Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2018-2019
Any del pla d'estudis vigent 2018
Places ofertades al màster 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 10 27 34
Dones 5 20 26
Homes 5 7 8
Crèdits matriculats 570 1.565 1.970
Crèdits matriculats per estudiant 57 57,96 57,94
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 9,5 26,08 32,83
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,97 0,97
Estudiants matriculats a temps complet 9 25 33
Estudiants matriculats a temps parcial 1 2 1
Estudiants estrangers matriculats (%) 50 66,67 55,88
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 30 25 33
Demanda (D) 20 33 33
Ràtio D/O 0,67 1,32 1
Matrícula de nou ingrés 10 18 15
Dones 5 15 10
Homes 5 3 5

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,61 96,81
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,49 98,4
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,09 98,38
% Crèdits matriculats per primer cop 100 99,68

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020
Total graduats 0 6
Graduats en t o t+1 0 6
Taxa d'eficiència (%)   100
Durada mitjana dels estudis (anys)   2
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020
Graduats en t 6 0
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 60 0
Graduats en t o t+1 6 0
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 60 0

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020
Total abandonament 1 1
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020
Total abandonament 2 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 0
Taxa d'abandonament (%) 20 0