Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis  
Any del pla d'estudis vigent  
Durada del pla d'estudis (en anys)  

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 657 667 656 611
Dones 533 544 547 504
Homes 124 123 109 107
Crèdits matriculats 37.485 38.392 37.322 33.072
Crèdits matriculats per estudiant 57,05 57,56 56,89 54,13
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 624,75 639,87 622,03 551,2
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,96 0,95 0,9
Nou ingrés 193 174 172 160
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 170 155 155 155
Demanda en 1a opció (D) 166 174 164 151
Ràtio D/O 0,98 1,12 1,06 0,97
Nota de tall juny PAU 5,47 6,939 7,47 7,5
Nou ingrés a 1r curs 190 170 162 158
Dones 153 139 132 126
Homes 37 31 30 32
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 96,8 95,3 92,6 97,5
Nota mitjana d'accés 8,872 8,798 9,324 9,161
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 50,7 40,8 54,9 59

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 88,23 90,19 87,6 86,98
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 94,01 96,48 95,38 93,73
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 93,86 93,49 91,84 92,8
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,6 95,72 95,2 93,52
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  89,94 95,24 92,46 91,32
Taxa d'èxit a 1r curs 90,23 88,97 86,86 89,3
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 81,18 84,91 80,75 81,7
Taxa de rendiment del 2n any (%) 93,12 88,23 87,79 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 90,56 88,4 0  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 94,21 0    

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 140 121 118 129
Graduats en t o t+1 131 112 108 120
Taxa d'eficiència (%) 96,49 96,66 96,74 96,66
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,24 4,23 4,25 4,23
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graduats en t 109 96 94 105
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 58,29 52,75 51,65 54,12
Graduats en t o t+1 126 110 109 106
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 67,38 60,44 59,89 54,64

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 64 42 64 34
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 55 37 34 31
No superen el règim de permanència a 1r curs 31 18 25 31
% no superen règim permanència a 1r curs 15,98 9,47 14,71 19,14
Taxa d'abandonament (%) 28,35 0 20 19,14