Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2006-2007
Any del pla d'estudis vigent 2006
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 30 26 30 33
Dones 26 22 24 27
Homes 4 4 6 6
Crèdits matriculats 1.800 1.560 1.750 1.980
Crèdits matriculats per estudiant 60 60 58,33 60
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 30 26 29,17 33
Ràtio EETC / Total matriculats 1 1 0,97 1
Estudiants matriculats a temps complet 30 26 30 33
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 13,33 23,08 16,67 3,03
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 25 30 25 35
Demanda (D) 120 94 104 78
Ràtio D/O 4,8 3,13 4,16 2,23
Matrícula de nou ingrés 30 26 29 33
Dones 26 22 23 27
Homes 4 4 6 6

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 100 100 94,87 99,43
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100 100 94,87 99,43
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 100 100 100
% Crèdits matriculats per primer cop 100 100 100 99,43

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 29 30 23 29
Graduats en t o t+1 29 30 23 29
Taxa d'eficiència (%) 100 100 100 99,51
Durada mitjana dels estudis (anys) 1 1 1 1,03
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 29 30 23 28
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 100 100 88,46 96,55
Graduats en t o t+1 29 30 24 28
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 100 100 92,31 96,55

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 0 0 2 0
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 0 0 2 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 0 1 0
Taxa d'abandonament (%) 0 0 7,69 0