Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2016
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 55

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 275 264 227 219 223
- Dones 66 68 67 71 78
- Homes 209 196 160 148 145
Crèdits matriculats 14.852 14.678 12.009 11.595 11.228
Crèdits matriculats per estudiant 54,01 55,60 52,90 52,95 50,35
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 247,53 244,63 200,14 193,25 187,13
Ràtio EETC / Total matriculats 0,90 0,93 0,88 0,88 0,84
Estudiants de nou ingrés 91 82 61 59 59
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 75 75 55 55 55
Demanda en 1a opció (D) 96 89 68 94 67
Ràtio D/O 1,28 1,19 1,24 1,71 1,22
Nota de tall juny PAU 6,616 7,320 7,843 9,142 8,854
Nou ingrés a 1r curs 91 76 56 56 58
- Dones 24 21 23 23 18
- Homes 67 55 33 33 40
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 89,0 86,8 87,5 96,4 89,7
Nota mitjana d'accés 9,474 9,307 10,071 10,855 10,016
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 52,8 54,8 55,1 98,1 80,0

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 74,38 74,04 72,38 74,50 79,48
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 90,84 89,15 92,96 94,21 94,89
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 81,88 83,05 77,87 79,08 83,76
Crèdits matriculats per primer cop (%) 91,90 90,98 90,82 87,46 86,24
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de presentació a 1r curs  82,14 77,77 87,34 90,00 94,07
Taxa d'èxit a 1r curs 62,79 62,01 57,63 62,51 77,25
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment del 1r any (%) 51,43 47,73 49,16 60,66 72,98
Taxa de rendiment del 2n any (%) 88,02 75,95 76,84 82,31  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 86,94 77,02 81,32    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 84,74 86,24      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 77,98        

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 35 45 50 34 29
Taxa d'eficiència (%) 91,51 90,86 87,97 90,29 88,77
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,66 4,89 5,12 5,00 4,90
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 14 9 17 13 8
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 17,95 11,84 19,54 14,29 8,79
Graduats en t o t+1 34 26 29 28 8
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 43,59 34,21 33,33 30,77 8,79

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 48 53 46 36 14
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 32 42 50 45 56
No superen el règim de permanència a 1r curs 21 37 33 37 44
% no superen règim permanència a 1r curs 26,92 48,68 37,93 40,66 48,35
Taxa d'abandonament (%) 39,74 55,26 55,17 49,45 61,54