Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 90

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 358 372 361 365
Dones 223 226 217 218
Homes 135 146 144 147
Crèdits matriculats 20.489 21.072 20.893 20.182
Crèdits matriculats per estudiant 57,23 56,64 57,87 55,29
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 341,47 351,19 348,21 336,36
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,94 0,96 0,92
Nou ingrés 96 102 98 95
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 90 90 90 90
Demanda en 1a opció (D) 261 357 282 281
Ràtio D/O 2,9 3,97 3,13 3,12
Nota de tall juny PAU 12,084 12,446 12,25 12,436
Nou ingrés a 1r curs 93 102 96 94
Dones 56 63 54 58
Homes 37 39 42 36
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 98,9 94,1 92,7 97,9
Nota mitjana d'accés 12,289 12,497 11,991 12,52
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 95,3 98,9 95,5 96,6

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 94,62 95,79 93,99 95,22
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,77 97,95 96,52 97,18
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,78 97,79 97,38 97,98
Crèdits matriculats per primer cop (%) 98,21 98,46 97,98 97,98
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  93,85 97,44 93,95 94,31
Taxa d'èxit a 1r curs 95,24 95,8 93,68 96,01
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 89,91 93,55 88,1 90,87
Taxa de rendiment del 2n any (%) 96,06 96,71 95,55 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 97 98,46 - -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 97,69 - - -

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 90 75 90 78
Graduats en t o t+1 85 73 87 72
Taxa d'eficiència (%) 96,99 97,47 97,84 98,15
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,12 4,11 4,14 4,14
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 66 0 0 0
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 71,74 0 0 0
Graduats en t o t+1 67 0 0 0
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 72,83 0 0 0

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 22 15 20 6
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 18 15 11 6
No superen el règim de permanència a 1r curs 8 5 8 6
% no superen règim permanència a 1r curs 8,7 5,38 7,84 6,25
Taxa d'abandonament (%) 19,57 0 0 0