Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 55

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 272 275 264 226
Dones 61 66 68 66
Homes 211 209 196 160
Crèdits matriculats 14.411 14.852 14.209 11.645
Crèdits matriculats per estudiant 52,98 54,01 53,82 51,53
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 240,18 247,53 236,82 194,08
Ràtio EETC / Total matriculats 0,88 0,9 0,9 0,86
Nou ingrés 91 91 82 61
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 75 75 75 55
Demanda en 1a opció (D) 103 96 89 68
Ràtio D/O 1,37 1,28 1,19 1,24
Nota de tall juny PAU 6,882 6,616 7,32 7,843
Nou ingrés a 1r curs 91 91 76 56
Dones 23 24 21 23
Homes 68 67 55 33
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 95,6 89 86,8 87,5
Nota mitjana d'accés 9,077 9,311 9,195 9,666
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 43,2 52,8 54,8 55,1

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 73,52 74,38 74,04 74,23
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 90,81 90,84 89,15 92,18
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 80,96 81,88 83,05 80,52
Crèdits matriculats per primer cop (%) 89,93 91,9 90,98 90,66
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  85,51 82,14 77,77 84,79
Taxa d'èxit a 1r curs 61,19 62,79 62,01 59,32
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 52,73 51,43 47,73 53,77
Taxa de rendiment del 2n any (%) 81,12 88,02 75,95 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 85,35 85,48 - -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 91,58 - - -

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 40 35 45 48
Graduats en t o t+1 28 27 29 32
Taxa d'eficiència (%) 91,49 91,51 90,86 90,22
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,83 4,66 4,89 5,13
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graduats en t 9 14 9 17
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 11,69 17,95 11,84 19,54
Graduats en t o t+1 22 34 24 18
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 28,57 43,59 31,58 20,69

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 52 48 53 34
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 48 42 46 30
No superen el règim de permanència a 1r curs 33 37 44 30
% no superen règim permanència a 1r curs 37,93 40,66 48,35 39,47
Taxa d'abandonament (%) 55,17 0 0 0