Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 60

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 248 235 228 210
Dones 201 193 191 166
Homes 47 42 37 44
Crèdits matriculats 13.622 13.307 12.998 11.564
Crèdits matriculats per estudiant 54,93 56,63 57,01 55,07
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 227,03 221,78 216,63 192,73
Ràtio EETC / Total matriculats 0,92 0,94 0,95 0,92
Nou ingrés 73 55 57 58
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 60 60 60 60
Demanda en 1a opció (D) 59 43 37 50
Ràtio D/O 0,98 0,72 0,62 0,83
Nota de tall juny PAU 5,83 5 5 5
Nou ingrés a 1r curs 68 53 56 57
Dones 50 45 47 43
Homes 18 8 9 14
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 92,6 88,7 91,1 93
Nota mitjana d'accés 8,569 8,181 8,269 8,334
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 50 34,2 36,7 29,8

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 90,64 93,08 88,44 85,32
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,75 96,9 93,91 92,75
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 94,66 96,06 94,17 91,99
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,75 95,57 97,23 94,23
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  94,94 95,36 91,97 85,66
Taxa d'èxit a 1r curs 90,8 93,44 90,77 86,31
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 86,11 89,83 83,12 76,2
Taxa de rendiment del 2n any (%) 96,57 89,13 89,09 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 92,14 86,24 - -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 92,17 - - -

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 50 45 37 57
Graduats en t o t+1 49 41 33 53
Taxa d'eficiència (%) 98,72 97,07 97,92 97,28
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,14 4,18 4,11 4,25
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graduats en t 44 38 33 38
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 65,67 59,38 48,53 55,07
Graduats en t o t+1 47 38 47 40
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 70,15 59,38 69,12 57,97

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 21 20 22 10
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 15 16 9 9
No superen el règim de permanència a 1r curs 6 4 7 9
% no superen règim permanència a 1r curs 8,7 5,88 13,21 16,07
Taxa d'abandonament (%) 21,74 0 0 0