Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 170

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 685 682 665 651
Dones 400 371 354 340
Homes 285 311 311 311
Crèdits matriculats 39.842 39.567 38.272 34.192
Crèdits matriculats per estudiant 58,16 58,02 57,55 52,52
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 664,02 659,44 637,86 569,86
Ràtio EETC / Total matriculats 0,97 0,97 0,96 0,88
Nou ingrés 178 199 186 179
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 170 170 170 170
Demanda en 1a opció (D) 349 505 382 364
Ràtio D/O 2,05 2,97 2,25 2,14
Nota de tall juny PAU 10,57 10,904 10,811 10,922
Nou ingrés a 1r curs 168 190 171 168
Dones 92 88 95 84
Homes 76 102 76 84
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 91,7 81,1 85,4 89,9
Nota mitjana d'accés 11,082 11,265 11,298 11,389
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 94,4 99,4 98,1 98,2

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 90,3 90,94 86,99 89,63
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,75 96,05 95,14 96,63
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 94,31 94,68 91,43 92,76
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,87 95,76 95,96 93,51
Curs de la cohort 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs 92,12 93,09 90,91 93,35
Taxa d'èxit a 1r curs 89,6 88,78 83,53 87,84
Curs de la cohort 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 82,28 82,47 76,62 83,86
Taxa de rendiment del 2n any (%) 92,6 86,94 89,75 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 95,7 93,84 - -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 94,14 - - -

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 160 153 155 146
Graduats en t o t+1 132 141 142 131
Taxa d'eficiència (%) 96,51 95,58 95,37 94,98
Durada mitjana dels estudis (anys) 3,93 4,1 4,22 4,18
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graduats en t 110 123 124 111
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 67,9 71,93 68,13 63,79
Graduats en t o t+1 128 141 144 111
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 79,01 82,46 79,12 63,79

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 41 46 53 18
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 33 36 41 18
No superen el règim de permanència a 1r curs 22 24 32 18
% no superen règim permanència a 1r curs 12,64 14,29 16,84 10,53
Taxa d'abandonament (%) 18,97 0 0 0