Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 160

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 720 759 759 753
Dones 309 329 331 326
Homes 411 430 428 427
Crèdits matriculats 39.502 41.060 40.655 38.303
Crèdits matriculats per estudiant 54,86 54,1 53,56 50,87
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 658,37 684,33 677,57 638,38
Ràtio EETC / Total matriculats 0,91 0,9 0,89 0,85
Nou ingrés 190 200 181 190
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 160 160 160 160
Demanda en 1a opció (D) 195 166 174 142
Ràtio D/O 1,22 1,04 1,09 0,89
Nota de tall juny PAU 8,42 8,342 8,956 8,18
Nou ingrés a 1r curs 187 192 177 186
Dones 77 86 75 88
Homes 110 106 102 98
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 83,4 81,3 81,4 81,7
Nota mitjana d'accés 9,747 9,897 10,227 10,025
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 66,9 73,4 94,2 79,9

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 89,53 89,58 91,74 91,79
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,53 95,59 95,77 95,49
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 93,72 93,72 95,79 96,13
Crèdits matriculats per primer cop (%) 93,61 94,38 94,15 95,42
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  96,25 95,56 96,21 96,23
Taxa d'èxit a 1r curs 96,03 96,52 95,8 96,58
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 92,48 92,35 92,67 93,41
Taxa de rendiment del 2n any (%) 90,78 96,05 92,45 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 92,57 93,62 - -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 92,25 - - -

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 124 118 134 133
Graduats en t o t+1 103 87 114 106
Taxa d'eficiència (%) 93,29 94,71 93,59 94,23
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,48 4,46 4,52 4,59
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graduats en t 66 60 73 84
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 41,77 34,29 41,48 44,21
Graduats en t o t+1 93 100 96 87
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 58,86 57,14 54,55 45,79

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 51 47 51 9
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 40 29 19 7
No superen el règim de permanència a 1r curs 7 11 8 7
% no superen règim permanència a 1r curs 3,68 5,88 4,17 3,95
Taxa d'abandonament (%) 21,05 0 0 0