Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 160

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 748 715 700 636
- Dones 330 328 338 314
- Homes 418 387 362 322
Crèdits matriculats 39.805 38.573 38.185 34.681
Crèdits matriculats per estudiant 53,22 53,95 54,55 54,53
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 663,42 642,88 636,41 578,01
Ràtio EETC / Total matriculats 0,89 0,90 0,91 0,91
Estudiants de nou ingrés 198 184 180 157
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 160 160 160 140
Demanda en 1a opció (D) 165 117 167 116
Ràtio D/O 1,03 0,73 1,04 0,83
Nota de tall juny PAU 8,904 7,154 8,014 7,536
Nou ingrés a 1r curs 192 159 168 155
- Dones 95 70 87 80
- Homes 97 89 81 75
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 80,7 86,2 89,3 79,4
Nota mitjana d'accés 10,273 9,903 9,666 9,181
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 91,2 71,2 62,6 50,4

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 92,50 93,41 90,40 87,18
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,24 95,69 95,01 93,10
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,12 97,61 95,15 93,64
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,92 96,81 97,41 95,42
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de presentació a 1r curs  92,82 94,38 92,44 89,73
Taxa d'èxit a 1r curs 95,40 97,33 91,19 88,55
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment del 1r any (%) 88,64 92,14 85,28 80,45
Taxa de rendiment del 2n any (%) 94,45 91,52 87,59  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 92,32 91,70    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 90,63      

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 156 173 165 149
Taxa d'eficiència (%) 93,89 94,78 96,09 96,64
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,69 4,66 4,75 4,56
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 84 106 94 98
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 44.92 55.21 53.11 53.55
Graduats en t o t+1 119 136 122 101
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 63.64 70.83 68.93 55.19

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 53 48 54 21
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 41 40 42 40
No superen el règim de permanència a 1r curs 11 8 7 16
% no superen règim permanència a 1r curs 5.88 4.17 3.95 8.74
Taxa d'abandonament (%) 20.86 20.83 23.73 21.86