Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2006-2007
Any del pla d'estudis vigent 2006
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 29 30 26 30
Dones 23 26 22 24
Homes 6 4 4 6
Crèdits matriculats 1.740 1.800 1.560 1.750
Crèdits matriculats per estudiant 60 60 60 58,33
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 29 30 26 29,17
Ràtio EETC / Total matriculats 1 1 1 0,97
Estudiants matriculats a temps complet 29 30 26 30
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 10,34 13,33 23,08 16,67
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 30 25 30 25
Demanda (D) 128 120 94 104
Ràtio D/O 4,27 4,8 3,13 4,16
Matrícula de nou ingrés 29 30 26 29
Dones 23 26 22 23
Homes 6 4 4 6

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 100 100 100 94,87
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100 100 100 94,87
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 100 100 100
% Crèdits matriculats per primer cop 100 100 100 100

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 31 29 30 23
Graduats en t o t+1 31 29 30 23
Taxa d'eficiència (%) 100 100 100 100
Durada mitjana dels estudis (anys) 1 1 1 1
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 31 29 30 23
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 100 100 100 88,46
Graduats en t o t+1 31 29 30 23
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 100 100 100 88,46

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 0 0 0 1
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 0 0 0 1
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 0 0 1
Taxa d'abandonament (%) 0 0 0 3,85