Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Places ofertades al màster 50

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 68 79 73 60
Dones 44 56 46 41
Homes 24 23 27 19
Crèdits matriculats 2.935 2.890 2.705 2.300
Crèdits matriculats per estudiant 43,16 36,58 37,05 38,33
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 48,92 48,17 45,08 38,33
Ràtio EETC / Total matriculats 0,72 0,61 0,62 0,64
Estudiants matriculats a temps complet 41 36 26 22
Estudiants matriculats a temps parcial 27 43 47 38
Estudiants estrangers matriculats (%) 25 17,72 19,18 18,33
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 50 50 50 50
Demanda (D) 115 88 101 96
Ràtio D/O 2,3 1,76 2,02 1,92
Matrícula de nou ingrés 46 49 39 34
Dones 26 35 21 25
Homes 20 14 18 9

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 83,12 88,07 88,93 84,47
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 83,3 88,59 89,27 85,4
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,78 99,42 99,61 98,92
% Crèdits matriculats per primer cop 95,78 93,53 92,04 93,16

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 27 34 41 35
Graduats en t o t+1 24 34 37 33
Taxa d'eficiència (%) 95,35 95,1 94,07 95,51
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,56 1,38 1,68 1,71
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 18 21 17 14
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 40,91 45,65 34,69 35,9
Graduats en t o t+1 31 41 36 14
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 70,45 89,13 73,47 35,9

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 11 5 9 9
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 9 4 6 3
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 2 2 2 3
Taxa d'abandonament (%) 18,18 8,7 12,24 7,69