Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2010-2011
Any del pla d'estudis vigent 2010
Places ofertades al màster 35

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 31 29 29 30
Dones 21 19 23 26
Homes 10 10 6 4
Crèdits matriculats 1.655 1.515 1.650 1.710
Crèdits matriculats per estudiant 53,39 52,24 56,9 57
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 27,58 25,25 27,5 28,5
Ràtio EETC / Total matriculats 0,89 0,87 0,95 0,95
Estudiants matriculats a temps complet 25 22 26 25
Estudiants matriculats a temps parcial 6 7 3 5
Estudiants estrangers matriculats (%) 74,19 75,86 55,17 66,67
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 35 35 35 35
Demanda (D) 81 98 104 128
Ràtio D/O 2,31 2,8 2,97 3,66
Matrícula de nou ingrés 28 23 27 28
Dones 20 16 22 24
Homes 8 7 5 4

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 98,2 97,58 95,38 98,79
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,97 97,89 96,04 98,79
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,22 99,69 99,31 100
% Crèdits matriculats per primer cop 98,97 100 97,69 100

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 30 25 24 26
Graduats en t o t+1 30 25 23 26
Taxa d'eficiència (%) 96,78 98,28 95,26 97,34
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,07 1,12 1,29 1,08
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 28 22 19 24
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 90,32 78,57 82,61 88,89
Graduats en t o t+1 31 26 21 24
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 100 92,86 91,3 88,89

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 0 1 3 0
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 0 2 2 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 0 1 0
Taxa d'abandonament (%) 0 7,14 8,7 0