Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 155

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 656 612 585 544
Dones 547 505 486 447
Homes 109 107 99 97
Crèdits matriculats 37.338 35.108 32.684 31.231
Crèdits matriculats per estudiant 56,92 57,37 55,87 57,41
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 622,3 585,13 544,73 520,52
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,96 0,93 0,96
Nou ingrés 172 160 148 139
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 155 155 155 155
Demanda en 1a opció (D) 164 151 111 118
Ràtio D/O 1,06 0,97 0,72 0,76
Nota de tall juny PAU 7,47 7,5 5 6,558
Nou ingrés a 1r curs 162 156 146 137
Dones 132 124 117 112
Homes 30 32 29 25
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 92,6 97,4 92,5 89,1
Nota mitjana d'accés 9,463 9,281 8,912 8,454
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 54,9 58,6 46,3 38,5

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 87,62 86,99 87,38 90,08
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,4 93,73 94,86 94,65
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 91,84 92,81 92,12 95,17
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,2 93,52 95,1 94,54
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  92,46 90,56 91,34 86,5
Taxa d'èxit a 1r curs 86,86 89,19 87,48 89,56
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 80,75 81,7 78,93 78,89
Taxa de rendiment del 2n any (%) 87,82 89,67 92,67  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 92,77 96,42    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 95,72      

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 119 129 125 139
Graduats en t o t+1 109 120 107 122
Taxa d'eficiència (%) 96,77 96,66 92,54 94,15
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,24 4,23 4,24 4,55
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 95 105 91 91
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 52,2 54,12 47,89 53,53
Graduats en t o t+1 110 121 122 93
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 60,44 62,37 64,21 54,71

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 63 81 53 22
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 62 64 52 49
No superen el règim de permanència a 1r curs 26 31 18 25
% no superen règim permanència a 1r curs 14,29 15,98 9,47 14,71
Taxa d'abandonament (%) 33,52 32,99 27,37 28,82