Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2010-2011
Any del pla d'estudis vigent 2010
Places ofertades al màster 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 46 43 38 34
Dones 30 27 28 28
Homes 16 16 10 6
Crèdits matriculats 2.570 2.330 2.135 1.945
Crèdits matriculats per estudiant 55,87 54,19 56,18 57,21
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 42,83 38,83 35,58 32,42
Ràtio EETC / Total matriculats 0,93 0,9 0,94 0,95
Estudiants matriculats a temps complet 35 36 32 31
Estudiants matriculats a temps parcial 11 7 6 3
Estudiants estrangers matriculats (%) 58,7 53,49 57,89 38,24
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40
Demanda (D) 99 91 84 99
Ràtio D/O 2,48 2,28 2,1 2,48
Matrícula de nou ingrés 40 36 34 30
Dones 25 23 26 25
Homes 15 13 8 5

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,85 95,72 96,57 93,91
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,47 96,69 96,78 93,91
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,35 98,99 99,78 100
% Crèdits matriculats per primer cop 99,59 100 98,93 99,3

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 35 36 37 30
Graduats en t o t+1 35 36 37 30
Taxa d'eficiència (%) 95,73 93,75 94,81 96,26
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,14 1,17 1,16 1,13
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 30 30 31 26
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 76,92 75 86,11 76,47
Graduats en t o t+1 36 36 35 26
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 92,31 90 97,22 76,47

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 3 3 2 1
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 3 4 1 1
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 1 1 1 1
Taxa d'abandonament (%) 7,69 10 2,78 2,94