Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total matriculats 223 245 243 248
Crèdits matriculats 12.890 14.131 13.935 13.352
Crèdits matriculats per estudiant 57,8 57,68 57,35 53,84
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 214,83 235,51 232,25 222,53
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 0,96 0,96 0,9
Nou ingrés 65 69 69 73
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Oferta de places a 1r curs (O) 60 60 60 60
Demanda en 1a opció (D) 62 96 68 59
Ràtio D/O 1,03 1,6 1,13 0,98
Nota de tall juny PAU 5,298 7,672 5,7 5,83
Nou ingrés a 1r curs 64 68 69 69
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 95,3 94,1 95,7 92,8
Nota mitjana d'accés 9,081 9,323 9,464 8,426
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 57,7 49,2 62,3 49,1

Rendiment

Curs acadèmic  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 90,41 88,71 90,58 0
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,16 94,93 95,75 0
Taxa d'exit (% crèdits superats/crèdits presentats) 95,01 93,44 94,6  
Crèdits matriculats per primer cop (%) 96,21 96,63 95,75 95,54
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Taxa de presentació a 1r curs  94,06 93,38 92,23 0
Taxa d'èxit a 1r curs 93,01 89,1 90,61  
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Taxa de rendiment del 1r any (%) 87,99 84,07 85,94 0
Taxa de rendiment del 2n any (%) 85,17 94,53 0  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 91,41 0    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 0      
Taxa de rendiment del 5è any (%)        
Taxa de rendiment del 6è any (%)        
Taxa de rendiment del 7è any (%)        
Taxa de rendiment de la resta d'anys (%)        

Graduació

Curs acadèmic  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total graduats 32 48 50 0
Graduats en t o t+1 31 47 49 0
Taxa d'eficiència (%) 97,61 97,08 98,72  
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,19 4,21 4,14  
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 0 0 0 0
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 0 0 0 0
Graduats en t o t+1 0 0 0 0
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 0 0 0 0

Abandonament

Curs acadèmic  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 16 22 8 0
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 13 13 6 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 6 8 6 0
% no superen règim permanència a 1r curs 9,38 11,76 8,7 0
Taxa d'abandonament (%) 0 0 0 0