Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2014
Places ofertades al màster 33

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 19 31 36 34
- Dones 8 17 20 19
- Homes 11 14 16 15
Crèdits matriculats 835 1.510 1.560 1.560
Crèdits matriculats per estudiant 43,95 48,71 43,33 45,88
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 13,92 25,17 26,00 26,00
Ràtio EETC / Total matriculats 0,73 0,81 0,72 0,76
Estudiants matriculats a temps complet 11 22 29 24
Estudiants matriculats a temps parcial 8 9 7 10
Estudiants estrangers matriculats (%) 47,37 64,52 69,44 73,53
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 30 33 33 33
Demanda (D) 32 54 57 60
Ràtio D/O 1,07 1,64 1,73 1,82
Matrícula de nou ingrés 12 27 23 25
- Dones 7 14 14 15
- Homes 5 13 9 10

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 89,29 74,85 77,48 88,46
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 91,07 79,64 84,77 89,74
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,04 93,98 91,41 98,57
% Crèdits matriculats per primer cop 97,32 93,41 97,68 89,10

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 17 10 12 22
Graduats en t o t+1 15 8 12 21
Taxa d'eficiència (%) 96,18 93,90 96,25 94,36
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,47 1,80 1,08 1,32
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 11 4 11 16
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 64,71 33,33 40,74 69,57
Graduats en t o t+1 15 5 16 16
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 88,24 41,67 59,26 69,57

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 2 5 6 6
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 2 5 9 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 2 3 1
Taxa d'abandonament (%) 11,76 33,33 33,33 4,35