Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-17
Any del pla d'estudis vigent 2016
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 78 105 111 116 116
- Dones 20 22 23 31 29
- Homes 58 83 88 85 87
Crèdits matriculats 4.254 6.187 6.239 6.093 5.900
Crèdits matriculats per estudiant 54,54 58,92 56,21 52,53 50,86
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 70,90 103,12 103,98 101,55 98,33
Ràtio EETC / Total matriculats 0,91 0,98 0,94 0,88 0,85
Estudiants de nou ingrés 45 52 45 45 44
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40 40
Demanda en 1a opció (D) 20 33 30 35 19
Ràtio D/O 0,50 0,83 0,75 0,88 0,48
Nota de tall juny PAU 5,000 5,132 6,851 8,140 7,134
Nou ingrés a 1r curs 44 52 42 40 42
- Dones 14 7 8 12 9
- Homes 30 45 34 28 33
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 81,8 80,8 71,4 72,5 64,3
Nota mitjana d'accés 8,034 8,267 8,527 9,365 8,797
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 21,4 15,4 30,0 51,4 47,1

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 39,30 63,87 58,02 63,31 65,04
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 75,47 89,70 87,44 90,90 91,63
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 52,07 71,20 66,36 69,65 70,98
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100,00 89,37 92,03 88,33 84,77
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de presentació a 1r curs  73,51 83,96 80,08 82,97 85,00
Taxa d'èxit a 1r curs 48,75 56,86 45,78 43,51 59,26
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment del 1r any (%) 34,56 47,18 37,07 39,86 56,78
Taxa de rendiment del 2n any (%) 85,93 71,22 71,18 60,86  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 85,28 74,66 77,00    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 87,19 69,10      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 84,87        

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021
Total graduats 11 10
Taxa d'eficiència (%) 80,84 87,69
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,64 4,90
     
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018
Graduats en t 4 3
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 5,56 6,82
Graduats en t o t+1 9 3
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 12,50 6,82

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 47 30 39 29 15

 

Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018
Total abandonament 53 28
No superen el règim de permanència a 1r curs 42 21
% no superen règim permanència a 1r curs 58,33 47,73
Taxa d'abandonament (%) 73,61 63,64