Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 170

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 678 691 726 741 690
- Dones 361 371 385 396 333
- Homes 317 320 341 345 357
Crèdits matriculats 39.889 38.893 41.264 41.647 39.112
Crèdits matriculats per estudiant 58,83 56,28 56,84 56,20 56,68
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 664,81 648,21 687,72 649,91 651,87
Ràtio EETC / Total matriculats 0,98 0,94 0,95 0,94 0,94
Estudiants de nou ingrés 186 192 232 203 188
           
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 170 170 170 170 170
Demanda en 1a opció (D) 382 364 402 445 395
Ràtio D/O 2,25 2,14 2,36 2,62 2,32
Nota de tall juny PAU 10,811 10,922 11,374 11,652 11,308
Nou ingrés a 1r curs 171 166 191 187 175
- Dones 95 83 101 96 74
- Homes 76 83 90 91 101
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 85,4 90,4 88,0 82,4 86,9
Nota mitjana d'accés 11,343 11,802 11,903 12,103 11,760
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 98,1 98,1 99,4 98,9 98,8

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 86,99 86,59 92,48 91,42 88,75
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,14 96,92 96,73 96,30 95,31
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 91,43 89,34 95,61 94,93 93,11
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,96 93,74 94,47 96,34 95,56
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  90,91 95,42 94,23 93,17 92,63
Taxa d'èxit a 1r curs 83,53 86,57 90,89 90,82 88,85
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 76,62 74,94 86,75 86,32 82,28
Taxa de rendiment del 2n any (%) 89,37 93,30 88,58 89,03  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 96,82 97,52 92,45    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,25 93,66      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 90,02        

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 155 146 132 152 154
Taxa d'eficiència (%) 95,37 93,05 94,62 92,58 95,05
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,22 4,18 4,27 4,23 4,14
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 124 111 97 109 109
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 68,13 63,79 57,74 57,37 63,74
Graduats en t o t+1 144 132 122 132 109
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 79,12 75,86 72,62 69,47 63,74

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 53 46 44 70 25
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 33 35 41 54 35
No superen el règim de permanència a 1r curs 13 22 24 32 18
% no superen règim permanència a 1r curs 7,14 12,64 14,29 16,84 10,53
Taxa d'abandonament (%) 17,58 20,11 23,81 28,42 20,47