Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2010-2011
Any del pla d'estudis vigent 2010
Places ofertades al màster 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 43 38 34 29
Dones 27 28 28 22
Homes 16 10 6 7
Crèdits matriculats 2.330 2.135 1.930 1.650
Crèdits matriculats per estudiant 54,19 56,18 56,76 56,9
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 38,83 35,58 32,17 27,5
Ràtio EETC / Total matriculats 0,9 0,94 0,95 0,95
Estudiants matriculats a temps complet 36 32 31 25
Estudiants matriculats a temps parcial 7 6 3 4
Estudiants estrangers matriculats (%) 53,49 57,89 38,24 55,17
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 44
Demanda (D) 91 84 99 65
Ràtio D/O 2,28 2,1 2,48 1,48
Matrícula de nou ingrés 36 34 30 28
Dones 23 26 25 22
Homes 13 8 5 6

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,72 96,57 93,91 98,7
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,69 96,78 93,91 99,74
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,99 99,78 100 98,96
% Crèdits matriculats per primer cop 100 98,93 99,3 99,22

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 36 37 30 31
Graduats en t o t+1 36 37 30 31
Taxa d'eficiència (%) 93,75 94,81 96,26 93,76
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,17 1,16 1,13 1,13
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 30 31 26 27
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 75 86,11 76,47 90
Graduats en t o t+1 36 35 30 27
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 90 97,22 88,24 90

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 3 2 4 0
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 4 1 4 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 1 1 0
Taxa d'abandonament (%) 10 2,78 11,76 0