Vista la resolució del rector de 14 de juny del 2016 per la qual es constitueix l'UCA de Comunicació

HE RESOLT:

Primer. L'equip de coordinació de l'UCA està format per:

  • El prof. José Fernández Cavia, responsable de l'UCA de Comunicació i director del Departament de Comunicació, que exerceix les funcions de la coordinació general de tots els àmbits de l'UCA.
  • El prof. Jordi Balló Fantova, degà de la Facultat de Comunicació, responsable de l'àmbit de grau i qualitat.
  • La prof. Glòria Salvadó Corretger, sostdirectora del Departament de Comunicació, responsable de de màster i doctorat.
  • El prof. Frederic Guerrero Solé, sosdirector del Departament de Comunicació, responsable de l'àmbit de recerca i transferència.
  • El Prof. Oliver Pérez Torre, secretari del Departament de Comunicació, responsable de l'àmbit de planificació i projecció.
  • La Sra. Cristina Gorgues Griñan, cap de la UGA de Comunicació.

 

 

 

José Fernández Cavia

Responsable de l'UCA de Comunicació

Director del Departament de Comunicació

 

 

Barcelona, 4 de juliol del 2018