Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2018-2019
Any del pla d'estudis vigent 2018
Places ofertades al màster 33

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 27 34 27 21
- Dones 20 26 21 15
- Homes 7 8 6 5
Crèdits matriculats 1.565 1.975 1.395 1.140
Crèdits matriculats per estudiant 57,96 58,09 51,67 54,29
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 26,08 32,92 23,25 19,00
Ràtio EETC / Total matriculats 0,97 0,97 0,86 0,90
Estudiants matriculats a temps complet 25 33 25 20
Estudiants matriculats a temps parcial 2 1 2 1
Estudiants estrangers matriculats (%) 66,67 55,88 44,44 42,86
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 25 33 33 33
Demanda (D) 33 33 34 38
Ràtio D/O 1,32 1,00 1,03 1,15
Matrícula de nou ingrés 18 15 9 11
- Dones 15 10 8 7
- Homes 3 5 1 4

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,61 96,81 96,20 93,55
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,49 98,40 97,22 94,27
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,09 98,38 98,96 99,24
% Crèdits matriculats per primer cop 100,00 99,68 99,49 94,98

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 0 6 16 12
Graduats en t o t+1 0 6 16 11
Taxa d'eficiència (%)   100,00 99,25 98,15
Durada mitjana dels estudis (anys)   2,00 2,06 2,25
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 6 15 10  
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 60,00 83,33 66,67  
Graduats en t o t+1 7 15 10  
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 70,00 83,33 66,67  

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 1 2 0 2
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 2 2 1 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 0 0 0
Taxa d'abandonament (%) 20,00 11,11 6,67 0,00