Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 60

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 235 234 210 189
Dones 193 195 166 142
Homes 42 39 44 47
Crèdits matriculats 13.307 13.386 11.984 10.794
Crèdits matriculats per estudiant 56,63 57,21 57,06 57,11
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 221,78 223,1 199,72 179,89
Ràtio EETC / Total matriculats 0,94 0,95 0,95 0,95
Nou ingrés 55 57 58 53
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 60 60 60 60
Demanda en 1a opció (D) 43 37 50 33
Ràtio D/O 0,72 0,62 0,83 0,55
Nota de tall juny PAU 5 5 5 5
Nou ingrés a 1r curs 53 56 57 53
Dones 45 47 43 35
Homes 8 9 14 18
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 88,7 91,1 93 86,8
Nota mitjana d'accés 8,245 8,351 8,402 7,933
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 34,2 36,7 29,8 34,7

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 93,08 88,44 82,97 85,45
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,9 93,91 92,96 93,02
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 96,06 94,17 89,25 91,86
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,57 97,23 94,4 92,96
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  95,36 91,97 87,12 87,85
Taxa d'èxit a 1r curs 93,44 90,77 85,22 87,18
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 89,83 83,12 73,79 75,81
Taxa de rendiment del 2n any (%) 89,13 87,19 88,66  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 84,97 91,23    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 94,03      

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 45 37 57 48
Graduats en t o t+1 41 33 53 44
Taxa d'eficiència (%) 97,07 97,92 95,01 95,51
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,18 4,11 4,25 4,27
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 38 33 38 36
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 59,38 48,53 55,07 52,94
Graduats en t o t+1 38 47 46 36
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 59,38 69,12 66,67 52,94

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 20 22 28 8
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 23 20 16 20
No superen el règim de permanència a 1r curs 6 8 6 4
% no superen règim permanència a 1r curs 9,38 11,76 8,7 5,88
Taxa d'abandonament (%) 32,81 29,41 23,19 29,41