Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2010-2011
Any del pla d'estudis vigent 2010
Places ofertades al màster 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 29 30 44 44
- Dones 23 26 33 33
- Homes 6 4 11 11
Crèdits matriculats 1.650 1.710 2.246 2.200
Crèdits matriculats per estudiant 56,90 57,00 51,05 50,00
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 27,50 28,50 37,43 36,67
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,95 0,85 0,83
Estudiants matriculats a temps complet 26 25 33 31
Estudiants matriculats a temps parcial 3 5 11 13
Estudiants estrangers matriculats (%) 55,17 66,67 65,91 63,64
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 35 35 40 40
Demanda (D) 104 128 124 159
Ràtio D/O 2,97 3,66 3,10 3,98
Matrícula de nou ingrés 27 28 39 34
- Dones 22 24 29 25
- Homes 5 4 10 9

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,38 98,79 97,66 90,65
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,04 98,79 97,95 90,87
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,31 100,00 99,70 99,76
% Crèdits matriculats per primer cop 97,69 100,00 100,00 98,00

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 24 26 26 30
Graduats en t o t+1 23 26 26 29
Taxa d'eficiència (%) 95,26 97,34 98,52 97,53
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,29 1,08 1,08 1,13
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Graduats en t 19 24 24 27
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 82,61 88,89 85,71 69,23
Graduats en t o t+1 21 26 26 27
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 91,30 96,30 92,86 69,23

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 3 0 0 4
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 2 0 1 3
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 1 0 0 3
Taxa d'abandonament (%) 8,70 0,00 3,57 7,69