Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2006-2007
Any del pla d'estudis vigent 2006
Places ofertades al màster 35

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 33 28 27 26
- Dones 27 25 23 21
- Homes 6 3 4 5
Crèdits matriculats 1.980 1.680 1.620 1.560
Crèdits matriculats per estudiant 60,00 60,00 60,00 60,00
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 33,00 28,00 27,00 26,00
Ràtio EETC / Total matriculats 1,00 1,00 1,00 1,00
Estudiants matriculats a temps complet 33 28 27 26
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 3,03 10,71 11,11 11,54
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 35 35 35 35
Demanda (D) 78 119 116 92
Ràtio D/O 2,23 3,40 3,31 2,63
Matrícula de nou ingrés 33 28 27 26
- Dones 27 25 23 21
- Homes 6 3 4 5

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 99,43 100,00 100,00 100,00
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 99,43 100,00 100,00 100,00
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 100,00 100,00 100,00
% Crèdits matriculats per primer cop 99,43 100,00 100,00 100,00

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 29 33 28 27
Graduats en t o t+1 29 33 28 27
Taxa d'eficiència (%) 99,51 100,00 100,00 100,00
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,03 1,00 1,00 1,00
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Graduats en t 28 33 28 27
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 96,55 100,00 100,00 100,00
Graduats en t o t+1 28 33 28 27
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 96,55 100,00 100,00 100,00

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 1 0 0 0
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 1 0 0 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 0 0 0
Taxa d'abandonament (%) 3,45 0,00 0,00 0,00