Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 170

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 726 741 731 725
- Dones 385 396 363 344
- Homes 341 345 368 381
Crèdits matriculats 41.264 41.647 41.980 39.901
Crèdits matriculats per estudiant 56,84 56,20 57,43 55,04
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 687,72 694,11 699,67 665,01
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,94 0,96 0,92
Estudiants de nou ingrés 232 203 188 197
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 170 170 170 170
Demanda en 1a opció (D) 402 445 395 380
Ràtio D/O 2,36 2,62 2,32 2,24
Nota de tall juny PAU 11,374 11,652 11,308 11,282
Nou ingrés a 1r curs 191 187 174 179
- Dones 101 96 74 84
- Homes 90 91 100 95
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 88,0 82,4 87,4 83,2
Nota mitjana d'accés 11,875 12,096 11,801 11,661
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 99,4 98,9 98,8 98,8

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 92,48 91,42 88,75 90,55
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,73 96,30 95,31 96,19
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 95,61 94,93 93,11 94,14
Crèdits matriculats per primer cop (%) 94,47 96,34 95,56 94,19
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de presentació a 1r curs  94,23 93,17 92,63 92,22
Taxa d'èxit a 1r curs 90,89 90,82 88,85 89,19
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment del 1r any (%) 86,75 86,32 82,28 83,35
Taxa de rendiment del 2n any (%) 88,58 89,03 92,92  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 92,45 93,03    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 93,09      

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 132 152 154 126
Taxa d'eficiència (%) 94,62 92,58 95,05 94,24
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,27 4,23 4,14 4,22
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 97 109 109 91
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 57.74 57.37 63.74 54.82
Graduats en t o t+1 122 132 132 114
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 72.62 69.47 77.19 68.67

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 44 70 90 22
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 41 55 36 32
No superen el règim de permanència a 1r curs 24 32 18 14
% no superen règim permanència a 1r curs 14.29 16.84 10.53 8.43
Taxa d'abandonament (%) 23.81 28.95 21.05 19.28