Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 160

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 759 765 765 755
Dones 329 334 331 332
Homes 430 431 434 423
Crèdits matriculats 41.060 41.962 41.968 40.946
Crèdits matriculats per estudiant 54,1 54,85 54,86 54,23
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 684,33 699,36 699,47 682,43
Ràtio EETC / Total matriculats 0,9 0,91 0,91 0,9
Nou ingrés 200 181 190 198
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 160 160 160 160
Demanda en 1a opció (D) 166 174 142 165
Ràtio D/O 1,04 1,09 0,89 1,03
Nota de tall juny PAU 8,342 8,956 8,18 8,904
Nou ingrés a 1r curs 192 177 183 193
Dones 86 75 87 95
Homes 106 102 96 98
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 81,3 81,4 82,5 80,8
Nota mitjana d'accés 9,922 10,233 10,034 10,206
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 73,4 94,2 80,1 91,2

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 89,58 91,74 89,1 88,26
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,59 95,77 95,71 95,28
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 93,72 95,79 93,09 92,64
Crèdits matriculats per primer cop (%) 94,38 94,15 95,55 96,09
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  95,56 96,21 96,88 93,31
Taxa d'èxit a 1r curs 96,52 95,8 90,18 88,42
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 92,35 92,67 85,85 79,81
Taxa de rendiment del 2n any (%) 96,05 92,31 95,4 29,33
Taxa de rendiment del 3r any (%) 93,39 95,97 32,46  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 91,87 36,95    
Taxa de rendiment del 5è any (%) 25,23      

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 118 134 137 155
Graduats en t o t+1 87 114 109 121
Taxa d'eficiència (%) 94,71 93,59 91,53 91,22
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,46 4,52 4,62 4,68
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 60 73 85 84
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 34,29 41,48 44,74 44,92
Graduats en t o t+1 100 98 120 88
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 57,14 55,68 63,16 47,06

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 47 45 57 17
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 56 45 51 34
No superen el règim de permanència a 1r curs 22 18 7 11
% no superen règim permanència a 1r curs 12,57 10,23 3,68 5,88
Taxa d'abandonament (%) 31,43 25,57 26,32 18,18