Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-17
Any del pla d'estudis vigent 2016
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 105 111 116 116 136
- Dones 22 23 31 29 30
- Homes 83 88 85 87 106
Crèdits matriculats 6.187 6.239 6.093 5.957 6.902
Crèdits matriculats per estudiant 58,92 56,21 52,53 51,35 50,75
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 103,12 103,98 101,55 98,28 115,03
Ràtio EETC / Total matriculats 0,98 0,94 0,88 0,86 0,85
Estudiants de nou ingrés 52 45 45 44 59
           
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40 40
Demanda en 1a opció (D) 33 30 35 19 35
Ràtio D/O 0,83 0,75 0,88 0,48 0,88
Nota de tall juny PAU 5,132 6,851 8,140 7,134 8,733
Nou ingrés a 1r curs 52 42 40 39 56
- Dones 7 8 12 9 11
- Homes 45 34 28 30 45
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 80,8 71,4 72,5 64,1 62,5
Nota mitjana d'accés 8,299 8,635 9,474 8,949 9,513
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 15,4 30,0 51,4 47,1 64,6

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 63,87 58,02 63,31 65,04 63,79
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 89,70 87,44 90,90 91,63 90,94
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 71,20 66,36 69,65 70,98 70,15
Crèdits matriculats per primer cop (%) 89,37 92,03 88,33 84,77 83,88
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  83,96 80,08 82,97 89,86 85,12
Taxa d'èxit a 1r curs 56,86 45,78 43,51 58,17 55,79
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 47,18 37,07 39,86 56,78 50,08
Taxa de rendiment del 2n any (%) 71,22 71,18 60,86 63,97  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 74,66 77,00 70,75    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 69,10 89,97      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 77,02        

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 11 10 9
Taxa d'eficiència (%) 80,84 87,69 89,78
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,64 4,90 4,78
       
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 4 3 2
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 5,56 6,82 3,85
Graduats en t o t+1 9 3 2
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 12,50 6,82 3,85

Abandonament

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 30 39 29 34 18
           
Curs de la cohort      2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament     54 30 38
No superen el règim de permanència a 1r curs     42 21 29
% no superen règim permanència a 1r curs     58,33 47,73 55,77
Taxa d'abandonament (%)     73,61 68,18 73,08