Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2016
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 55

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 219 223 223 222
- Dones 71 78 80 75
- Homes 148 145 143 147
Crèdits matriculats 11.595 11.623 11.906 11.566
Crèdits matriculats per estudiant 52,95 52,12 53,39 52,10
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 193,25 193,72 198,43 192,77
Ràtio EETC / Total matriculats 0,88 0,87 0,89 0,87
Estudiants de nou ingrés 59 59 69 62
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 55 55 55 55
Demanda en 1a opció (D) 94 67 53 82
Ràtio D/O 1,71 1,22 0,96 1,49
Nota de tall juny PAU 9,142 8,854 8,182 8,717
Nou ingrés a 1r curs 56 53 68 56
- Dones 23 16 21 18
- Homes 33 37 47 38
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 96,4 92,5 76,5 85,7
Nota mitjana d'accés 10,932 10,310 9,739 9,910
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 98,1 80,8 61,9 81,3

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 74,50 79,48 75,55 74,14
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 94,21 94,89 92,36 92,10
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 79,08 83,76 81,80 80,50
Crèdits matriculats per primer cop (%) 87,46 86,24 88,49 88,82
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de presentació a 1r curs  89,61 94,07 85,33 87,17
Taxa d'èxit a 1r curs 62,31 77,25 65,40 61,11
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment del 1r any (%) 60,66 72,98 57,32 54,49
Taxa de rendiment del 2n any (%) 82,31 86,08 83,27  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 84,20 86,98    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 81,87      

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 34 29 31 37
Taxa d'eficiència (%) 90,29 88,77 87,87 87,05
Durada mitjana dels estudis (anys) 5,00 4,90 5,03 5,22
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 13 8 8 8
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 14.29 8.79 10.53 14.29
Graduats en t o t+1 28 22 21 9
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 30.77 24.18 27.63 16.07

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 36 26 36 25
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 50 57 44 31
No superen el règim de permanència a 1r curs 37 44 31 21
% no superen règim permanència a 1r curs 40.66 48.35 40.79 37.50
Taxa d'abandonament (%) 52.75 62.64 56.58 55.36