Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 170

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 682 678 691 726 700
- Dones 371 361 371 385 366
- Homes 311 317 320 341 334
Crèdits matriculats 39.567 39.889 38.893 41.264 38.995
Crèdits matriculats per estudiant 58,02 58,83 56,28 56,84 55,71
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 659,44 664,81 648,21 687,72 649,91
Ràtio EETC / Total matriculats 0,97 0,98 0,94 0,95 0,93
Estudiants de nou ingrés 199 186 192 232 203
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 170 170 170 170 170
Demanda en 1a opció (D) 505 382 364 402 445
Ràtio D/O 2,97 2,25 2,14 2,36 2,62
Nota de tall juny PAU 10,904 10,811 10,922 11,374 11,652
Nou ingrés a 1r curs 190 171 166 191 193
- Dones 88 95 83 101 99
- Homes 102 76 83 90 94
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 81,1 85,4 90,4 88,0 82,4
Nota mitjana d'accés 11,241 11,343 11,802 11,903 12,115
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 99,4 98,1 98,1 99,4 98,9

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 90,94 86,99 86,59 92,48 91,42
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,05 95,14 96,92 96,73 96,30
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 94,68 91,43 89,34 95,61 94,93
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,76 95,96 93,74 94,47 96,34
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de presentació a 1r curs  93,09 90,91 95,42 94,23 92,81
Taxa d'èxit a 1r curs 88,78 83,53 86,57 90,89 90,88
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment del 1r any (%) 82,47 76,62 74,94 86,75 86,32
Taxa de rendiment del 2n any (%) 86,94 89,37 93,30 88,58  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 94,12 96,82 97,52    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 95,29 96,25      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 89,74        

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 153 155 146 132 152
Taxa d'eficiència (%) 95,58 95,37 93,05 94,62 92,58
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,10 4,22 4,18 4,27 4,23
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 123 124 111 97 109
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 71,93 68,13 63,79 57,74 57,37
Graduats en t o t+1 141 144 132 122 109
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 82,46 79,12 75,86 72,62 57,37

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 46 53 46 44 17
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 25 33 35 40 52
No superen el règim de permanència a 1r curs 9 13 22 24 32
% no superen règim permanència a 1r curs 5,26 7,14 12,64 14,29 16,84
Taxa d'abandonament (%) 14,62 17,58 20,11 23,81 27,37