Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2015-2016
Any del pla d'estudis vigent 2015
Oferta de places de nou ingrés 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 43 33 35 35
Dones 33 20 26 30
Homes 10 13 9 5
Crèdits matriculats 2.596 1.913 1.951 2.114
Crèdits matriculats per estudiant 60,37 57,97 55,74 60,4
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 43,27 31,88 32,52 35,23
Ràtio EETC / Total matriculats 1,01 0,97 0,93 1,01
Nou ingrés 42 32 34 34
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30 30
Demanda en 1a opció (D) 48 33 33 41
Ràtio D/O 1,6 1,1 1,1 1,37
Nota de tall juny PAU 11,69 11,645 11,543 12,082
Nou ingrés a 1r curs 42 32 34 34
Dones 32 19 26 29
Homes 10 13 8 5
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 19 65,6 64,7 64,7
Nota mitjana d'accés 11,693 11,729 11,665 12,29
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 90 96,6 100 96,8

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 79,42 83,51 83,59 75,86
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 85,59 89,25 87,04 85,6
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 92,8 93,57 96,04 88,62
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100 100 100 100
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  85,6 89,24 87,02 85,63
Taxa d'èxit a 1r curs 92,81 93,56 95,79 87,81
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 79,19 83,37 83,41 75,84
Taxa de rendiment del 2n any (%) 100 100 77,78 18,18