Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2013-2014
Any del pla d'estudis vigent 2013
Places ofertades al màster 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 28 24 29 22
Dones 23 13 16 16
Homes 5 11 13 6
Crèdits matriculats 1.235 1.305 1.376 1.108
Crèdits matriculats per estudiant 44,09 54,35 47,43 50,34
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 20,58 21,74 22,93 18,46
Ràtio EETC / Total matriculats 0,73 0,91 0,79 0,84
Estudiants matriculats a temps complet 17 18 23 16
Estudiants matriculats a temps parcial 11 6 6 6
Estudiants estrangers matriculats (%) 46,43 58,33 68,97 63,64
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 30
Demanda (D) 88 78 98 91
Ràtio D/O 3,52 3,12 3,92 3,03
Matrícula de nou ingrés 20 21 22 18
Dones 15 11 12 14
Homes 5 10 10 4

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 94,87 86,72 91,18 91,93
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,55 87,2 95,02 93,02
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,25 99,44 95,97 98,83
% Crèdits matriculats per primer cop 96,55 95,95 100 97,09

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 17 19 15 22
Graduats en t o t+1 17 19 15 21
Taxa d'eficiència (%) 94,99 95,6 95,9 95,4
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,24 1,37 1,13 1,27
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 13 12 13 17
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 59,09 60 61,9 77,27
Graduats en t o t+1 20 14 17 17
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 90,91 70 80,95 77,27

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 3 6 2 2
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 2 5 3 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 2 1 1
Taxa d'abandonament (%) 9,09 25 14,29 4,55