Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2006-2007
Any del pla d'estudis vigent 2006-2007
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 31 29 30 26
Dones 27 23 26 22
Homes 4 6 4 4
Crèdits matriculats 1.860 1.740 1.800 1.560
Crèdits matriculats per estudiant 60 60 60 60
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 31 29 30 26
Ràtio EETC / Total matriculats 1 1 1 1
Estudiants matriculats a temps complet 31 29 30 26
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 9,68 10,34 13,33 23,08
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 25 30
Demanda (D) 128 128 120 94
Ràtio D/O 4,27 4,27 4,8 3,13
Matrícula de nou ingrés 31 29 30 26
Dones 27 23 26 22
Homes 4 6 4 4

 Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 100 100 100 100
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100 100 100 100
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 100 100 100
% Crèdits matriculats per primer cop 99,68 100 100 100

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 27 31 29 30
Graduats en t o t+1 27 31 29 30
Taxa d'eficiència (%) 99,72 100 100 100
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,04 1 1 1
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 26 31 29 30
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 100 100 100 100
Graduats en t o t+1 26 31 29 30
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 100 100 100 100

 Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 0 0 0 0
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 0 0 0 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 0 0 0
Taxa d'abandonament (%) 0 0 0 0