Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2013-2014
Any del pla d'estudis vigent 2013
Places ofertades al màster 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 22 18 19 16
Dones 16 11 15 10
Homes 6 7 4 6
Crèdits matriculats 1.710 1.535 1.710 1.440
Crèdits matriculats per estudiant 77,73 85,28 90 90
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 28,5 25,58 38 32
Ràtio EETC / Total matriculats 1,3 1,42 2 2
Estudiants matriculats a temps complet 22 18 19 16
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 77,27 88,89 89,47 93,75
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 0 30 30 30
Demanda (D) 0 17 22 25
Ràtio D/O   0,57 0,73 0,83
Matrícula de nou ingrés 22 17 19 16
Dones 16 10 15 10
Homes 6 7 4 6

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 96,2 100 91,52 59,9
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,49 100 96,78 61,11
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,7 100 94,56 98,01
% Crèdits matriculats per primer cop 100 99,67 100 100

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 9 16 18 15
Graduats en t o t+1 9 16 18 15
Taxa d'eficiència (%) 100 100 99,71 100
Durada mitjana dels estudis (anys) 1 1 1,06 1
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 9 16 17 15
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 90 72,73 100 78,95
Graduats en t o t+1 9 17 17 15
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 90 77,27 100 78,95

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 1 5 0 4
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 1 5 0 4
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 0 0 0
Taxa d'abandonament (%) 10 22,73 0 21,05