Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-17
Any del pla d'estudis vigent 2016
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 82 78 105 111
Dones 13 20 22 23
Homes 69 58 83 88
Crèdits matriculats 4.606 4.254 6.073 6.237
Crèdits matriculats per estudiant 56,17 54,54 57,84 56,19
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 76,77 70,9 101,22 103,95
Ràtio EETC / Total matriculats 0,94 0,91 0,96 0,94
Nou ingrés 72 45 52 45
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 75 40 40 40
Demanda en 1a opció (D) 21 20 33 30
Ràtio D/O 0,28 0,5 0,83 0,75
Nota de tall juny PAU 5 5 5,132 6,851
Nou ingrés a 1r curs 72 44 52 42
Dones 12 14 7 8
Homes 60 30 45 34
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 87,5 81,8 80,8 71,4
Nota mitjana d'accés 8,01 8,009 7,809 8,234
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 9,1 21,4 15,4 30

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 39,3 63,87 59,11
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 75,47 89,7 87,21
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 52,07 71,2 67,79
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100 89,37 92,23
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  73,51 83,96 77,31
Taxa d'èxit a 1r curs 48,75 56,86 47,52
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 34,56 47,18 38,41
Taxa de rendiment del 2n any (%) 85,93 71,67 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 85,28 - -

Graduació

No hi haurà graduats fins al curs 2019/2020

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 47 30 29
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 53 22 28
No superen el règim de permanència a 1r curs 42 21 28
% no superen règim permanència a 1r curs 58,33 47,73 53,85
Taxa d'abandonament (%) 0 0 0