Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 243 248 235 228
Dones 203 201 193 191
Homes 40 47 42 37
Crèdits matriculats 13.927 13.630 13.307 12.362
Crèdits matriculats per estudiant 57,31 54,96 56,63 54,22
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 232,12 227,17 221,78 206,03
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 0,92 0,94 0,9
Nou ingrés 69 73 55 58
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 60 60 60 60
Demanda en 1a opció (D) 68 59 43 37
Ràtio D/O 1,13 0,98 0,72 0,62
Nota de tall juny PAU 5,7 5,83 5 5
Nou ingrés a 1r curs 69 68 53 57
Dones 57 50 45 48
Homes 12 18 8 9
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 95,7 92,6 88,7 89,5
Nota mitjana d'accés 9,473 8,509 8,083 7,934
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 64,2 50 34,2 36

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 88,71 90,64 92,94 88,44
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 94,93 95,75 96,76 93,91
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 93,44 94,66 96,06 94,17
Crèdits matriculats per primer cop (%) 96,63 95,75 95,57 97,23
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  93,38 94,94 94,59 91,97
Taxa d'èxit a 1r curs 89,1 90,8 93,73 90,77
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 84,07 86,11 89,75 83,12
Taxa de rendiment del 2n any (%) 94,53 96,09 89,13 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 98,39 92,14 0  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 95,73 0    

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 48 50 45 37
Graduats en t o t+1 47 49 41 33
Taxa d'eficiència (%) 97,08 98,72 97,07 97,92
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,21 4,14 4,18 4,11
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graduats en t 39 44 38 33
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 61,9 65,67 59,38 48,53
Graduats en t o t+1 44 47 38 33
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 69,84 70,15 59,38 48,53

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 22 21 20 11
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 19 12 11 7
No superen el règim de permanència a 1r curs 8 6 4 7
% no superen règim permanència a 1r curs 11,76 8,7 5,88 13,21
Taxa d'abandonament (%) 27,94 0 16,18 13,21