Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2006-2007
Any del pla d'estudis vigent 2006
Places ofertades al màster 35

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 30 33 28 27
- Dones 24 27 25 23
- Homes 6 6 3 4
Crèdits matriculats 1.750 1.980 1.680 1.620
Crèdits matriculats per estudiant 58,33 60,00 60,00 60,00
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 29,17 33,00 28,00 27,00
Ràtio EETC / Total matriculats 0,97 1,00 1,00 1,00
Estudiants matriculats a temps complet 30 33 28 27
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 16,67 3,03 14,29 11,11
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 25 35 35 35
Demanda (D) 104 78 119 116
Ràtio D/O 4,16 2,23 3,40 3,31
Matrícula de nou ingrés 29 33 28 27
- Dones 23 27 25 23
- Homes 6 6 3 4

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 94,87 99,43 100,00 100,00
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 94,87 99,43 100,00 100,00
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 100,00 100,00 100,00
% Crèdits matriculats per primer cop 100,00 99,43 100,00 100,00

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 23 29 33 28
Graduats en t o t+1 23 29 33 28
Taxa d'eficiència (%) 100,00 99,51 100,00 100,00
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,00 1,03 1,00 1,00
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 23 28 33 28
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 88,46 96,55 100,00 100,00
Graduats en t o t+1 24 28 33 28
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 92,31 96,55 100,00 100,00

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 2 1 0 0
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 2 1 0 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 0 0 0
Taxa d'abandonament (%) 7,69 3,45 0,00 0,00