Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2019
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 60

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 235 234 209 195 181
- Dones 193 195 166 148 148
- Homes 42 39 43 47 33
Crèdits matriculats 13.307 13.386 11.758 11.234 9.758
Crèdits matriculats per estudiant 56,63 57,21 56,26 57,61 53,91
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 221,78 223,10 195,96 187,22 162,63
Ràtio EETC / Total matriculats 0,94 0,95 0,94 0,96 0,90
Estudiants de nou ingrés 55 57 58 59 59
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 60 60 60 60 60
Demanda en 1a opció (D) 43 37 50 33 33
Ràtio D/O 0,72 0,62 0,83 0,55 0,55
Nota de tall juny PAU 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Nou ingrés a 1r curs 53 56 57 53 58
- Dones 45 47 43 35 52
- Homes 8 9 14 18 6
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 88,7 91,1 93,0 86,8 89,7
Nota mitjana d'accés 8,030 8,418 8,528 8,263 9,942
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 34,2 36,7 29,8 34,7 38,5

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 93,08 88,44 82,97 87,16 77,89
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,90 93,91 92,96 93,19 89,27
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 96,06 94,17 89,25 93,53 87,25
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,57 97,23 94,40 92,82 94,30
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de presentació a 1r curs  95,36 91,97 87,36 88,35 79,08
Taxa d'èxit a 1r curs 93,44 90,77 85,26 90,93 77,14
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment del 1r any (%) 89,83 83,12 73,79 79,97 64,81
Taxa de rendiment del 2n any (%) 89,13 87,19 89,27 87,85  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 84,97 91,00 83,22    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 94,91 85,88      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 63,27        

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 45 37 57 49 31
Taxa d'eficiència (%) 97,07 97,92 95,01 97,39 96,51
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,18 4,11 4,25 4,27 4,32
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 38 33 38 37 24
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 59,38 48,53 55,07 54,41 45,28
Graduats en t o t+1 38 47 46 42 25
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 59,38 69,12 66,67 61,76 47,17

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 20 22 29 24 18
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 24 20 17 20 16
No superen el règim de permanència a 1r curs 6 8 6 4 7
% no superen règim permanència a 1r curs 9,38 11,76 8,70 5,88 13,21
Taxa d'abandonament (%) 32,81 29,41 24,64 29,41 30,19