Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 90

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 372 361 365 367 377
- Dones 226 217 218 220 241
- Homes 146 144 147 147 136
Crèdits matriculats 21.072 20.975 21.150 21.104 18.872
Crèdits matriculats per estudiant 56,64 58,10 57,94 57,50 50,06
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 351,19 349,57 352,49 351,73 314,53
Ràtio EETC / Total matriculats 0,94 0,97 0,97 0,96 0,83
Estudiants de nou ingrés 102 98 95 90 95
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 90 90 90 90 90
Demanda en 1a opció (D) 357 282 281 338 376
Ràtio D/O 3,97 3,13 3,12 3,76 4,18
Nota de tall juny PAU 12,446 12,250 12,436 12,778 13,039
Nou ingrés a 1r curs 102 96 93 90 95
- Dones 63 54 57 58 68
- Homes 39 42 36 32 27
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 94,1 95,8 97,8 100,0 100,0
Nota mitjana d'accés 12,557 11,990 12,558 13,092 13,078
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 98,9 95,6 96,6 100,0 100,0

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,79 93,99 94,84 97,45 96,32
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 97,95 96,52 97,19 98,57 98,79
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,79 97,38 97,59 98,86 97,50
Crèdits matriculats per primer cop (%) 98,46 97,98 97,98 98,07 98,99
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de presentació a 1r curs  97,44 93,95 94,77 97,06 98,39
Taxa d'èxit a 1r curs 95,80 93,68 95,63 98,53 95,11
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment del 1r any (%) 93,55 88,10 89,65 95,69 93,58
Taxa de rendiment del 2n any (%) 96,71 95,55 97,54 96,88  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 98,37 99,52 97,85    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 97,32 97,61      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 82,18        

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 75 90 78 76 74
Taxa d'eficiència (%) 97,47 97,84 97,37 97,82 97,62
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,11 4,14 4,14 4,08 4,20
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 66 71 66 71 65
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 73,33 73,20 71,74 76,34 63,73
Graduats en t o t+1 82 77 69 75 65
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 91,11 79,38 75,00 80,65 63,73

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 15 20 12 14 2
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 4 19 18 15 15
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 8 8 5 8
% no superen règim permanència a 1r curs 0,00 8,25 8,70 5,38 7,84
Taxa d'abandonament (%) 3,33 19,59 19,57 16,13 14,71