Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-17
Any del pla d'estudis vigent 2016
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 40

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 116 116 136 136
- Dones 31 29 30 32
- Homes 85 87 106 104
Crèdits matriculats 6.093 5.957 7.073 7.351
Crèdits matriculats per estudiant 52,53 51,35 52,01 54,05
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 101,55 99,28 117,88 122,52
Ràtio EETC / Total matriculats 0,88 0,86 0,87 0,90
Estudiants de nou ingrés 45 44 59 51
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40
Demanda en 1a opció (D) 35 19 35 41
Ràtio D/O 0,88 0,48 0,88 1,03
Nota de tall juny PAU 8,140 7,134 8,733 8,878
Nou ingrés a 1r curs 40 39 55 47
- Dones 12 9 10 10
- Homes 28 30 45 37
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 72,5 64,1 61,8 74,5
Nota mitjana d'accés 9,538 9,043 9,565 9,623
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 51,4 47,1 64,6 84,4

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 63,31 65,04 63,79 66,93
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 90,90 91,63 90,94 92,70
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 69,65 70,98 70,15 72,20
Crèdits matriculats per primer cop (%) 88,33 84,77 83,88 87,01
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de presentació a 1r curs  82,97 89,86 86,25 90,71
Taxa d'èxit a 1r curs 43,51 58,17 55,07 66,29
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment del 1r any (%) 39,86 56,78 50,08 60,19
Taxa de rendiment del 2n any (%) 60,86 63,97 65,81  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 70,75 75,85    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 76,49      

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 11 10 9 19
Taxa d'eficiència (%) 80,84 87,69 89,78 84,95
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,64 4,90 4,78 5,58
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 4 3 2 1
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 5.56 6.82 3.85 2.38
Graduats en t o t+1 9 6 8 1
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 12.50 13.64 15.38 2.38

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 29 34 30 16
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 55 31 38 33
No superen el règim de permanència a 1r curs 42 21 29 22
% no superen règim permanència a 1r curs 58.33 47.73 55.77 52.38
Taxa d'abandonament (%) 73.61 68.18 73.08 78.57