Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 90

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 361 365 367 377 366
- Dones 217 218 220 241 235
- Homes 144 147 147 136 131
Crèdits matriculats 20.975 21.150 21.104 21.102 18.993
Crèdits matriculats per estudiant 58,10 57,94 57,50 55,97 51,89
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 349,57 352,49 351,73 351,70 316,54
Ràtio EETC / Total matriculats 0,97 0,97 0,96 0,93 0,86
Estudiants de nou ingrés 98 95 90 95 91
           
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 90 90 90 90 90
Demanda en 1a opció (D) 282 281 338 376 304
Ràtio D/O 3,13 3,12 3,76 4,18 3,38
Nota de tall juny PAU 12,250 12,436 12,778 13,039 12,733
Nou ingrés a 1r curs 96 93 90 94 87
- Dones 54 57 58 67 56
- Homes 42 36 32 27 31
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 95,8 97,8 100,0 100,0 100,0
Nota mitjana d'accés 11,843 12,565 13,095 13,104 12,950
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 95,6 96,6 100,0 100,0 98,8

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 93,99 94,84 97,45 96,32 95,83
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,52 97,19 98,57 98,79 98,22
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,38 97,59 98,86 97,50 97,57
Crèdits matriculats per primer cop (%) 97,98 97,98 98,07 98,99 97,72
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  93,95 94,77 97,06 98,39 96,18
Taxa d'èxit a 1r curs 93,68 95,63 98,53 95,11 96,09
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 88,10 89,65 95,69 93,58 94,20
Taxa de rendiment del 2n any (%) 95,55 97,54 96,88 96,07  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 99,52 97,85 97,92    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 97,61 95,12      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 94,37        

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 90 78 76 74 96
Taxa d'eficiència (%) 97,84 97,37 97,82 97,62 97,86
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,14 4,14 4,08 4,20 4,28
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 71 66 71 65 73
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 73,20 71,74 76,34 63,73 76,04
Graduats en t o t+1 77 69 75 84 73
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 79,38 75,00 80,65 82,35 76,04

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 20 12 14 12 3
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 19 18 15 17 11
No superen el règim de permanència a 1r curs 8 8 5 8 6
% no superen règim permanència a 1r curs 8,25 8,70 5,38 7,84 6,25
Taxa d'abandonament (%) 19,59 19,57 16,13 16,67 11,46