Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-17
Any del pla d'estudis vigent 2016
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 78 105 111 116
Dones 20 22 23 31
Homes 58 83 88 85
Crèdits matriculats 4.254 6.187 6.575 6.479
Crèdits matriculats per estudiant 54,54 58,92 59,23 55,85
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 70,9 103,12 109,58 107,98
Ràtio EETC / Total matriculats 0,91 0,98 0,99 0,93
Nou ingrés 45 52 45 45
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40
Demanda en 1a opció (D) 20 33 30 35
Ràtio D/O 0,5 0,83 0,75 0,88
Nota de tall juny PAU 5 5,132 6,851 8,14
Nou ingrés a 1r curs 44 52 42 40
Dones 14 7 8 12
Homes 30 45 34 28
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 81,8 80,8 71,4 72,5
Nota mitjana d'accés 8,017 8,097 8,372 9,318
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 21,4 15,4 30 51,4

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 39,3 63,87 58,02 60,08
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 75,47 89,7 87,44 91,36
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 52,07 71,2 66,36 65,76
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100 89,37 92,03 88,93
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  73,51 83,96 80,08 79,24
Taxa d'èxit a 1r curs 48,75 56,86 45,78 42,22
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 34,56 47,18 37,07 35,34
Taxa de rendiment del 2n any (%) 85,93 71,22 71,18  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 85,28 74,66    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 87,19      

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020
Total graduats 11
Graduats en t o t+1 4
Taxa d'eficiència (%) 77,99
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,64
Curs de la cohort  2016-2017
Graduats en t 4
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 5,56
Graduats en t o t+1 4
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 5,56

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 47 30 39 22
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 53 25 35 21
No superen el règim de permanència a 1r curs 42 21 29 21
% no superen règim permanència a 1r curs 58,33 47,73 55,77 50
Taxa d'abandonament (%) 73,61 0 0 0