Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 55

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 275 264 228 219
Dones 66 68 67 71
Homes 209 196 161 148
Crèdits matriculats 14.852 14.678 12.403 11.601
Crèdits matriculats per estudiant 54,01 55,6 54,4 52,97
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 247,53 244,63 206,71 193,35
Ràtio EETC / Total matriculats 0,9 0,93 0,91 0,88
Nou ingrés 91 82 61 59
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 75 75 55 55
Demanda en 1a opció (D) 96 89 68 94
Ràtio D/O 1,28 1,19 1,24 1,71
Nota de tall juny PAU 6,616 7,32 7,843 9,142
Nou ingrés a 1r curs 91 76 56 56
Dones 24 21 23 23
Homes 67 55 33 33
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 89 86,8 87,5 96,4
Nota mitjana d'accés 9,42 9,252 9,922 10,778
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 52,8 54,8 55,1 100

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 74,38 74,04 72,38 71,78
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 90,84 89,15 92,96 94,04
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 81,88 83,05 77,87 76,33
Crèdits matriculats per primer cop (%) 91,9 90,98 90,82 87,86
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  82,14 77,77 87,34 88,16
Taxa d'èxit a 1r curs 62,79 62,01 57,63 61,58
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 51,43 47,73 49,16 55,45
Taxa de rendiment del 2n any (%) 88,02 75,95 76,84  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 86,94 77,02    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 83,79      

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 35 45 50 34
Graduats en t o t+1 27 29 34 25
Taxa d'eficiència (%) 91,51 90,86 87,97 88,21
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,66 4,89 5,12 5
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 14 9 17 13
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 17,95 11,84 19,54 14,29
Graduats en t o t+1 34 26 29 15
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 43,59 34,21 33,33 16,48

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 48 53 46 22
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 32 42 48 44
No superen el règim de permanència a 1r curs 21 37 33 37
% no superen règim permanència a 1r curs 26,92 48,68 37,93 40,66
Taxa d'abandonament (%) 39,74 55,26 55,17 48,35