Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2016
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 55

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 264 227 219 223 222
- Dones 68 67 71 78 79
- Homes 196 160 148 145 143
Crèdits matriculats 14.678 12.009 11.595 11.623 11.372
Crèdits matriculats per estudiant 55,60 52,90 52,95 52,12 51,23
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 244,63 200,14 193,25 193,72 189,53
Ràtio EETC / Total matriculats 0,93 0,88 0,88 0,84 0,85
Estudiants de nou ingrés 82 61 59 59 69
           
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 75 55 55 55 55
Demanda en 1a opció (D) 89 68 94 67 53
Ràtio D/O 1,19 1,24 1,71 1,22 0,96
Nota de tall juny PAU 7,320 7,843 9,142 8,854 8,182
Nou ingrés a 1r curs 76 56 56 53 69
- Dones 21 23 23 16 22
- Homes 55 33 33 37 47
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 86,8 87,5 96,4 92,5 76,8
Nota mitjana d'accés 9,239 10,160 10,906 10,242 9,545
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 54,8 55,1 98,1 80,8 61,9

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 74,04 72,38 74,50 79,48 75,55
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 89,15 92,96 94,21 94,89 92,36
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 83,05 77,87 79,08 83,76 81,80
Crèdits matriculats per primer cop (%) 90,98 90,82 87,46 86,24 88,49
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  77,77 87,34 90,00 94,07 85,57
Taxa d'èxit a 1r curs 62,01 57,63 62,51 77,25 65,55
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 47,73 49,16 60,66 72,98 57,32
Taxa de rendiment del 2n any (%) 75,95 76,84 82,31 86,08  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 77,02 81,32 84,20    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 86,24 82,85      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 77,72        

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 45 50 34 29 31
Taxa d'eficiència (%) 90,86 87,97 90,29 88,77 87,87
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,89 5,12 5,00 4,90 5,03
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 9 17 13 8 8
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 11,84 19,54 14,29 8,79 10,53
Graduats en t o t+1 26 29 28 22 8
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 34,21 33,33 30,77 24,18 10,53

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 53 46 36 26 24
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 42 51 48 56 42
No superen el règim de permanència a 1r curs 37 33 37 44 31
% no superen règim permanència a 1r curs 48,68 37,93 40,66 48,35 40,79
Taxa d'abandonament (%) 55,26 55,17 52,75 61,54 55,26