Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-17
Any del pla d'estudis vigent 2016
Durada del pla d'estudis (en anys) 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 82 78 105
Dones 13 20 22
Homes 69 58 83
Crèdits matriculats 4.606 4.254 6.105
Crèdits matriculats per estudiant 56,17 54,54 58,14
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 76,77 70,9 101,75
Ràtio EETC / Total matriculats 0,94 0,91 0,97
Nou ingrés 72 45 52
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 75 40 40
Demanda en 1a opció (D) 21 20 33
Ràtio D/O 0,28 0,5 0,83
Nota de tall juny PAU 5 5 5,132
Nou ingrés a 1r curs 72 44 52
Dones 12 14 7
Homes 60 30 45
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 87,5 81,8 80,8
Nota mitjana d'accés 7,874 8,008 7,213
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 9,1 21,4 15

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 39,3 63,87
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 75,47 89,7
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 52,07 71,2
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100 89,37
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  73,51 78,92
Taxa d'èxit a 1r curs 48,75 56,51
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 34,56 47,18
Taxa de rendiment del 2n any (%) 85,93 0

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018
Total abandonament 48 21
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018
Total abandonament 48 21
No superen el règim de permanència a 1r curs 43 21
% no superen règim permanència a 1r curs 59,72 47,73
Taxa d'abandonament (%) 0 -