Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2010-2011
Any del pla d'estudis vigent 2010
Places ofertades al màster 44

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 34 30 26 27
- Dones 28 23 20 17
- Homes 6 7 6 10
Crèdits matriculats 1.930 1.660 1.485 1.490
Crèdits matriculats per estudiant 56,76 55,33 57,12 55,19
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 32,17 27,67 24,75 24,83
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,92 0,95 0,92
Estudiants matriculats a temps complet 31 25 20 22
Estudiants matriculats a temps parcial 3 5 6 5
Estudiants estrangers matriculats (%) 38,24 53,33 34,62 40,74
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 40 44 44 44
Demanda (D) 99 65 54 71
Ràtio D/O 2,48 1,48 1,23 1,61
Matrícula de nou ingrés 30 28 21 25
- Dones 25 22 15 16
- Homes 5 6 6 9

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 93,91 98,70 97,89 98,99
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 93,91 99,22 97,89 98,99
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 99,48 100,00 100,00
% Crèdits matriculats per primer cop 99,30 99,22 98,80 98,99

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 30 31 24 24
Graduats en t o t+1 30 31 24 24
Taxa d'eficiència (%) 96,26 93,76 96,69 90,29
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,13 1,13 1,04 1,21
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 26 27 23 19
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 76,47 90,00 82,14 90,48
Graduats en t o t+1 30 28 28 19
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 88,24 93,33 100,00 90,48

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 4 1 1 0
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 4 2 0 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 0 0 0
Taxa d'abandonament (%) 11,76 6,67 0,00 0,00