Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2018-19
Any del pla d'estudis vigent 2018
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 4 10 16
Dones 3 8 10
Homes 1 2 6
Crèdits matriculats 240 610 970
Crèdits matriculats per estudiant 60 61 60,63
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 4 10,17 16,17
Ràtio EETC / Total matriculats 1 1,02 1,01
Estudiants matriculats a temps complet 4 10 16
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 100 100 100
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 35
Demanda (D) 25 25 16
Ràtio D/O 1 1 0,46
Matrícula de nou ingrés 4 10 16
Dones 3 8 10
Homes 1 2 6

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 77,08 100
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 79,17 100
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,37 100
% Crèdits matriculats per primer cop 100 100