Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2010-2011
Any del pla d'estudis vigent 2010
Places ofertades al màster 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 30 44 44 41
- Dones 26 33 33 30
- Homes 4 11 11 11
Crèdits matriculats 1.710 2.246 2.210 2.015
Crèdits matriculats per estudiant 57,00 51,05 50,23 49,15
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 28,50 37,43 36,83 33,58
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,85 0,84 0,82
Estudiants matriculats a temps complet 25 33 31 27
Estudiants matriculats a temps parcial 5 11 13 14
Estudiants estrangers matriculats (%) 66,67 65,91 63,64 75,61
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 35 40 40 40
Demanda (D) 128 124 159 175
Ràtio D/O 3,66 3,10 3,98 4,38
Matrícula de nou ingrés 28 39 34 32
- Dones 24 29 25 23
- Homes 4 10 9 9

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 98,79 97,66 90,65 93,89
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,79 97,95 90,87 93,89
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 99,70 99,76 100,00
% Crèdits matriculats per primer cop 100,00 100,00 98,00 97,74

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 26 26 30 32
Graduats en t o t+1 26 26 29 31
Taxa d'eficiència (%) 97,34 98,52 97,53 96,46
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,08 1,08 1,13 1,22
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 24 24 27 26
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 88,89 85,71 69,23 76,47
Graduats en t o t+1 26 26 32 26
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 96,30 92,86 85,05 76,47

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 0 0 4 1
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 0 1 4 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 0 3 0
Taxa d'abandonament (%) 0,00 3,57 7,69 0,00