Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2015-2016
Any del pla d'estudis vigent 2015
Oferta de places de nou ingrés 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 31 43 33 35
Dones 17 33 20 26
Homes 14 10 13 9
Crèdits matriculats 1.769 2.596 1.913 1.943
Crèdits matriculats per estudiant 57,06 60,37 57,97 55,51
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 29,48 43,27 31,88 32,38
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 1,01 0,97 0,93
Nou ingrés 30 42 32 34
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30 30
Demanda en 1a opció (D) 27 48 33 33
Ràtio D/O 0,9 1,6 1,1 1,1
Nota de tall juny PAU 11,284 11,69 11,645 11,543
Nou ingrés a 1r curs 30 42 32 34
Dones  16 32 19 26
Homes 14 10 13 8
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 13,3 19 34,4 64,7
Nota mitjana d'accés 11,13 11,566 11,492 11,72
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100 90 92,9 100

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 83,57 79,42 83,51 83,59
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 87,76 85,59 89,25 87,04
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 95,23 92,8 93,57 96,04
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100 100 100 100
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  87,94 85,6 89,24 86,81
Taxa d'èxit a 1r curs 95,32 92,81 93,56 96,02
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 83,57 79,19 83,37 83,41
Taxa de rendiment del 2n any (%) 100 100 100 77,78

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 21 30 42 4
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 22 30 41 4
No superen el règim de permanència a 1r curs 4 5 5 4
% no superen règim permanència a 1r curs 18,18 16,67 11,9 12,5
Taxa d'abandonament (%) 100 100 97,62 0