Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Places ofertades al màster 55

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 58 62 67 61
- Dones 42 42 45 38
- Homes 16 20 22 23
Crèdits matriculats 2.275 2.535 2.495 1.925
Crèdits matriculats per estudiant 39,22 40,89 37,24 31,56
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 37,92 42,25 41,58 32,08
Ràtio EETC / Total matriculats 0,65 0,68 0,62 0,53
Estudiants matriculats a temps complet 25 30 31 17
Estudiants matriculats a temps parcial 33 32 36 44
Estudiants estrangers matriculats (%) 8,62 11,29 20,90 21,31
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 55 55 55 55
Demanda (D) 103 90 87 103
Ràtio D/O 1,87 1,64 1,58 1,87
Matrícula de nou ingrés 39 39 41 31
- Dones 27 26 26 23
- Homes 12 13 15 8

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 89.34 86,81 82,84 86,17
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 90.02 88,79 84,42 86,57
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99.24 97,77 98,13 99,54
% Crèdits matriculats per primer cop 94.10 97,36 94,48 91,98

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 31 29 25 30
Graduats en t o t+1 27 24 24 28
Taxa d'eficiència (%) 95,59 97,92 97,01 94,82
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,87 1,66 1,48 1,60
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Graduats en t 16 15 14 14
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 47,06 38,46 35,90 34,15
Graduats en t o t+1 25 25 28 14
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 73,53 64,10 71,79 34,15

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 12 6 12 4
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 8 10 6 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 1 1 1
Taxa d'abandonament (%) 20,59 23,08 15,38 2,44