Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2017-2018
Any del pla d'estudis vigent 2017
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 23 26 25 23
Dones 20 18 18 21
Homes 3 8 7 2
Crèdits matriculats 1.385 1.455 1.410 1.235
Crèdits matriculats per estudiant 60,22 55,96 56,4 53,7
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 23,08 24,25 23,5 20,58
Ràtio EETC / Total matriculats 1 0,93 0,94 0,89
Estudiants matriculats a temps complet 23 26 22 18
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 3 5
Estudiants estrangers matriculats (%) 95,65 84,62 84 82,61
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 35
Demanda (D) 67 67 77 83
Ràtio D/O 2,68 2,68 3,08 2,37
Matrícula de nou ingrés 23 25 25 20
Dones 20 18 18 18
Homes 3 7 7 2

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 90,25 98,97 95,39
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 90,61 98,97 100
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,6 100 95,39
% Crèdits matriculats per primer cop 100 98,97 100

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 17 24 18
Graduats en t o t+1 17 24 18
Taxa d'eficiència (%) 99,55 99,17 100
Durada mitjana dels estudis (anys) 1 1,04 1
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 17 23 18
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 73,91 92 72
Graduats en t o t+1 18 23 18
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 78,26 92 72

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 5 2 0
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 5 2 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 0 0
Taxa d'abandonament (%) 21,74 8 0