UPF IDEC Total
Màsters 65 475 540
Màsters vinculats a un programa de doctorat 115 - 115
Diplomes de postgrau 77 1.095 1.172
Altres cursos (cursos de perfeccionament i per encàrrec) - 2.972 2.972
Total 257 4.932 5.189