Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2014
Places ofertades al màster 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 37 40 26 19
Dones 14 18 10 8
Homes 23 22 16 11
Crèdits matriculats 1.585 1.590 1.120 835
Crèdits matriculats per estudiant 42,84 39,75 43,08 43,95
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 26,42 26,5 18,67 13,92
Ràtio EETC / Total matriculats 0,71 0,66 0,72 0,73
Estudiants matriculats a temps complet 18 18 12 11
Estudiants matriculats a temps parcial 19 22 14 8
Estudiants estrangers matriculats (%) 35,14 35 42,31 47,37
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30 30
Demanda (D) 47 48 32 32
Ràtio D/O 1,57 1,6 1,07 1,07
Matrícula de nou ingrés 28 23 17 12
Dones 11 9 6 7
Homes 17 14 11 5

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 90,84 89,27 93,4 89,29
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 90,84 92,43 93,71 91,07
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 96,59 99,66 98,04
% Crèdits matriculats per primer cop 92,75 99,05 93,71 97,32

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 19 20 27 17
Graduats en t o t+1 17 20 24 15
Taxa d'eficiència (%) 95,08 98,75 97 96,18
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,58 1,35 1,59 1,47
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 10 13 15 11
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 41,67 46,43 65,22 64,71
Graduats en t o t+1 17 22 19 11
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 70,83 78,57 82,61 64,71

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 4 3 4 1
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 5 4 1 1
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 2 1 0 1
Taxa d'abandonament (%) 16,67 14,29 4,35 5,88