Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2019
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 60

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 234 209 195 191 182
- Dones 195 166 148 157 149
- Homes 39 43 47 34 33
Crèdits matriculats 13.386 11.758 11.234 10.793 9.961
Crèdits matriculats per estudiant 57,21 56,26 57,61 56,51 54,73
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 223,10 195,96 187,22 179,88 166,02
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,94 0,96 0,94 0,91
Estudiants de nou ingrés 57 58 59 59 52
           
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 60 60 60 60 60
Demanda en 1a opció (D) 37 50 33 33 33
Ràtio D/O 0,62 0,83 0,55 0,55 0,60
Nota de tall juny PAU 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Nou ingrés a 1r curs 56 57 53 56 52
- Dones 47 43 35 51 44
- Homes 9 14 18 5 8
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 91,1 93,0 86,8 89,3 86,5
Nota mitjana d'accés 8,289 8,592 8,265 9,449 8,138
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 36,7 29,8 34,7 38,5 30,2

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 88,44 82,97 87,16 77,89 80,71
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 93,91 92,96 93,19 89,27 92,85
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 94,17 89,25 93,53 87,25 86,93
Crèdits matriculats per primer cop (%) 97,23 94,40 92,82 94,30 92,40
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  91,97 87,36 88,35 79,38 91,44
Taxa d'èxit a 1r curs 90,77 85,26 90,93 77,23 78,77
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 83,12 73,79 79,97 64,81 71,87
Taxa de rendiment del 2n any (%) 87,19 89,27 87,85 76,59  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 91,00 83,22 92,24    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 85,88 86,84      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 83,86        

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 37 57 49 31 33
Taxa d'eficiència (%) 97,92 95,01 97,39 96,51 94,30
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,11 4,25 4,27 4,32 4,58
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 33 38 37 24 22
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 48,53 55,07 54,41 45,28 39,29
Graduats en t o t+1 47 46 42 31 22
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 69,12 66,67 61,76 58,49 39,29

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 22 29 24 41 16
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 20 18 23 20 21
No superen el règim de permanència a 1r curs 8 6 4 7 9
% no superen règim permanència a 1r curs 11,76 8,70 5,88 13,21 16,07
Taxa d'abandonament (%) 29,41 24,64 33,82 35,85 37,50