Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 90

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 367 377 367 379
- Dones 220 241 235 256
- Homes 147 136 132 123
Crèdits matriculats 21.104 21.102 21.173 21.571
Crèdits matriculats per estudiant 57,50 55,97 57,69 56,92
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 351,73 351,70 352,87 359,52
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 0,93 0,96 0,95
Estudiants de nou ingrés 90 95 91 98
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 90 90 90 90
Demanda en 1a opció (D) 338 376 304 335
Ràtio D/O 3,76 4,18 3,38 3,72
Nota de tall juny PAU 12,778 13,039 12,733 12,620
Nou ingrés a 1r curs 90 94 83 92
- Dones 58 67 53 63
- Homes 32 27 30 29
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 100,0 100,0 100,0 100,0
Nota mitjana d'accés 13,096 13,137 13,000 12,728
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100,0 100,0 98,8 100,0

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 97,45 96,32 95,83 96,09
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,57 98,79 98,22 98,41
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,86 97,50 97,57 97,64
Crèdits matriculats per primer cop (%) 98,07 98,99 97,72 97,83
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de presentació a 1r curs  97,06 98,39 98,01 97,61
Taxa d'èxit a 1r curs 98,53 95,11 95,33 97,11
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment del 1r any (%) 95,69 93,58 94,20 93,79
Taxa de rendiment del 2n any (%) 96,88 96,07 95,42  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 97,92 98,63    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 97,20      

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 76 74 96 77
Taxa d'eficiència (%) 97,82 97,62 97,86 98,02
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,08 4,20 4,28 4,12
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 71 65 73 68
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 76.34 63.73 76.04 73.12
Graduats en t o t+1 75 84 81 75
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 80.65 82.35 84.38 80.65

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 14 12 12 4
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 16 17 12 9
No superen el règim de permanència a 1r curs 5 8 6 3
% no superen règim permanència a 1r curs 5.38 7.84 6.25 3.23
Taxa d'abandonament (%) 16.13 16.67 12.50 9.68