Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 155

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 667 656 612 582
Dones 544 547 505 484
Homes 123 109 107 98
Crèdits matriculats 38.392 37.338 34.391 31.575
Crèdits matriculats per estudiant 57,56 56,92 56,19 54,25
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 639,87 622,3 573,18 526,25
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 0,95 0,94 0,9
Nou ingrés 174 172 160 148
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 155 155 155 155
Demanda en 1a opció (D) 174 164 151 111
Ràtio D/O 1,12 1,06 0,97 0,72
Nota de tall juny PAU 6,939 7,47 7,5 5
Nou ingrés a 1r curs 170 162 156 146
Dones 139 132 124 117
Homes 31 30 32 29
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 95,3 92,6 97,4 92,5
Nota mitjana d'accés 8,859 9,398 9,244 8,79
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 40,8 54,9 58,6 46,3

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 90,19 87,62 86,99 89,04
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,48 95,4 93,73 94,78
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 93,49 91,84 92,81 93,94
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,72 95,2 93,52 94,99
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  95,24 92,46 90,52 90,14
Taxa d'èxit a 1r curs 88,97 86,86 89,23 89,59
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 84,91 80,75 81,7 82,17
Taxa de rendiment del 2n any (%) 88,31 87,82 90,04 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 88,4 93,76 - -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 93,2 - - -

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 121 119 129 124
Graduats en t o t+1 112 109 120 106
Taxa d'eficiència (%) 96,66 96,77 96,66 95,9
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,23 4,24 4,23 4,24
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graduats en t 96 95 105 90
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 52,75 52,2 54,12 47,37
Graduats en t o t+1 110 110 121 97
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 60,44 60,44 62,37 51,05

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 42 63 81 24
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 49 46 43 22
No superen el règim de permanència a 1r curs 18 25 30 22
% no superen règim permanència a 1r curs 9,47 14,71 18,52 14,1
Taxa d'abandonament (%) 25,79 0 0 0