Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2010-2011
Any del pla d'estudis vigent 2010
Places ofertades al màster 44

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 38 34 30 26
- Dones 28 28 23 20
- Homes 10 6 7 6
Crèdits matriculats 2.135 1.930 1.660 1.485
Crèdits matriculats per estudiant 56,18 56,76 55,33 57,12
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 35,58 32,17 27,67 24,75
Ràtio EETC / Total matriculats 0,94 0,95 0,92 0,95
Estudiants matriculats a temps complet 32 31 25 20
Estudiants matriculats a temps parcial 6 3 5 6
Estudiants estrangers matriculats (%) 57,89 38,24 53,33 34,62
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 44 44
Demanda (D) 84 99 65 54
Ràtio D/O 2,10 2,48 1,48 1,23
Matrícula de nou ingrés 34 30 28 21
- Dones 26 25 22 15
- Homes 8 5 6 6

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 96,57 93,91 98,70 97,89
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,78 93,91 99,22 97,89
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,78 100,00 99,48 100,00
% Crèdits matriculats per primer cop 98,93 99,30 99,22 98,80

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 37 30 31 24
Graduats en t o t+1 37 30 31 24
Taxa d'eficiència (%) 94,81 96,26 93,76 96,69
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,16 1,13 1,13 1,04
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Graduats en t 31 26 27 23
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 86,11 76,47 90,00 82,14
Graduats en t o t+1 35 30 28 23
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 97,22 88,24 93,33 82,14

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 2 4 1 1
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 1 4 2 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 1 1 0 0
Taxa d'abandonament (%) 2,78 11,76 6,67 0,00