Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 25 27 28 24
Dones 19 22 23 13
Homes 6 5 5 11
Crèdits matriculats 1.356 1.305 1.235 1.305
Crèdits matriculats per estudiant 54,24 48,33 44,09 54,35
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 22,6 21,75 20,58 21,74
Ràtio EETC / Total matriculats 0,9 0,81 0,73 0,91
Estudiants matriculats a temps complet 22 20 17 18
Estudiants matriculats a temps parcial 3 7 11 6
Estudiants estrangers matriculats (%) 68 55,56 46,43 58,33
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 25
Demanda (D) 41 100 88 78
Ràtio D/O 1,64 4 3,52 3,12
Matrícula de nou ingrés 22 22 20 21
Dones 18 17 15 11
Homes 4 5 5 10

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 94,29 94,99 94,87 86,72
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 94,29 95,35 96,55 87,2
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 99,61 98,25 99,44
% Crèdits matriculats per primer cop 97,15 99,26 96,55 95,95

 Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 9 19 17 19
Graduats en t o t+1 9 19 17 19
Taxa d'eficiència (%) 97,04 98,52 94,99 95,6
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,33 1,11 1,24 1,37
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 6 17 13 12
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 54,55 77,27 59,09 60
Graduats en t o t+1 8 21 20 12
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 72,73 95,45 90,91 60

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 2 1 3 3
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 3 1 2 2
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 0 0 2
Taxa d'abandonament (%) 27,27 4,55 9,09 10