessaris per a l’obtenció del títol o la certificació, sempre que els crèdits a reconèixer pertanyin a títols del mateix programa de la UPF.

Temes de l'àmbit  de la comunitat universitària

Aprovació de la proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari

S’aprova proposar al Consell Social l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca fins el 31 de desembre de 2022 a 19 membres del professorat funcionari de la UPF, dels quals 15 són homes i 4 són dones. En relació a aquest decalatge de gènere, s’ha detectat que hi ha professores que, malgrat tenir els mèrits que s’exigeixen per sol·licitar un sexenni, no ho fan. La Universitat treballa en la definició de noves mesures per incentivar les sol·licituds de sexennis per part de les professores de la UPF. 

Aprovació de la proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència i gestió al personal docent i investigador funcionari i contractat

S’aprova proposar al Consell Social l’assignació dels complements addicionals per mèrits de docència i gestió fins el 31 de desembre de 2022 al professorat funcionari i contractat. S’assignen complements per mèrits de docència a 56 membres del professorat, dels quals 40 són homes i 16 són dones. S’assignen complements per mèrits de gestió a 29 membres del professorat, dels quals 19 són homes i 10 són dones. Hi ha 2 persones que han assolit el quart tram de gestió, 9 el tercer i 5 el segon, mentre que 13 persones han obtingut el seu primer tram. 

Aprovació de les bases dels ajuts econòmics per activitats de foment de la llengua i la cultura catalanes

S’aproven les bases dels nous ajuts econòmics per a activitats de foment de la llengua i la cultura catalanes, els quals poden sol·licitar les associacions d’estudiants registrades a la UPF per a la realització d’activitats que fomentin l'aprenentatge i l’ús del català, el coneixement de la cultura catalana i l’acollida de persones de fora del domini lingüístic. Aquestes activitats hauran de fomentar la cohesió i la participació dels estudiants en la vida universitària i hauran d’estar dirigides a tot l’estudiantat o al conjunt de la comunitat universitària. La creació d’aquests ajuts s’emmarca en la política de la Universitat de desplegament de mesures específiques de foment del català.

Designació i de modificació de membres de comissions de la Universitat i a altres organismes

Es designa el professor Marc Güell Cargol, del Departament de Medicina i Ciències de la Vida, vocal de la Comissió de Recerca.

Ratificació de convenis

Es ratifiquen dos convenis, un de col·laboració institucional, entre la UPF i l’European Molecular Biology Laboratory (EMBL), i l’altre per atorgar un ajut a càrrec d’un projecte ERC gestionat per la UPF a l’Einaudi Institute for Economics and Finance (EIEF), amb seu a Itàlia, per a la realització d’una trobada acadèmica d’interès per al projecte.