Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Places ofertades al màster 50

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 79 73 60 51
Dones 56 46 41 36
Homes 23 27 19 15
Crèdits matriculats 2.890 2.705 2.210 2.160
Crèdits matriculats per estudiant 36,58 37,05 36,83 42,35
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 48,17 45,08 36,83 36
Ràtio EETC / Total matriculats 0,61 0,62 0,61 0,71
Estudiants matriculats a temps complet 36 26 22 23
Estudiants matriculats a temps parcial 43 47 38 28
Estudiants estrangers matriculats (%) 17,72 19,18 18,33 9,8
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 50 50 50 55
Demanda (D) 88 101 96 103
Ràtio D/O 1,76 2,02 1,92 1,87
Matrícula de nou ingrés 49 39 34 39
Dones 35 21 25 27
Homes 14 18 9 12

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 88,07 88,93 84,47 76,24
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 88,59 89,27 85,4 77,15
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,42 99,61 98,92 98,83
% Crèdits matriculats per primer cop 93,53 92,04 93,16 94,12

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 34 41 35 30
Graduats en t o t+1 34 37 33 26
Taxa d'eficiència (%) 95,1 94,07 95,51 95,44
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,38 1,68 1,71 1,9
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 21 17 14 15
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 45,65 34,69 35,9 44,12
Graduats en t o t+1 41 36 25 15
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 89,13 73,47 64,1 44,12

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 5 9 11 6
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 4 9 7 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 2 2 3 1
Taxa d'abandonament (%) 8,7 14,29 17,95 2,94