Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2019
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 155

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 612 581 552 537 483
- Dones 505 482 453 444 393
- Homes 107 99 99 93 90
Crèdits matriculats 35.108 32.479 31.526 30.603 26.668
Crèdits matriculats per estudiant 57,37 55,90 57,11 56,99 55.21
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 585,13 541,32 525,43 510,05 444,47
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 0,93 0,95 0,95 0,92
Estudiants de nou ingrés 160 148 145 149 134
           
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 155 155 155 155 155
Demanda en 1a opció (D) 151 111 118 94 97
Ràtio D/O 0,97 0,72 0,76 0,61 0,63
Nota de tall juny PAU 7,500 5,000 6,558 8,206 5,000
Nou ingrés a 1r curs 156 146 137 142 131
- Dones 124 117 112 119 104
- Homes 32 29 25 23 27
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 97,4 92,5 89,1 82,4 92,4
Nota mitjana d'accés 9,064 9,051 8,693 10,084 8,858
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 58,6 46,3 38,2 53,7 43,8

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 86,99 87,38 90,63 87,93 82,61
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 93,73 94,86 94,61 94,96 93,50
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 92,81 92,12 95,79 92,59 88,35
Crèdits matriculats per primer cop (%) 93,52 95,10 94,51 96,49 94,96
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  90,56 91,34 88,48 90,60 87,99
Taxa d'èxit a 1r curs 89,19 87,48 89,96 87,10 84,88
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 81,70 78,93 80,45 80,10 74,27
Taxa de rendiment del 2n any (%) 89,67 92,71 84,65 77,74  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 96,42 94,12 88,87    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 97,17 95,51      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 80,12        

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 129 125 138 118 114
Taxa d'eficiència (%) 96,66 92,54 94,64 95,86 96,21
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,23 4,24 4,55 4,48 4,50
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 105 91 90 87 84
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 54,12 47,89 52,94 53,70 53,85
Graduats en t o t+1 121 122 101 99 84
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 62,37 64,21 59,41 61,11 53,85

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 81 54 48 58 28
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 64 53 55 52 47
No superen el règim de permanència a 1r curs 31 18 25 31 22
% no superen règim permanència a 1r curs 15,98 9,47 14,71 19,14 14,10
Taxa d'abandonament (%) 32,99 27,89 32,35 32,10 30,13