Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2010-2011
Any del pla d'estudis vigent 2010-2011
Places ofertades al màster 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 44 47 43 37
Dones 30 31 27 28
Homes 14 16 16 9
Crèdits matriculats 2.410 2.635 2.330 2.040
Crèdits matriculats per estudiant 54,77 56,06 54,19 55,14
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 40,17 43,92 38,83 34
Ràtio EETC / Total matriculats 0,91 0,93 0,9 0,92
Estudiants matriculats a temps complet 34 36 36 31
Estudiants matriculats a temps parcial 10 11 7 6
Estudiants estrangers matriculats (%) 56,82 57,45 53,49 54,05
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40
Demanda (D) 59 99 91 84
Ràtio D/O 1,48 2,48 2,28 2,1
Matrícula de nou ingrés 39 41 36 33
Dones 27 26 23 26
Homes 12 15 13 7

 

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 93,06 95,85 93,36 96,57
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 93,67 96,47 94,31 96,78
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,35 99,35 98,99 99,78
% Crèdits matriculats per primer cop 99,59 99,59 100 98,93

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 33 35 36 37
Graduats en t o t+1 32 35 36 37
Taxa d'eficiència (%) 93,11 95,73 93,75 94,81
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,09 1,14 1,17 1,16
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 31 30 30 31
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 75,61 76,92 73,17 86,11
Graduats en t o t+1 36 36 36 31
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 87,8 92,31 87,8 86,11

 Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 5 3 4 1
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 5 3 4 1
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 2 1 2 1
Taxa d'abandonament (%) 12,2 7,69 9,76 2,78