Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 90

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 372 361 365 367
Dones 226 217 218 220
Homes 146 144 147 147
Crèdits matriculats 21.072 20.975 21.220 20.017
Crèdits matriculats per estudiant 56,64 58,1 58,14 54,54
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 351,19 349,57 353,66 333,62
Ràtio EETC / Total matriculats 0,94 0,97 0,97 0,91
Nou ingrés 102 98 95 90
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 90 90 90 90
Demanda en 1a opció (D) 357 282 281 338
Ràtio D/O 3,97 3,13 3,12 3,76
Nota de tall juny PAU 12,446 12,25 12,436 12,778
Nou ingrés a 1r curs 102 96 93 90
Dones 63 54 57 58
Homes 39 42 36 32
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 94,1 95,8 97,8 100
Nota mitjana d'accés 12,517 11,991 12,549 13,093
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 98,9 95,6 96,6 100

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,79 93,99 94,84 97,13
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 97,95 96,52 97,19 98,58
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,79 97,38 97,59 98,53
Crèdits matriculats per primer cop (%) 98,46 97,98 97,98 98,08
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  97,44 93,95 94,77 97,07
Taxa d'èxit a 1r curs 95,8 93,68 95,63 98,35
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 93,55 88,1 89,65 94,49
Taxa de rendiment del 2n any (%) 96,71 95,55 97,54  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 98,37 99,52    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 97,32      

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 75 90 78 76
Graduats en t o t+1 73 87 72 74
Taxa d'eficiència (%) 97,47 97,84 97,37 97,8
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,11 4,14 4,14 4,08
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 66 71 66 71
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 73,33 73,2 71,74 76,34
Graduats en t o t+1 82 77 69 71
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 91,11 79,38 75 76,34

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 15 20 12 5
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 4 19 18 15
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 8 8 5
% no superen règim permanència a 1r curs 0 8,25 8,7 5,38
Taxa d'abandonament (%) 3,33 19,59 19,57 16,13