Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2013-2014
Any del pla d'estudis vigent 2013
Places ofertades al màster 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 29 22 22 26
Dones 16 16 16 23
Homes 13 6 6 3
Crèdits matriculats 1.376 1.108 1.244 1.443
Crèdits matriculats per estudiant 47,43 50,34 56,52 55,50
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 22,93 18,46 20,73 24,05
Ràtio EETC / Total matriculats 0,79 0,84 0,94 0,93
Estudiants matriculats a temps complet 23 16 18 21
Estudiants matriculats a temps parcial 6 6 4 5
Estudiants estrangers matriculats (%) 68,97 63,64 63,64 84,62
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 25 30 30 30
Demanda (D) 98 91 120 123
Ràtio D/O 3,92 3,03 4,00 4,10
Matrícula de nou ingrés 22 18 20 22
Dones 12 14 15 19
Homes 10 4 5 3

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 91,18 91,93 92,14 87,09
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,02 93,02 93,50 88,70
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 95,97 98,83 98,55 98,19
% Crèdits matriculats per primer cop 100,00 97,09 99,55 100,00

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 15 22 17 15
Graduats en t o t+1 15 21 17 15
Taxa d'eficiència (%) 95,90 95,40 97,83 98,05
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,13 1,27 1,24 1,13
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 13 17 13 13
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 61,9 77,27 72,22 65,00
Graduats en t o t+1 17 21 15 13
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 80,95 95,45 83,33 65,00

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 2 3 3 1
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 4 1 3 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 1 2 1
Taxa d'abandonament (%) 19,05 4,55 16,67 5,00