Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2019
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 155

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 656 612 581 552 525
- Dones 547 505 482 453 432
- Homes 109 107 99 99 93
Crèdits matriculats 37.338 35.108 32.479 31.526 28.533
Crèdits matriculats per estudiant 56,92 57,37 55,90 57,11 54,35
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 622,30 585,13 541,32 525,43 475,55
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,96 0,93 0,95 0,91
Estudiants de nou ingrés 172 160 148 145 149
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 155 155 155 155 155
Demanda en 1a opció (D) 164 151 111 118 94
Ràtio D/O 1,06 0,97 0,72 0,76 0,61
Nota de tall juny PAU 7,470 7,500 5,000 6,558 8,206
Nou ingrés a 1r curs 162 156 146 137 145
- Dones 132 124 117 112 122
- Homes 30 32 29 25 23
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 92,6 97,4 92,5 89,1 82,1
Nota mitjana d'accés 9,310 9,309 8,987 8,637 10,442
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 54,9 58,6 46,3 38,2 53,6

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 87,62 86,99 87,38 90,63 87,93
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,40 93,73 94,86 94,61 94,96
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 91,84 92,81 92,12 95,79 92,59
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,20 93,52 95,10 94,51 96,49
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de presentació a 1r curs  92,46 90,56 91,34 88,48 90,51
Taxa d'èxit a 1r curs 86,86 89,19 87,48 89,96 87,17
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment del 1r any (%) 80,75 81,70 78,93 80,45 80,10
Taxa de rendiment del 2n any (%) 87,82 89,67 92,71 84,65  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 92,77 96,42 94,12    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 95,85 97,17      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 78,62        

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 119 129 125 138 118
Taxa d'eficiència (%) 96,77 96,66 92,54 94,64 95,86
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,24 4,23 4,24 4,55 4,48
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 95 105 91 90 87
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 52,20 54,12 47,89 52,94 53,70
Graduats en t o t+1 110 121 122 101 87
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 60,44 62,37 64,21 59,41 53,70

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 63 81 54 48 22
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 63 64 53 52 51
No superen el règim de permanència a 1r curs 26 31 18 25 31
% no superen règim permanència a 1r curs 14,29 15,98 9,47 14,71 19,14
Taxa d'abandonament (%) 33,52 32,99 27,89 30,59 31,48