Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2014
Places ofertades al màster 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 40 26 19 31
Dones 18 10 8 17
Homes 22 16 11 14
Crèdits matriculats 1.590 1.120 835 1.535
Crèdits matriculats per estudiant 39,75 43,08 43,95 49,52
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 26,5 18,67 13,92 25,58
Ràtio EETC / Total matriculats 0,66 0,72 0,73 0,83
Estudiants matriculats a temps complet 18 12 11 22
Estudiants matriculats a temps parcial 22 14 8 9
Estudiants estrangers matriculats (%) 35 42,31 47,37 64,52
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30 33
Demanda (D) 48 32 32 54
Ràtio D/O 1,6 1,07 1,07 1,64
Matrícula de nou ingrés 23 17 12 27
Dones 9 6 7 14
Homes 14 11 5 13

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 89,27 93,4 89,29 74,85
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 92,43 93,71 91,07 79,64
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 96,59 99,66 98,04 93,98
% Crèdits matriculats per primer cop 99,05 93,71 97,32 93,41

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 20 27 17 10
Graduats en t o t+1 20 24 15 8
Taxa d'eficiència (%) 98,75 97 96,18 93,9
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,35 1,59 1,47 1,8
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 13 15 11 4
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 46,43 65,22 64,71 33,33
Graduats en t o t+1 22 19 15 5
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 78,57 82,61 88,24 41,67

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 3 4 2 3
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 4 2 2 2
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 0 1 2
Taxa d'abandonament (%) 14,29 8,7 11,76 16,67