Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 75

 Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 273 272 275 263
Dones 53 61 66 68
Homes 220 211 209 195
Crèdits matriculats 14.295 14.394 14.852 13.656
Crèdits matriculats per estudiant 52,36 52,92 54,01 51,92
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 238,25 239,9 247,53 227,6
Ràtio EETC / Total matriculats 0,87 0,88 0,9 0,87
Nou ingrés 93 91 91 82
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 75 75 75 75
Demanda en 1a opció (D) 114 103 96 89
Ràtio D/O 1,52 1,37 1,28 1,19
Nota de tall juny PAU 6,566 6,882 6,616 7,32
Nou ingrés a 1r curs 87 91 91 76
Dones 13 23 24 21
Homes 74 68 67 55
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 94,3 95,6 89 86,8
Nota mitjana d'accés 9,158 9,044 9,162 9,128
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 50 43,2 53,4 54,8

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 75,62 73,52 73,83 73,9
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 93,21 90,81 90,31 89,02
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 81,13 80,96 81,75 83,02
Crèdits matriculats per primer cop (%) 90,75 89,93 91,89 90,98
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  87,44 85,33 81,6 74,76
Taxa d'èxit a 1r curs 54,15 61,32 63,12 61,92
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 50,7 52,73 51,43 47,73
Taxa de rendiment del 2n any (%) 81,21 81,12 88,02 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 90,06 85,35 0  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,96 0    

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 55 40 33 43
Graduats en t o t+1 43 28 26 28
Taxa d'eficiència (%) 91,65 91,49 91,05 91,07
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,78 4,83 4,73 4,91
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graduats en t 19 9 13 9
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 22,09 11,69 16,67 11,84
Graduats en t o t+1 38 22 32 9
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 44,19 28,57 41,03 11,84

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 44 52 51 46
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 42 44 41 44
No superen el règim de permanència a 1r curs 37 33 37 44
% no superen règim permanència a 1r curs 48,68 37,93 40,66 48,35
Taxa d'abandonament (%) 55,26 0 0 48,35