Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 160

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 765 755 748 715 700
- Dones 334 326 330 328 338
- Homes 431 429 418 387 362
Crèdits matriculats 41.962 40.159 39.805 38.573 36.636
Crèdits matriculats per estudiant 54,85 53,19 53,22 53,95 52,34
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 699,36 669,32 663,42 642,88 610,60
Ràtio EETC / Total matriculats 0,91 0,89 0,89 0,90 0,87
Estudiants de nou ingrés 181 190 198 184 180
           
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 160 160 160 160 160
Demanda en 1a opció (D) 174 142 165 117 167
Ràtio D/O 1,09 0,89 1,03 0,73 1,04
Nota de tall juny PAU 8,956 8,180 8,904 7,154 8,014
Nou ingrés a 1r curs 177 183 192 159 172
- Dones 75 87 95 70 88
- Homes 102 96 97 89 84
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 81,4 82,5 80,7 86,2 89,5
Nota mitjana d'accés 10,239 10,040 10,230 9,847 9,622
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 94,2 80,1 91,2 71,2 62,9

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 91,74 89,10 92,50 93,41 90,44
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,77 95,71 95,24 95,69 95,01
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 95,79 93,09 97,12 97,61 95,15
Crèdits matriculats per primer cop (%) 94,15 95,55 95,92 96,81 97,41
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  96,21 96,88 92,82 94,38 91,28
Taxa d'èxit a 1r curs 95,80 90,18 95,40 97,33 91,52
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 92,67 85,85 88,64 92,14 85,28
Taxa de rendiment del 2n any (%) 92,31 95,81 94,45 91,52  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 96,58 95,68 92,32    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 94,83 94,68      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 89,84        

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 134 137 156 173 165
Taxa d'eficiència (%) 93,59 91,53 93,89 94,78 96,09
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,52 4,62 4,69 4,66 4,75
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 73 85 84 106 94
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 41,48 44,74 44,92 55,21 53,11
Graduats en t o t+1 98 120 119 136 97
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 55,68 63,16 63,64 70,83 54,80

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 45 56 53 52 17
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 46 54 40 42 36
No superen el règim de permanència a 1r curs 18 7 11 8 7
% no superen règim permanència a 1r curs 10,23 3,68 5,88 4,17 3,95
Taxa d'abandonament (%) 25,57 28,42 21,39 21,88 20,34